Huiswerk

Huiswerk

Huiswerk dat voor alle leerlingen geldt:
– woordlijsten: elke vier weken krijg je een nieuwe lijst met woorden die voorkomen in Estafette. Lees ze elke dag een keer en merk dat het steeds beter en sneller gaat.
– woordenschat: bij elke 1e en 9e les van Taal op Maat krijg je een bladzijde met woorden bij het nieuwe thema. De toets van deze woorden leveren het rapportcijfer  woordenschat.
 
Sommige leerlingen hebben wekelijks extra huiswerk voor rekenen, spelling en schrijven. Dit huiswerk wordt uiterlijk op vrijdag ingeleverd in het huiswerkbakje.
Leerlingen die meedoen met Ralfi-lezen krijgen maandags een nieuwe tekst mee en brengen vrijdags het mapje weer mee naar school.