Nieuwsbrief 11 juni 2015

Nieuwsbrief 11 juni 2015

IMG-20150605-AVond4daagse

Avondvierdaagse


kleuters
Vorige week hebben we samen met de Ukkepukkies, het thema “Vertel ’t maar” afgesloten met een modeshow. Wat zagen de kinderen er mooi uit. Volgende week gaan we starten met het thema zomer. Deze week bieden wij veel woorden aan die te maken hebben met het seizoen zomer.
Thuis kunt u oefenen met Squla en/of de app van juf Jannie, met deze app kan er geoefend worden met het thema “Zee” (€2,99).
Extra
In de groepen 4 en 5 is juf Marianne ter ondersteuning in de groep om met kleine groepen te werken en in groep 6 en 7 zijn Hilda en Simone (zij doen ook de plusklas voor kleuters op vrijdag) ter ondersteuning en zij werken ook met groepjes aan taal en rekenen. Marlou (doet ook de plusklas groep 3 en 4) en Lidia hebben extra gewerkt met groep 8 (begrijpend lezen en rekenen), maar dat is nu gestopt. Groep 8 heeft het nu vooral druk met de voorbereiding musical en de laatste proefwerken.
Huiswerkbegeleiding Vanaf deze week geen huiswerk begeleiding meer voor de kinderen van groep 7 en 8. We starten hiermee weer in het nieuwe schooljaar.
Groep 7 De laatste maand is groep 7 niet meer gesplitst. Ook op maandag en dinsdag in 1 groep met juf Debby
Groep 8 heeft de afscheidsavond op dinsdag 7 juli en woensdagochtend laatste keer op school. Groep 8 heeft donderdag 9 juli al vrij. Ouders groep 8 krijgen daarover nog apart een brief.
Strandspelen We willen het schooljaar sportief afsluiten op het strand. Maandag 29 juni en dinsdag 30 juni worden de strandspelen gehouden voor de groepen 1 t/m 8. Maandagochtend zoeken we ouders van groep 1 en 2 , voor het begeleiden van de spelletjes op het strand. Dinsdagochtend voor de groepen 3, 4 en 5 en dinsdagmiddag (12.30u tot 14.30u) voor de bovenbouw, de groepen 6,7 en 8.We hebben voor het succesvol laten verlopen van deze speldagen best veel ouders nodig. We hopen weer op uw medewerking kunnen rekenen. We hopen ook op mooi weer, maar het gaat wel door, zelfs als het een beetje regent. U kunt opgeven bij de eigen leerkracht. Alvast onze hartelijke dank.
Avondvierdaagse: Iedereen weer hartelijk dank voor de geweldige inzet.
het Historisch Festival Scheveningen Op zaterdag 22 augustus 2015 zal in het oude dorp van Scheveningen het Historisch Festival Scheveningen plaatsvinden. De Keizerstraat en de straatjes aan de oostzijde van de winkelstraat krijgen een prominente rol als openluchttheater. Het evenement wordt een wandeling door de tijd (van de 18e eeuw tot en met 1980). In het gehele festivalgebied zijn diverse activiteiten gepland zoals tableaux vivants (levende schilderijen), mensen die in historische kledij flaneren en muzikale optredens.
De opening van het festival zal mede worden verricht door Bobbie van “Ernst Bobbie en de rest”!
De organisatie van het festival is op zoek naar ouders en vooral kinderen die mee willen doen als figurant in één van de vele tableaux (onder meer een oud schoolklasje, een groot vissersgezin uit ongeveer 1920, volksgaarkeuken, etc..).
Als u en/of uw kind zich opgeeft voor dit festival kan uw kind gebruik maken van de kleding die destijds door de kinderen van de school is gebruikt tijdens de herdenking van de landing van de Prins op 30 november 2013.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website van het festival: www.historischfestivalscheveningen.nl
U kunt zich als figurant/vrijwilliger aanmelden bij het navolgende mailadres: vrijwilligers@historischfestivalscheveningen.nl
We hopen op veel aanmeldingen zodat het festival een prachtig feest gaat worden!
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie van het Historisch Festival Scheveningen
