Welkom bij groep 4a

Op deze pagina van de website is informatie terug vinden die belangrijk is maar ook staan er regelmatig leuke weetjes van de groep te lezen.
Wanneer er foto’s gemaakt worden van een activiteit, zijn deze hier ook te zien.

Leerkrachten

juf Elise Mallegrom en juf Jessica Loef

Laatste nieuws

Naar het Museon

Beste ouders, verzorgers,

Maandag 8 februari 2016 gaan we om 10.15 uur naar het Museon.

We zullen pas na 12.00 uur terug zijn, daarom blijven alle kinderen deze dag over. Dit is eenmalig op kosten van de school.

Is er iemand die met ons mee kan lopen naar het Museon als begeleiding? Wilt u dit aangeven bij mij?

Tot slot is er voor elk kind nog €2,- nodig voor dit uitstapje.

Wilt u dit zo spoedig mogelijk bij mij inleveren?

Hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Leonie v/d Hoven…

huiswerk groep 5b

Donderdag 4 november

inleveren rekenmapje. De kinderen maken deze week herhalingsblad 3 van blok 2 en de redactiesommen op blad 7. Wanneer de kinderen eerder klaar zijn, kunnen zij het werk eerder inleveren.

vrijdag 5 november

Toets Geschiedenis hoofdstuk 2.

De kinderen hebben vandaag het werkboek mee naar huis gekregen, zij leren hoofdstuk 2 (blz 22 t/m 39).

We hebben het de afgelopen gehad over de tijd van de Grieken en de Romeinen. We hebben gelezen hij zij woonden, leefden en werkten. Hierbij hebben we veel nieuwe moeilijke woorden geleerd. Probeer thuis deze woorden uit te laten leggen, kijk ook …

informatiemiddag Overstap

Beste ouders/verzorgers,

Komt u dinsdagmiddag 6 oktober ook naar de informatiebijeenkomst van Overstap?

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u alle informatie over dit programma, dat aansluit bij de leesmethode die wij op school gebruiken.

De kinderen krijgen materialen mee naar huis om aan u te laten zien wat zij allemaal op school geleerd hebben.

Na een paar weken brengen zij het boekje weer terug op school en krijgen ze een nieuw boekje mee.

U hoort er alles over op 6 oktober.

Wilt u het strookje dat aan de brief zat bij mij inleveren?

In de klas van groep 3A is …