Nieuwsbrief 10 maart 2015

Nieuwsbrief 10 maart 2015

bibliotheekZSTER
Kleuters
Binnen het thema ‘de wereld rond’ zijn we druk bezig met het verhuizen van al onze spullen in de huishoek. Eend kan maar geen goed plekje vinden voor zijn woonboot. De kinderen kijken welke spullen bij elkaar in een doos passen en hoe ze deze moeten verplaatsen.
Op dinsdag 24 maart sluiten wij dit thema feestelijk af met een circusvoorstelling. Net als eend trekken onze artiesten de wereld rond om hun kunsten aan iedereen te tonen.
U bent van harte welkom om ons reizende circus te zien op treden.
De zeepaardjes en de gele groep treden om 8.45 uur op.
De zeehondjes, zeeslakjes en de rode groep treden om 11.00 uur op. En de zeesterren en de blauwe groep om 13.00 uur.
In de klas werken we veel met de computer en de ipad. Bent u al bekend met de apps van de kleuteruniversiteit ‘Klankklas’? Hierin worden verschillende letters en klanken aangeboden. Het is een goede betaalde educatieve app. De kinderen kunnen de uitspraak van letters horen en oefenen met de eerste en laatste klank van een woord. Er zijn in totaal 3 apps met verschillende klanken. Goede voorbereiding op het leren lezen.
Studie2daagse vandaag en morgen is de directie(Janneke Demoet en Lidia Taal) naar de studie2daagse van de SCOH. Samen met alle andere directueren en IB zijn we bezig met wat de SCOH alzo bezig houdt en dat is natuurlijk opbrengstgericht werken en het kader van inspectietoezicht en de veranderingen daarin. Woensdag is dat het strategisch beleidsplan en de connectie met ons eigen schoolplan.
Verkiezingen Woensdag 19 maart zijn de verkiezingen. Ook deze keer is het gymnastieklokaal van de Oranjeschool ingericht als stemlocatie. Er is deze dag geen gymnastiek en ook geen verlengde schooldag.
Overblijfkaarten
Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de enige dagen om overblijfkaarten te kopen in de keuken boven.
Schoolfotograaf Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf op school en bij de Ukkepukkies. Na schooltijd is er tijd voor alle kinderen die niet op school en/of bij de Ukkepukkies zitten, maar op een andere school of nog zo klein zijn dat ze helemaal nog niet naar school of peuterspeelzaal gaan. De intekenlijst vindt u vanaf vandaag op de tafel bij de hoofdingang. U moet aansluitend intekenen, de schoolfotograaf blijft tot een bepaalde tijd. U ontvangt nog een brief met aanvullende informatie.
Pasen Donderdag 2 april vieren we Pasen in de kerk en op school. U bent van harte welkom om deze viering mee te maken. Alle kinderen komen gewoon naar school en we lopen naar de kerk, 9.00u starten we daar de viering met alle kinderen. We hebben Paaslunch op school. Alle kinderen blijven over om 14.00 u gaan alle kinderen beginnen aan hun Paasweekend. Lekker lang voor de kinderen ,want 7 april hebben we studiedag en zijn de kinderen vrij. Dat geldt ook voor 18 mei.
Skills for Kids, Verlengde schooldag op school, laatste periode
Al vanaf september verzorgen wij, Skills For Kids, in samenwerking met de Oranjeschool de naschoolse activiteiten. We hebben voor aankomende periode weer een afwisselend en uitdagend aanbod samengesteld. Er zijn weer 4 activiteiten, voor de kleuters “kleuter hiphop”, voor groep 3& 4 “Chemie”, voor groep 5&6 Fotografie en voor 7&8 Graffiti Art.
U kunt uw kind online inschrijven. Wij hebben voor de school een webpagina aangemaakt waar u al informatie en het aanmeld formulier zult aantreffen. Die vult u in en verstuurt u naar ons. Vervolgens krijgt u een bevestiging van aanmelding in uw eigen mailbox. De webpagina kunt u vinden onder : www.skillsforkids.nl/oranjeschool let op: KLIK DAN OP BLOK 3, rechts bovenin.
We hopen natuurlijk op veel enthousiasme en volle groepen. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd even contact met ons opnemen. 070-8509955
Koor
Na twee succesvolle optredens van het koor willen we graag doorgaan! Mocht je in groep 5,6,7 of 8 zitten en wil je alsnog meedoen, meld je dan aan bij juf Lidia.
