Nieuwsbrief 3 maart 2015

Nieuwsbrief 3 maart 2015

BLOKfluiten15
Overblijfkaarten kopen
Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de enige dagen om overblijfkaarten te kopen in de keuken boven.
Schoolfotograaf Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf op school en bij de Ukkepukkies. Na schooltijd is er tijd voor alle kinderen die niet op school en/of bij de Ukkepukkies zitten, maar op een andere school of nog zo klein zijn dat ze helemaal nog niet naar school of peuterspeelzaal gaan. De intekenlijst vindt u vanaf vandaag op de tafel bij de hoofdingang. U moet aansluitend intekenen, de schoolfototgraaf blijft tot een bepaalde tijd. U ontvangt nog een brief met aanvullende informatie.
Koor
Na twee succesvolle optredens van het koor willen we graag doorgaan! Mocht je in groep 5,6,7of 8 zitten en wil je alsnog meedoen, meld je dan aan bij juf Lidia.
In de kerk hadden we het geluk dat we begeleid werden door Ruben Knoester. Het zou heel fijn zijn als we structureel iemand hebben die ons zou kunnen begeleiden. We zijn dus op zoek naar iemand met dit talent… Zou jij/ u dit kunnen en willen, dan horen wij dit graag!
Praktisch en theoretisch verkeersexamen groep 7 vrijdagmiddag 17 april heeft groep 7 (ook taalklaskinderen groep 7) oefenexamen met de fiets, dat betekent natuurlijk dat iedereen op de fiets komt. Welke ouders willen meefietsen? Graag opgeven bij de leerkracht. Donderdag 16 april is het theoretisch examen voor verkeer. Goed oefenen. Het prettigst is natuurlijk als iedereen in 1 keer slaagt! Er is een leuke APP voor tablet beschikbaar van VVN, oefenen voor het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Interactief oefenen voor het examen met je eigen telefoon of tablet. Succes! Het officiële praktisch verkeersexamen is op 26 mei. Ook dan onontbeerlijk: JE FIETS! En nu alvast een oproep aan ouders om te assisteren. Ook voor deze dag opgeven bij de juf! Alvast onze hartelijke dank.
Trakteren Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen ook deze week weer verschillende leuke gezonde traktaties rondgaan. Fijn! Snoep dat getrakteerd wordt, moet thuis opgegeten worden.
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is vrijdag 6 maart aanstaande.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandartsfysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld (briefje) is bij de leerkracht en/of directie.
Schoolreis:
Donderdag 30 april 2015 is het zo ver: de schoolreis van de Oranjeschool! Deze keer staat een bezoek aan attractiepark Drievliet op het programma.
De kosten van de schoolreis bedragen ongeveer 25 euro per kind. Wij zijn nu nog druk aan het rekenen, dus u krijgt zo spoedig mogelijk het exacte bedrag van ons door.
U hoeft zich nu nog niet aan te melden als begeleider, ook daarover krijgt u bericht wanneer we alle aantallen weten. De schoolreis is voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en groep 8 gaan niet mee, zij gaan op werkweek. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Ziek/afwezig melden.
Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft. De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook ingevuld kan worden.
Samenspel
Iedere woensdagochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur hebben wij een leuke groep ouders die met hun kind komen spelen.
Wij draaien met de thema’s mee v.d. Ukkepukkies. Momenteel zijn wij bezig met het thema “ CIRCUS”
Binnenkort hebben we vakantie, dus op woensdag 25 februari hebben wij geen spelenderwijs.
“Ukkepukkies”
We zijn gestart met het thema “Circus” en de kinderen zitten er al helemaal in. Ze zijn druk bezig met kunstjes, jongleren, verkleden enz. En er zijn al een heleboel clowntjes in de klassen! Natuurlijk hebben wij ook onze wekelijkse spelinlopen, hieronder vind u het rooster.
Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf voor alle drie peutergroepen.
Na een weekje voorjaarsvakantie zijn alle kinderen weer goed uitgerust en gaan we weer verder met het thema Circus. We gaan liedjes zingen, boekjes lezen en kunstjes doen in de circustent. Natuurlijk hebben we ook weer een aantal spelinlopen gepland. Hieronder staat het schema voor de rest van het thema.
Spelinloop rooster thema Circus.
Donderdag 12 maart voor alle groepen.
Dinsdag 24 maart voor alle groepen. Let op! Dit is de afsluiting van het thema, dus het is leuk zijn als u erbij kunt zijn.
Deze week zijn we ook gestart met Swingdans, dit is een programma dat wij gaan gebruiken om door middel van muziek en dans de taal en het rekenen aan te leren.
Dinsdag 17 maart komt de schoolfotograaf voor alle drie de peutergroepen. Dit betekent dat de kinderen van de blauwe groep in de ochtend tot 10.00 uur naar school komen en op de foto gaan. ’s Middags zijn de kinderen van de blauwe groep gewoon welkom. De rode en de gele groep zijn er de hele ochtend zoals u gewend bent.
We wensen u een fijne week toe!