Marlies Woudstra
Wedstrijd In de Bijbel wordt het leven van gelovigen vergeleken met het deelnemen aan een wedstrijd. En daarbij wordt in het bijbelboek Hebreeën Jezus vergeleken met een Leidsman en een Voleinder. Jezus is dus de Trainer en ook de Finish. Over deze beeldspraak zal Arjo van der Steen op zondag 14 juni uitleg geven bij “Het Punt”.
Het Punt is een initiatief vanuit de Prinses Julianakerk. Op een gemoedelijke en ontspannen wijze wil deze kerk de christelijke boodschap weer wat meer tot leven laten brengen. Jong en oud, dus ook ouders met kinderen zijn aanstaande zondag vanaf 12.30 uur welkom om gezellig langs te komen in wijkgebouw Ons Centrum aan de Tesselsestraat 59. Vanaf 13.00 uur zal er uitleg gegeven worden bij het thema. Voor de kinderen is er een apart programma. Na afloop wordt er nog gezellig een broodje gegeten. Voor meer informatie kunt u vinden op http://hetpunt.net/ en u kunt contact opnemen via het telefoonnummer 06-55553373.
‘’Ukkepukkies”
Zoals u weet gaan wij Vrijdag 26 juni a.s. op schoolreis. Vergeet het niet in uw agenda te zetten.
Geitenboerderij “t Geertje”
Geerweg 7 2381 LT Zoeterwoude
9.45 tot 11.30 uur
Er zijn geen kosten aan verbonden. Koffie en thee kan gekocht worden bij de boerderij, dit is voor eigen rekening. De peuterspeelzaal zorgt voor iets lekkers voor de kinderen.( er mogen geen zelf meegebrachte consumpties genuttigd worden tijdens ons bezoek aan boerderij t Geertje)
Nieuw thema.
15 juni starten wij al weer met het laatste thema “oef wat warm!” De ouderbrief ontvangt u nog en hieronder vind u het schema voor de spelinloop.
Maandag 15 juni voor alle groepen tijdens eigen dagdeel
Vrijdag 26 juni schoolreis voor alle groepen. Per kind moet er een begeleider mee, u gaat met eigen vervoer naar de boerderij. Meer info, zie boven.
Dinsdag 30 juni juffendag. ’s Morgens komen alle kinderen, de ouders blijven het eerste deel van de ochtend erbij. Houdt hier rekening mee in uw agenda 
Juffendag
Zoals ieder jaar vieren wij ook dit jaar weer onze Juffendag! Dit zal plaatsvinden op 30 juni a.s. Alle groepen komen in de ochtend en mogen verkleed naar schoo! Het thema is dit jaar “Zomer”. We zouden het leuk vinden wanneer alle kinderen in het wit gekleed komen met een vleugje zomer. Denk aan gekleurde bloemen in het haar, bloemenkransen, hawaibloesjes enzovoort. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
Intekenlijst schoonmaken Het einde van het schooljaar nadert alweer en zoals sommigen van u wel weet, vragen wij altijd of de ouders willen helpen schoonmaken in de klassen. Ook dit jaar willen wij u weer vragen. U kunt zich opgeven door in te tekenen op de daarvoor bestemde intekenlijsten. Deze komen te hangen in de klassen vanaf half juni. Kunt u de lijst niet vinden, vraag ernaar bij de juf.
Kinder ehbo
29 September verzorgen wij voor de ouders van de spelenderwijsgroep en van de peuters een avond KInder EHBO. Voor deze avond kunnen zich max 20 personen opgeven. Dit betekent dat er per groep plek is voor 5 ouders. Als het vol is, kunt u zich nog op een reserve lijst laten zetten. Ook voor deze cursus meken wij een intekenlijst, die komt ook in de klas te hangen vanaf eind juni. Let op vol=vol!
Onze laatste schooldag voor de zomervakantie zal zijn op donderdag 9 juli. Daarna hebben alle peuters vakantie!
Vakantieregeling 2015-2016
(let op volgend schooljaar)
Studiedag 14 september
Prinsjesdag 15 september
Sinterklaas alleen de middag van 5 december
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 jannuari 16
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag 25 maart
Pasen 28 maart
Koningsdag 27 april
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Fijne week!!