Nieuwsbrief 18 november 2014

Nieuwsbrief 18 november 2014

Sint, hoera hij is er weer;bij Nwsbrief 18-11-14 de Sint met zijn Pieten. En wat leuk dat de Pieten hun kleedkamer bij ons in de hal hebben. Het zijn wel kleine Pietjes denken we, want de Pietenpakjes zijn ook klein. Spannend. We kijken iedere dag, zoals ieder jaar naar het Sinterklaasjournaal en daar gebeurt ook heel veel.
We weten nu ook dat Dieuwertje heel populair is bij de Pieten want haar foto hangt aan de muur!
Hoera ook alle kinderen zijn blij met hun schoencadeau!
Een paar belangrijke data:
Vrijdag 28 november studiedag voor het team, alle kinderen zijn vrij.
Dinsdag 7 april (na het Paasweekend) studiedag voor team, kinderen vrij.
Gymkleding Wilt u zorgen voor gymkleding. Een shirtje en korte broek is voldoende en natuurlijk gymschoenen. Zonder kan niet gesport worden. Graag iedere week meenemen naar huis om te wassen en dan natuurlijk daarna niet vergeten mee te nemen.
Vakanties schooljaar 2014-2015 en vrije dagen:
Kerstvakantie 19 december vanaf 12.00u voor alle groepen en we starten weer in het nieuwe jaar op maandag 5 januari 2015
Studiedag 28 november voor het team en alle leerlingen zijn dan vrij.
Vrijdagmiddag 5 december zijn alle leerlingen vrij.
Dinsdag 7 april (na het paasweekend) studiedag voor het team, kinderen zijn vrij.
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage €32,50 kunt u storten op onze bankrekening NL65ABNA0580598128, de ouderbijdrage wordt gebruikt voor extra activiteiten die niet vanuit het ministerie vergoed worden
(zie brief vrijdag 17 oktober en hoofdstuk schoolgids ouderbijdrage) iedere dag komen er betalingen binnen en daar zijn we heel blij mee, want het zijn dure tijden voor de Oranjeschool. Sinterklaas en zijn cadeautjes en natuurlijk Kerst. Heel belangrijk voor ieder kind.
Schoolzwemmen De groepen 5 en 6 hebben schoolzwemmen. Het is op maandagochtend. De kinderen gaan met de bus. Er wordt een bijdrage gevraagd van €24,00. Dit kan betaald worden op de schoolrekening (Iban nummer boven aan de nieuwsbrief). Graag vermelden naam leerling en groep. Heeft u een Ooievaarspas voor uw kind, deze even laten scannen bij de administratie. Dank u. De eerste keer zwemmen was op maandag 8 september.
Rapporten De rapporten gaan mee op dinsdag 25 november 2014, de rapporten worden in de groep besproken door en met de leerkracht. U wordt uitgenodigd om het rapport in ontvangst te nemen en te bespreken met de leerkracht die middag of avond. Het kan zijn dat sommige leerkrachten ook op maandagmiddag/avond gesprekken voeren. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met meerdere gesprekken per gezin. De intekenlijsten liggen klaar vanaf woensdagochtend 19 november, morgen dus. Op de kast in de hal beneden en in de sluis bij de gym voor de groepen 3, 3/ 4 en 4.We willen in de toekomst naar een ander systeem om u uit te nodigen voor het rapportgesprek. Dit vraagt enkele administratieve aanpassingen. Nog 1 keer dringen om te schrijven. Sorry!
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij! Blijft u goed controleren!? Volgende controle is woensdag 3 december.
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen:
Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekent soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen.
Ziek melden. Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor ons, maar verplichting van de leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt u gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft.
Uitstapjes
Vrijdag 21 november gaat groep 6 naar bibliotheek
Maandag 24 november gaat groep 7 naar Museon
Schoolmaatschappelijk werk
In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op. Annemieke Bakker, Tel: 06-43167421 e-mail: annemieke.bakker@welzijnscheveningen.nl
Wat ziet de school er weer gezellig uit, met dank aan de Ouderraad.
‘’Ukkepukkies’’
Afgelopen weekend is onze Goed Heiligman weer aangekomen met duizenden Pieten, de kinderen zijn er helemaal vol van. Deze week zijn wij dan ook gestart met het nieuwe thema “Sinterklaas”. Tijdens dit thema zingen we Sinterklaasliedjes, doen we spelletjes, spelen we in de boot, lezen we verhalen over de Sint enzovoort. Natuurlijk zijn er iedere week ook weer de vertrouwde spelinlopen.
De volgende data staan gepland:
Spelinloop thema Sint
Dinsdag 18 november voor alle groepen
Donderdag 27 november voor alle groepen
Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest voor alle groepen en alle ouders. (ieder kind heeft een begeleider nodig!!!) Vanaf hoe laat? 8.10 uur
Tot hoe laat? Ongeveer 10.00 uur
Vergeet u de bibliotheekbezoeken niet????? ( Bij het bibliotheekbezoek, gaat er altijd een begeleider per kind mee, houdt hier a.u.b. rekening mee)
Rood gaat woensdag 19 november om 9.00 uur.
Geel gaat vrijdag 21 november 10.15 uur
Blauw gaat maandag 24 november om 10.15 uur.
In de week van 25 november zullen de tienminuten gesprekken plaats vinden. De intekenlijsten zullen vanaf volgende week opgehangen worden bij de ingang van de peuterspeelzaal.
Fijne week!