Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018

Aanmeldprocedure voortgezet onderwijs schooljaar 2017-2018

Als ouder/verzorger heeft u het recht om uw kind op meer dan één school voor het voortgezet onderwijs aan te melden. Dit was eerder nog niet mogelijk in de BOVO regio Haaglanden. Op verzoek van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de aanmeldprocedure voor het voortgezet onderwijs in de regio aangepast. De aanmeldprocedure voldoet nu aan de wettelijke kaders en zorgt voor meer keuzevrijheid voor u en uw kind.
Vanaf het schooljaar 2017-2018 kunt u uw kind op meerdere scholen aanmelden. In de eerste periode van het schooljaar informeren we u over de manier waarop de aanmelding nu geregeld is en wat u daarbij moet doen. Verder krijgt u van ons in het najaar ook een folder van BOVO Haaglanden met alle informatie.