Naar het Museon

Naar het Museon

Beste ouders, verzorgers,
Maandag 8 februari 2016 gaan we om 10.15 uur naar het Museon.
We zullen pas na 12.00 uur terug zijn, daarom blijven alle kinderen deze dag over. Dit is eenmalig op kosten van de school.
Is er iemand die met ons mee kan lopen naar het Museon als begeleiding? Wilt u dit aangeven bij mij?
Tot slot is er voor elk kind nog €2,- nodig voor dit uitstapje.
Wilt u dit zo spoedig mogelijk bij mij inleveren?
Hartelijk bedankt!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Leonie v/d Hoven