Nieuwsbrief 10 februari 2015

Nieuwsbrief 10 februari 2015

kerk
Strategisch beleidsplan De uitgangspunten van de SCOH, ons bestuur vindt u in het strategisch beleidsplan, uw inbreng wordt op prijs gesteld. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging voor een bijeenkomst om daarover van gedachten te wisselen.
Gezinsdienst
Fijn dat er zoveel ouders en kinderen waren. Het was een mooie dienst.
Verlengde schooldag ontwerpen groep 5: 16 februari begint de verlengde schooldag om 14,15u tot 15.15u ( alle kinderen die druk bezig zijn met een tas, kussentje, tshirt.) Dit is alleen voor 16 februari.
Schoolfotograaf Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf op school en bij de Ukkepukkies. Na schooltijd is er tijd voor alle kinderen die niet op school en/of bij de Ukkepukkies zitten, maar op een andere school of nog zo klein zijn dat ze helelemaal nog niet naar school of peuterspeelzaal gaan. De intekenlijst vindt u vanaf dinsdag 3 maart op de tafel bij de hoofdingang. U moet aansluitend intekenen, de schoolfototgraaf blijft tot een bepaalde tijd. U ontvangt nog een brief met aanvullende informatie.
Groep 8
Voortgezet onderwijs
Het zijn spannende tijden in groep acht. De adviesgesprekken met ouders en kinderen zijn achter de rug en en de open dagen in het voortgezet onderwijs in volle gang. Overal kijken, lessen volgen, informatie vergaren. Allemaal heel belangrijk om tot een keus te komen naar welke school we gaan na de Oranjeschool. Inschrijven kan ook al, maar of je wordt toegelaten weet je pas na de eindtoets. Daarom breken er nu nog een paar enorm belangrijke maanden aan. De eindtoets van CITO is dit jaar voor het eerst pas in april.
Dat houdt in dat we langer de tijd hebben om te leren, maar de concentratie vasthouden tot het zover is vraagt ook de nodige energie. Groep 8 en meester Rick, succes, houd vol!!! En lieve ouders ook thuis vraagt dit wat extra begeleiding om de motivatie hoog te houden. Dus graag nog een extra keer naar het museum, boeken lezen, informatie, verhalend en ook strips en luisterboeken zijn goed voor de taalontikkeling, woordbeeld (spelling) en woordenschat!
Werkweek Maandag 9 februari zijn de kinderen vertrokken naar de werkweek in Vledder. Naar een andere provincie (Drenthe) naar Wilhelminaoord, een statig herenhuis dat omgebouwd is tot een onderkomen voor de kinderen uit Den Haag. Ze kunnen daar buiten spelen, hutten bouwen, en deelnemen aan heel veel verschillende activiteiten. Het is een landelijke omgeving in de nabijheid van heidevelden en hunebedden. Ook een bezoek aan de historische stad Zwolle staat op het programma met bijbehorende fietstocht. Warme kleding en een goed humeur in de koffer dan komt het wel goed! We hebben ook al bericht dat ze veilig zijn aangekomen. Gelukkig maar. Veel plezier allemaal.
Groep 5 moet wel een weekje meester Dirk jan missen, hij is mee naar Drenthe, de invaljuf heet Marianne. De sportactiviteiten op maandagmiddag na schooltijd en woensdagmiddag gaan niet door, ook gymjuf Marielle Sabee gaat mee op werkweek.
Maandag 2 maart
De leerlingen van de Zeeslakjes met juf Saskia gaan iedere vrijdag naar hun eigen groep, op maandag 2 maart is dat ook zo, want dan is de ruimte in gebruik door de NSO voor het opvangen van de kinderen van de andere school. Dit geldt ook voor dinsdag 26 mei 2015.
Trakteren
Trakterende kinderen mogen de klassen door als ze jarig zijn. De kleuters mochten al nooit de trap op naar boven, maar we hebben nu ook als regel dat alle kinderen op hun eigen verdieping blijven. Dus de kinderen van de onderbouw trakteren alleen beneden en de kinderen vanaf groep 5 op hun verdieping boven en natuurlijk groep 6, helemaal boven. De kinderen van groep 6 mogen dan weer naar 1 trap lager, naar de groepen 5, 7, Taal en 8. Allemaal om de lestijd te bewaken. Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen ook deze week weer verschillende leuke gezonde traktaties rondgaan. Fijn! Snoep dat getrakteerd wordt moet thuis opgegeten worden.
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is vrijdag 6 februari aanstaande.
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandartsfysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld (briefje) is bij de leerkracht en/of directie.
Schoolreis:
Donderdag 30 april 2015 is het zo ver: de schoolreis van de Oranjeschool! Deze keer staat een bezoek aan attractiepark Drievliet op het programma.
De kosten van de schoolreis bedragen ongeveer 25 euro per kind. Wij zijn nu nog druk aan het rekenen, dus u krijgt zo spoedig mogelijk het exacte bedrag van ons door.
U hoeft zich nu nog niet aan te melden als begeleider, ook daarover krijgt u bericht wanneer we alle aantallen weten. De schoolreis is voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en groep 8 gaan niet mee, zij gaan op werkweek. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Ziek/afwezig melden.
Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft. De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook ingevuld kan worden.
VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
De makers van de ZomervakantiePas hebben ook voor de voorjaarsvakantie weer een leuk activiteitenaanbod (met korting) samengesteld. VakantiepasClubleden kunnen o.a. een frisse duik nemen in het Tikibad, op zoek gaan naar Dino’s in het Museon of meedoen aan een workshop bij Jeugdtheaterschool Rabarber.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website kindervakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen
en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.kindervakantiepas.nl
‘’Ukkepukkies”
Nieuw thema “Circus”.
We zijn deze week gestart met een nieuw thema “circus”. De klassen worden omgetoverd tot een schitterend circus en we hopen hiermee de kinderen uit te dagen om veel over het circus te praten. We kijken filmpjes, lezen boekjes, doen spelletjes, maken werkjes enzovoort. Wij zijn hier de komende weken weer gezellig druk mee. Hieronder vind u het schema van de spelinlopen voor de komende weken. U komt toch ook?
Spelinloop thema Circus:
Donderdag 12 februari voor alle groepen.
Woensdag 18 februari voor de Rode groep.
Vrijdag 20 februari voor de Gele en de Blauwe groep.
Maandag 2 maart voor alle groepen.
Donderdag 12 maart voor alle groepen.
Dinsdag 24 maart voor alle groepen. Let op! Dit is de afsluiting van het thema, dus het zou leuk zijn als u erbij kunt zijn.
Afgelopen week zijn we met alle groepen naar de bibliotheek geweest. Dit was weer een groot succes! We zijn blij dat er zo’n grote opkomst was.
We wensen u een fijne week toe!