informatiemiddag Overstap

informatiemiddag Overstap

Beste ouders/verzorgers,
Komt u dinsdagmiddag 6 oktober ook naar de informatiebijeenkomst van Overstap?
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u alle informatie over dit programma, dat aansluit bij de leesmethode die wij op school gebruiken.
De kinderen krijgen materialen mee naar huis om aan u te laten zien wat zij allemaal op school geleerd hebben.
Na een paar weken brengen zij het boekje weer terug op school en krijgen ze een nieuw boekje mee.
U hoort er alles over op 6 oktober.
Wilt u het strookje dat aan de brief zat bij mij inleveren?
 
In de klas van groep 3A is de Nederlandse versie en in mijn lokaal is de Engelse versie.
Groetjes Leonie
 
brief ENoverstap 2015 brief overstap 2015