In de kerk hadden we het geluk dat we begeleid werden door Ruben Knoester. Het zou heel fijn zijn als we structureel iemand hebben die ons zou kunnen begeleiden. We zijn dus op zoek naar iemand met dit talent… Zou jij/ u dit kunnen en willen, dan horen wij dit graag!
Praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 7 vrijdagmiddag 17 april heeft groep 7 (ook taalklaskinderen groep 7) oefenexamen met de fiets, dat betekent natuurlijk dat iedereen op de fiets komt. Welke ouders willen meefietsen? Graag opgeven bij de leerkracht. Donderdag 16 april is het theoretisch examen voor verkeer. Goed oefenen. Het prettigst is natuurlijk als iedereen in 1 keer slaagt! Er is een leuke APP voor tablet beschikbaar van VVN, oefenen voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Interactief oefenen voor het examen met je eigen telefoon of tablet. Succes! Het officiële praktisch verkeersexamen is op 26 mei. Ook dan onontbeerlijk: JE FIETS! En nu alvast een oproep aan ouders om te assisteren. Ook voor deze dag opgeven bij de juf! Alvast onze hartelijke dank.
Watoto – Zending
Elke 3 maanden haalt juf Ilse de spaarpotjes op in de groepen en elke keer is het nog steeds een mooi bedrag! Fijn hoor!
De eerste keer heeft groep 5 een heel mooi bedrag bij elkaar gespaard en dit keer was het groep 3 die voor een mooi bedrag heeft gezorgd! Super, en we hopen natuurlijk dat we zo doorgaan!
Bij elkaar hebben we nu zo’n 300,00 euro gespaard voor Watoto.
Trakteren Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen ook deze week weer verschillende leuke gezonde traktaties rondgaan. Fijn! Snoep dat getrakteerd wordt, moet thuis opgegeten worden.
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is woensdag 1 april aanstaande.Onze school is vaak luizenvrij. Dat komt natuurlijk ddoor het goed controeleren van de haren door de ouders en…………………..door de controle.Wilt u ons helpen samen met andere ouders te controleren, dan vragen we u zich aan te melden. Dat kan bij directie of OR.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandartsfysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld (briefje) is bij de leerkracht en/of directie.
Schoolreis:
Donderdag 30 april 2015 is het zo ver: de schoolreis van de Oranjeschool! Deze keer staat een bezoek aan attractiepark Drievliet op het programma.
De kosten van de schoolreis bedraagt 25 euro per kind. U krijgt zo spoedig mogelijk meer informatie van ons. U hoeft zich nu nog niet aan te melden als begeleider, ook daarover krijgt u bericht wanneer we alle aantallen weten. De schoolreis is voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en groep 8 gaan niet mee.
Iedere woensdagochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur hebben wij een leuke groep ouders die met hun kind komen spelen.
Wij draaien met de thema’s mee v.d. Ukkepukkies. Momenteel zijn wij bezig met het thema “ CIRCUS”
Binnenkort hebben we vakantie, dus op woensdag 25 februari hebben wij geen spelenderwijs.
“Ukkepukkies”
Spelinloop rooster thema Circus
Donderdag 12 maart voor alle groepen.
Dinsdag 24 maart voor alle groepen. Let op! Dit is de afsluiting van het thema, dus het zou leuk zijn als u erbij kunt zijn. Het zal iets langer duren dan u van ons gewend bent.
Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf voor alle drie de peutergroepen. Dit betekent dat de kinderen van de blauwe groep in de ochtend tot 10.00 uur naar school komen en op de foto gaan. ’s Middags zijn de kinderen van de blauwe groep gewoon welkom. De rode en de gele groep zijn er de hele ochtend zoals u gewend bent.
Binnenkort zijn er weer de tienminutengesprekken die u van ons gewend bent. Dit betekent dat u zich kunt inschrijven voor een gesprekje van tien minuten. Dit gesprekje gaat over de voortgang van uw kind. De gesprekken zullen plaats vinden op maandag 30 maart, dinsdag 31 maart en woensdag 1 april a.s. U kunt zich intekenen op de lijsten die vanaf volgende week maandag in de gang komen te hangen.
We wensen u een fijne week toe!