Digitale vragenlijst CPS Onderwijsontwikkeling en advies

Digitale vragenlijst CPS Onderwijsontwikkeling en advies

In januari en februari voert CPS Onderwijsontwikkeling en advies, een onderzoek uit naar het contact tussen onze school en ouders.
Goed contact tussen school en ouders is, zoals u misschien weet, van belang voor de ontwikkeling van uw kind. Er zijn tijdens een schooljaar diverse contact- en communicatiemomenten. Wellicht bent u ook op verschillende manieren actief betrokken bij de school of ondersteunt u uw kind bij huiswerk en schoolwerk.
Om over de contacten die u met school heeft en de communicatie die u met school voert meer te weten te komen willen wij u vragen een vragenlijst in te vullen.
Met de informatie die we via u en de school aangeleverd krijgen gaan we aan het werk om te komen tot een nog betere samenwerking tussen de ouders en onze school. Deze samenwerking komt de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van uw zoon of dochter ten goede.
Wij realiseren ons dat we een beroep doen op uw kostbare tijd. Uw informatie is echter voor de samenwerking met school, de ontwikkeling van uw kind en voor ons van grote waarde. Wij hopen dan ook dat u de tijd wilt nemen om de vragenlijst in te vullen.
Als u in de gelegenheid bent deze vragenlijst digitaal, dus via internet, in te vullen kunt u gebruik maken van de volgende link:
https://nl.surveymonkey.com/r/Oranjeschool-Ouders

De link wordt op 17 februari 2017 gesloten. Het is erg fijn als u de vragen voor 17 februari kunt beantwoorden.