Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart 2016.

Maandag 29 februari tot en met vrijdag 4 maart 2016.

Maandag 29 februari:
De kinderen moeten de woordlijsten van Estafette (gele mapje), Bloon en Taal op maat/Lezen in beeld (groene mapje) goed oefenen. Vandaag vindt de tafeltoets plaats. De volgende tafeltoets staat ingepland op maandag 7 maart. Het gaat wederom om de tafels van 1 tot en met 10.
Dinsdag 1 maart:
De kinderen krijgen vandaag aanpakhuiswerk voor rekenen (inhoudsmaten) mee naar huis. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd. Ook vindt vandaag de aardrijkskundetoets over hoofdstuk 4 plaats.
Woensdag 2 maart:
Vandaag krijgen de kinderen rekenredactiesommen mee naar huis. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd.
Donderdag 3 maart:
Vandaag krijgen de kinderen aanpakhuiswerk voor rekenen (`gewichtsommen`) mee naar huis. Dit moet de volgende dag in het rode mapje worden ingeleverd. Ook krijgen de kinderen vandaag het overzichtsformulierblad voor wat betreft het maken van een werkstuk mee naar huis. Het werkstuk moet op  maandag 4 april zijn ingeleverd (eerder mag uiteraard ook).
Vrijdag 4 maart:
Vandaag wordt er geen huiswerk meegegeven.