Nieuwsbrief 20 januari 2015

Nieuwsbrief 20 januari 2015

Goed, beter, best
Oudercursus bestemd voor ouders Ukkepukkies en kleuters (groep 1 en 2) van de Oranjeschool.
U heeft de brief met info over de cursus al ontvangen. In deze nieuwsbrief nog een extra oproep om deze oudercursus te volgen. Onze school wil graag dat alle kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen. U vindt dat natuurlijk ook en wij willen dat graag samen doen met u (educatief partnerschap). Iedere maand gaat van ons een themabrief mee voor kleuters en /of peuters en daarin staan al veel tips en activiteiten genoemd. Deze cursus sluit aan bij de thema’s maar geeft veel meer dan alleen tips. Het is in de Oranjeschool op woensdagochtend, in het lokaal boven naast de lift. Iedereen kan meedoen en is welkom!
Als u denkt zal ik wel of zal ik niet; kom dan de eerste keer even kennismaken en dan kan inschrijven alsnog.
2015VerjaardagZSTER
Trakteren
Trakterende kinderen mogen de klassen door als ze jarig zijn. De kleuters mochten al nooit de trap op naar boven, maar we hebben nu ook als regel dat alle kinderen op hun eigen verdieping blijven. Dus de kinderen van de onderbouw trakteren alleen beneden en de kinderen vanaf groep 5 op hun verdieping boven en natuurlijk groep 6, helemaal boven. De kinderen van groep 6 mogen dan weer naar 1 trap lager, naar de groepen 5, 7, Taal en 8. Allemaal om de lestijd te bewaken. Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen deze week weer verschillende leuke gezonde traktaties rondgaan. Fijn!
Snoep dat getrakteerd wordt mag thuis opgegeten worden.
Overlijden
U heeft Ilse de Wilde-Eissen een paar dagen gemist, zij is nu weer op school, haar moeder is overleden. We wensen Ilse en haar gezin heel veel sterkte voor nu en later.
Luizencontrole: Hoera, luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is vrijdag 6 februari.
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen:
Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandartsfysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld (briefje) is bij de leerkracht en/of directie.
Schoolreis donderdag 30 april 2015 is het zo ver: de schoolreis van de Oranjeschool! Deze keer staat een bezoek aan attractiepark Drievliet op het programma.
De kosten van de schoolreis bedragen ongeveer 25 euro per kind. Wij zijn nu nog druk aan het rekenen, dus u krijgt zo spoedig mogelijk het exacte bedrag van ons door.
U hoeft zich nu nog niet aan te melden als begeleider, ook daarover krijgt u bericht wanneer we alle aantallen weten.
De schoolreis is voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en groep 8 gaan niet mee, zij gaan op werkweek.
Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Ziek/afwezig melden.
Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft. De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook gebruikt kan worden en ook via de site gebruikt kan worden.
Skills voor Kids (verlengde schooldag)
Er is nog plaats bij verschillende activiteiten o.a. streetdance! Inschrijven dus!
Taalklas voor kleuters
Op 12 januari is een pilot gestart op onze school, het is een Taalklas voor kleuters, de nadruk in deze groep is het Nederlands leren en dat natuurlijk wel op een wijze die past bij 4- en 5- jarigen. Dus spelenderwijs. De juf heet Saskia van der Schans en de groep en resultaten zullen gemonitord worden door HCO (organisatie voor begeleiding primair onderwijs in Den Haag.) Succes!
Uitstapjes: groep 8 gaat op 22 januari naar de bibliotheek.
Gezinsdienst
Zondag 8 februari hebben we onze jaarlijkse gezinsdienst in de Prinses Julianakerk. We hopen dat u allemaal komt en 5 februari gaan ter voorbereiding de kinderen van groep 5 en 6 naar de kerk voor een speurtocht.
Spelenderwijs
Iedere woensdag van 8.30 uur tot 10.30 hebben wij een spelenderwijs groep bij De Ukkepukkies. Vanaf 2 jaar t/m 2,5 jaar spelen de ouders met hun kind. Spelenderwijs loopt mee met de thema’s van de ukkepukkies. De kinderen kunnen alvast wennen aan de juffen, structuur en het ritme van de dagindeling.
Ukkepukkies
Bereikbaar op 070-3541028.
Spelinloop thema Hatsjoe!
Donderdag 29 januari voor alle groepen.
Aan het begin van het dagdeel vragen wij u
ongeveer een kwartier te blijven, wij doen dan samen
met u en uw kind een activiteit. U komt toch ook?
Dinsdag 27 januari (rode en gele groep) en donderdag 29 januari (blauwe groep) hebben wij bij de peuters het voorleesontbijt. Wij zouden het leuk vinden als alle kinderen verkleed op school komen. Het thema is de boerderij, u kunt uw kind verkleden als boertje, boerinnetje, of een boerderijdier. Deze ochtenden krijgen de kinderen iets lekkers dat afkomstig is van de koe. Tijdens het voorleesontbijt lezen wij het verhaal voor van “Boer Boris gaat naar zee”.
In de maand februari bezoeken wij de bibliotheek, onderstaand vindt u het schema voor de data en de tijden. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind naar de bibliotheek gaat. Zet deze datum dus in uw agenda!!!
Donderdag 5 februari om 10.15 uur gaat de blauwe groep naar de bibliotheek.
Donderdag 5 februari om 13.00 uur gaat de gele groep naar de bibliotheek.
Maandag 9 februari om 13.00 uur gaat de rode groep naar de bibliotheek.