Nieuwsbrief 19 mei 2015

Nieuwsbrief 19 mei 2015


schoolreis


Het was een heel fijne schoolreis en allemaal weer veilig terug in Scheveningen voor de start van de mei vakantie. Fijn dat iedereen nu weer op school en hard aan het werk is.
Groep 7&8
Ook groep 7 en 8 hadden een gezellige dag met een speurtocht en andere activiteiten. Deze week ontvangt u van ons de resultaten de centrale eindtoets groep 8.
Donderdag 21 mei is er voor groep 7 en 8 een disco! Heerlijk voor groep 7 is de Entreetoets achter de rug en groep 8 heeft de eindtoets gedaan. Het is `s avonds van 19.30u tot 21.15u. Alle kinderen moeten opgehaald zijn 21.30u Heel veel plezier. De dag erna is er voor de kinderen inloop tot 10 uur.
Avondvierdaagse: Van 1-4 juni is het weer de jaarlijkse avondvierdaagse. Ook vanuit school doen we dit jaar weer mee.
We lopen elke avond 5 kilometer, de start is bij zwembad de Blinkerd. U ontvangt bij de nieuwsbrief aanvullende informatie.
Overblijfkaarten kopen
Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Dat zijn de enige dagen om overblijfkaarten te kopen in de keuken boven.
GRATIS WORKSHOP HUISWERKBEGELEIDING VOOR OUDERS
Hoe kun je je kind goed begeleiden bij het maken van huiswerk?
Een praktische workshop vol tips, verzorgd door AFTER’S COOL en het CJG.
Tijdens deze workshop wordt er ingegaan op vragen als:
– Welke vaardigheden komen goed van pas in de brugklas?
– Hoe leer je voor Frans, geschiedenis en wiskunde?
– Hoe maak je een goede planning?
En natuurlijk is er mogelijkheid om uw eigen vragen te stellen! De workshop is bedoeld voor ouders van kinderen van 11 – 13 jaar. Wanneer: Woensdag 20 mei 2015 Tijd: 19.30 tot 21.30 uur. Waar: CJG Scheveningen, Scheveningseweg 56. Aanmelden: scheveningen@cjgdenhaag.nl Kosten: GRATIS
Praktisch verkeersexamen groep 7 Het officiële praktisch verkeersexamen is op 26 mei. Ook dan onontbeerlijk: JE FIETS! En nu alvast een oproep aan ouders om te assisteren. Ook voor deze dag opgeven bij de juffen! Alvast onze hartelijke dank. Het theoretisch verkeersexamen is achter de rug. Gefeliciteerd met het behalen van je eerste diploma! Voor de kinderen die een herexamen hebben dat zal plaatsvinden op donderdag 21 mei aanstaande.
Luizencontrole Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is woensdag 3 juni aanstaande. Onze school is vaak luizenvrij. Dat komt natuurlijk door het goed controleren van de haren door de ouders en…………………..door de controle.Wilt u ons helpen samen met andere ouders te controleren, dan vragen we u zich aan te melden. Dat kan bij directie of OR. Vrijdag a.s. is er een extra controle. We hopen dan de vlag luizenvrij en neten vrij weer uit te mogen hangen.
Ukkepukkies
Deze week starten wij met het thema Dit ben ik!
Dit thema gaat over wie je bent, hoe je er uit ziet en welke lichaamsdelen je hebt. Natuurlijk willen wij hier weer een leuk, leerzaam thema van maken. Om u hierbij te betrekken hebben we weer de vertrouwde spelinlopen gepland. Hieronder vind u het schema.
Schema spelinloop thema: Dit ben ik!
Donderdag 21 mei voor alle groepen.
Woensdag 27 mei voor de rode groep
Vrijdag 29 mei voor de gele en blauwe groep.
Dinsdag 2 juni voor alle groepen.
U komt toch ook?
Zoals u weet willen wij graag met schoolreis naar de geitenboerderij “t Geertje”. Wij hebben u gevraagd de strookjes in te leveren. Helaas hebben wij nog niet alle strookjes ontvangen. Wilt u ons voor vrijdag laten weten of u en uw kind meegaan? Dan kunnen wij ons bezoek vastzetten bij de boerderij. Bij voorbaat dank.
Engeland in Den Haag…
Informatiebijeenkomst op 4 juni van 17:00-18:00 uur.
Deze zomer organiseert Anglia wederom een English Summer School in Den Haag, van 17-21 augustus. In een week tijd geven kinderen tussen de 10 en 18 jaar een ‘boost’ aan hun Engels door middel van een uitgebreid les- en activiteitenprogramma in het Engels.
Iedereen is welkom. Ik wil u vragen deze Engelstalige zomerweek ook bij uw leerlingen en hun ouders onder de aandacht te brengen.
Op donderdag 4 juni organiseren wij een informatiebijeenkomst voor deelnemers, hun ouders en andere geïnteresseerden. Deze bijeenkomst vindt plaats op het Hofstad Lyceum in Den Haag, waar de Summer School ook gehouden wordt.
We verwachten dat een groot aantal internationale studenten zal deelnemen op meerdere van onze 23 locaties in Nederland, mogelijk ook in Den Haag. Deze deelnemers verblijven in gastgezinnen. Meestal zijn dit de gezinnen van Nederlandse deelnemers, die tegen vergoeding één of meerdere gasten in huis nemen. Tijdens de bijeenkomst zullen we u hierover eveneens informeren.
Inschrijven voor de Engelse zomerweek kan via onze website. De eerste inschrijvingen voor de Engelse week zijn inmiddels binnen. Indien u de informatiebijeenkomst wilt bijwonen, vraag ik u vooraf aan te melden via summer@anglianetwork.eu.
Kind regards,
Angela Koopal – van der Heijden, Summer School Coördinator
Muziekkamp Solleveld.
In 5 dagen leren we je kennis maken en experimenteren met muziek, dans en zang in de buitenlucht maar we doen ook spelletjes, sporten en creatief. Locatie: Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterseweg, achter Kijkduin. Op dit terrein staan grote tenten. Het is een dagkamp dus uw kind iedere dag brengen tussen 8.00 en 9.30 uur en ophalen tussen 17.00 en 18.00 uur.
Dit kamp kost € 75,00 per kind per week.
Inschrijven kunt u op 2 manieren:
1. Via de website: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten/kinderen/muziekkamp.
2. Op locatie YMCA-Scheveningen, Keizerstraat 58 op woensdagen van 14 tot 17 uur.
Meer informatie: Martin Bruijn 06-12534207 en Ernst Fortunati 06-20715109
info@werkenaanwelzijndenhaag.nl
Fijne week