huiswerk groep 5B

huiswerk groep 5B

Vrijdag 25 september:
Geschiedenis toets HD 1
Lees thuis blz 1 tot en met blz 23.
 
We hebben het op school gehad over de tijd van de jagers en de  boeren.
We hebben gekeken hoe zij leefden, dat ging vroeger wel heel anders dan nu!
We hebben geleerd hoe zij aan hun eten kwamen, hoe zij kleding maakten. Ook hebben we geleerd hoe zij huizen bouwden.
Probeer dit na het lezen van je werkboek in eigen woorden te vertellen aan je ouders, of leg moeilijke begrippen uit aan je ouders. Bekijk de plaatjes goed.
Veel plezier en succes met het leren!
 
Maandag 28 september:
rekenmapje blad 1, 2 en 3
Dit zijn 2 bladen waarboven ‘Herhaling’ staat en 1 blad met redactiesommen.
We proberen de mapjes elke maandag mee te geven aan de leerlingen, deze worden dan op vrijdag ingeleverd bij de leerkracht. Deze keer krijgen de leerlingen wat meer tijd.
 
Vrijdag 9 oktober 2015:
Aardrijkskunde toets hoofdstuk 1.
Bestudeer het werk wat je mee naar huis hebt gekregen. Lees dit samen met iemand, probeer de begrippen uit te leggen.
We hebben het de afgelopen weken gehad over neerslag. Houdt het ooit op met regenen? Waar komt de regen vandaag? Hoe ontstaat regen? Wat is het verschil tussen een zand- kleigrond? Waar bestaat klei uit?                                Op al deze vragen kunnen wij nu een antwoord geven. Heb je toch nog vragen, loop dan even langs de juf.
Succes met leren.
 
Donderdag 8 oktober 2015:
Rekenmapje blad 4, 5 en 6.
We geven het mapje op vrijdag mee en deze wordt donderdag ingeleverd bij de juf.