Nieuwsbrief 16 juni 2015

Nieuwsbrief 16 juni 2015

afsluiting van thema “Zeg het maar”


kleuters
We zijn begonnen met het thema ‘De allerleukste zomer van olifant’. In dit thema heeft olifant het erg warm en vergeet steeds dingen in zijn tas te doen. Of om mee te nemen. De kinderen bedenken samen goede oplossingen om niets te vergeten. En om alles mee te nemen. We besteden ook aandacht aan gevoelens. Wat voel je als je iets vergeten bent of als iemand je uitlacht omdat je een vergissing maakt. Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen. De kinderen leren “Ho stop, houd daarmee op!” te zeggen wanneer er iets gebeurt wat zij niet prettig vinden. Ook leren de kinderen hoe ze elkaar hierbij kunnen helpen door naar de kinderen te gaan en samen “Ho stop, houd daarmee op” te zeggen en de leerkracht erbij te betrekken en samen een oplossing te bedenken.
Formatie
Deze week ontvangt u de brief met daarin de groepsindeling voor het komend schooljaar.
Groep 7 De laatste maand is groep 7 niet meer gesplitst. Ook op maandag en dinsdag in 1 groep met juf Debby.
Groep 8 Groep 8 heeft de afscheidsavond op dinsdag 7 juli en woensdagochtend zijn zij de laatste keer op school. Groep 8 heeft donderdag 9 juli al vrij. Ouders groep 8 krijgen daarover nog apart een brief. Donderdag 18 juni heeft groep 8 Olympiade, samen met de andere groep 8 leerlingen van Den Haag. We wensen jullie een fijne dag en veel succes.
Strandspelen We willen het schooljaar sportief afsluiten op het strand. Maandag 29 juni en dinsdag 30 juni worden de strandspelen gehouden voor de groepen 1 t/m 8. Maandagochtend zoeken we ouders van groep 1 en 2 , voor het begeleiden van de spelletjes op het strand. Dinsdagochtend voor de groepen 3, 4 en 5 en dinsdagmiddag (12.30u tot 14.30u) voor de bovenbouw, de groepen 6,7 en 8.We hebben voor het succesvol laten verlopen van deze speldagen best veel ouders nodig. We hopen weer op uw medewerking kunnen rekenen. We hopen ook op mooi weer, maar het gaat wel door, zelfs als het een beetje regent. U kunt opgeven bij de eigen leerkracht. Alvast onze hartelijke dank.
Het Historisch Festival Scheveningen
Op zaterdag 22 augustus 2015 zal in het oude dorp van Scheveningen het Historisch Festival Scheveningen plaatsvinden. De Keizerstraat en de straatjes aan de oostzijde van de winkelstraat krijgen een prominente rol als openluchttheater. Het evenement wordt een wandeling door de tijd (van de 18e eeuw tot en met 1980). In het gehele festivalgebied zijn diverse activiteiten gepland zoals tableaus vivants (levende schilderijen), mensen die in historische kledij flaneren en muzikale optredens.
De opening van het festival zal mede worden verricht door Bobbie van “Ernst Bobbie en de rest”! De organisatie van het festival is op zoek naar ouders en vooral kinderen die mee willen doen als figurant in één van de vele tableaus (onder meer een oud schoolklasje, een groot vissersgezin uit ongeveer 1920, volksgaarkeuken, etc..).
Als u en/of uw kind zich opgeeft voor dit festival kan uw kind gebruik maken van de kleding die destijds door de kinderen van de school is gebruikt tijdens de herdenking van de landing van de Prins op 30 november 2013. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het festival: www.historischfestivalscheveningen.nl
U kunt zich als figurant/vrijwilliger aanmelden bij het navolgende mailadres: vrijwilligers@historischfestivalscheveningen.nl
We hopen op veel aanmeldingen zodat het festival een prachtig feest gaat worden!
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie van het Historisch Festival Scheveningen
Marlies Woudstra.
Ukkepukkies
Zoals u weet gaan wij vrijdag 26 juni a.s. op peuterreis. Vergeet het niet in uw agenda te zetten.
Geitenboerderij “t Geertje”
Geerweg 7 2381 LT Zoeterwoude
9.45 tot 11.30 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie en thee kan gekocht worden bij de boerderij, dit is voor eigen rekening. De peuterspeelzaal zorgt voor iets lekkers voor de kinderen.( er mogen geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden tijdens ons bezoek aan boerderij t Geertje)
Nieuw thema.
Op 15 juni starten wij al weer met het laatste thema “oef wat warm!” De ouderbrief ontvangt u nog en hieronder vind u het schema voor de spelinloop.
Maandag 15 juni voor alle groepen tijdens eigen dagdeel
Vrijdag 26 juni schoolreis voor alle groepen. Per kind moet er een begeleider mee, u gaat met eigen vervoer naar de boerderij. Meer info, zie boven.
Dinsdag 30 juni juffendag. ’s Morgens komen alle kinderen, de ouders blijven het eerste deel van de ochtend erbij. Houdt hier rekening mee in uw agenda 
Juffendag bij de Ukkepukkies
Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar weer onze Juffendag! Dit zal plaatsvinden op 30 juni a.s. Alle groepen komen in de ochtend en mogen verkleed naar school Het thema is dit jaar “Zomer”. We zouden het leuk vinden wanneer alle kinderen in het wit gekleed komen met een vleugje zomer. Denk aan gekleurde bloemen in het haar, bloemenkransen, Hawaibloesjes enzovoort. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Intekenlijst schoonmaken Het einde van het schooljaar nadert alweer en zoals sommigen van u wel weten, vragen wij altijd of de ouders willen helpen schoonmaken in de klassen. Ook dit jaar willen wij u weer vragen. U kunt zich opgeven door in te tekenen op de daarvoor bestemde intekenlijsten. Deze komen te hangen in de klassen vanaf half juni. Kunt u de lijst niet vinden, vraag ernaar bij de juf.
kinder-ehbo
Op 29 september verzorgen wij voor de ouders van de spelenderwijsgroep en van de peuters een avond Kinder EHBO. Voor deze avond kunnen zich max 20 personen opgeven. Dit betekent dat er per groep plek is voor 5 ouders. Als het vol is, kunt u zich nog op een reserve lijst laten zetten. Ook voor deze cursus maken wij een intekenlijst, die komt ook in de klas te hangen vanaf eind juni. Let op vol=vol!
Onze laatste schooldag voor de zomervakantie zal zijn op donderdag 9 juli. Daarna hebben alle peuters vakantie!
Rapporten Op woensdag 8 juli gaan de rapporten mee voor groep 1 t/m 8. De rapporten worden met de kinderen besproken en gaan direct met de leerlingen mee naar huis. Wilt u nog een gesprek dit graag aangeven bij de leerkracht. Ook de leerkracht kan natuurlijk nog een gesprek willen met u en dan krijgt u de uitnodiging van de juf of meester.
Luizencontrole Wilt u de haren van uw kind(eren) heel goed controleren op neten en luizen. Als er iets gevonden wordt, goed behandelen en pas weer naar school laten gaan na behandeling. Dank u. Volgende controle woensdag 1 juli
Vakantieregeling 2015-2016
Eerste schooldag = dinsdag 25 augustus
Studiedag 14 september
Prinsjesdag 15 september
Sinterklaas alleen vrijdagmiddag 4 december
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 16
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag & 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Fijne week!