Maandag 4 januari tot en met vrijdag 8 januari 2016.

Maandag 4 januari tot en met vrijdag 8 januari 2016.

Maandag 4 januari:
De kinderen moeten de woordlijsten van Estafette (gele mapje), Bloon (vandaag zijn de nieuwe spellingswoorden te vinden in Bloon) en Taal op maat/Lezen in beeld (groene mapje) goed oefenen. Ik neem binnenkort een onverwachte test af voor wat betreft de woordenschatwoorden behorende bij Lezen in beeld (blok 1 tot en met 3). Vandaag vindt er geen tafeltoets plaats. Wel geef ik vandaag de tafeltoets op voor maandag 11 januari 2016. Ik toets de tafels 1 tot en met 10 door elkaar. De kinderen krijgen vandaag de vierde woordenlijst behorende bij Estafette en de woordenschatwoorden behorende bij Taal op Maat mee naar huis.
Dinsdag 5 januari:
De kinderen krijgen vandaag aanpakhuiswerk voor rekenen/spelling (klokken/stam werkwoorden) mee. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd.
Woensdag 6 januari:
Vandaag krijgen de kinderen rekenredactiesommen mee naar huis. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd.
Donderdag 7 januari:
Vandaag krijgen de kinderen aanpakhuiswerk voor rekenen/spelling (klokken/stam werkwoorden) mee naar huis. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd.
Vrijdag 8 januari:
Vandaag wordt er geen huiswerk meegegeven.