Nieuwsbrief 22 september 2015

Nieuwsbrief 22 september 2015

kleutersep
Kleuters
De kleuterklassen zijn naar de bibliotheek geweest. Het was weer ontzettend leuk. Er is een verhaal voorgelezen door juf Karin over een krab die jeuk op zijn rug had. Samen met de kinderen werden verschillende oplossingen bedacht om het probleem van krab op te lossen. Daarna mochten de kinderen een boek uitzoeken dat ze in de klas kunnen lezen.Tijdens de speel- en werklessen kunnen de kinderen op het planbord kiezen om een boek te lezen in de leeshoek. Ze kunnnen ook een boek lezen wanneer ze op school komen tijdens de inloop.
De afgelopen weken zijn de letters s, k en j aangeboden aan de kleuters. Thuis kunt u allerlei spelletjes met letters doen. Bijvoorbeeld ik zie, ik zie … en het begint met de letter k. Maar tijdens het voorlezen van een boek kunt u ook op letterzoektocht gaan met uw kind. U kunt tellen hoevaak de letter s op de bladzijde voorkomt. Het is ook leuk om een smulactiviteit met uw kind te maken. Bijvoorbeeld door samen sinaasappels uit te persen en sinaasappelsap te drinken. Dan kunt u allerlei woorden bedenken die beginnen met de letter s.
De kinderboekenweek komt eraan. Het thema van de kinderboekenweek is natuur, wetenschap en techniek. Wij doen dit rondom het prentenboek ‘Een gat in mijn emmer’ van Ingrid en Dieter Schubert. We vragen of de kinderen, vanaf volgende week, verschillende takjes mee willen nemen naar school. Blaadjes, eikels, kastanjes, beukenootjes en andere herfstvruchten zijn ook van harte welkom. Boekenmarkt 14 oktober hebben we de boekenmarkt, woensdag na schooltijd bent u van harte welkom bij ons om boeken te kopen, zodat de kinderen ook thuis lekker kunnen lezen. We krijgen dit jaar “echte schrijvers” op bezoek.
Klassenouders Heel vaak leest u in de nieuwsbrief een oproep om hulp bij een bieb bezoek of uitstapje naar een museum of een spelletjesdag.
Wij zoeken klassenouders die meer betrokken willen zijn bij alle activiteiten die we organiseren. Bij deze weekbrief doen we een oproep u hiervoor op te geven. Heeft u zelf ideëen voor activiteiten dan kunnen die ook besproken worden bij de leerkracht. Er is een aparte brief bijgevoegd.
Koor ook voor het koor is een aparte brief bij deze nieuwsbrief. We starten vrijdag weer.
Zending We blijven nog 1 jaar geld inzamelen voor ons goede doel Watoto. In iedere groep staat een busje waar geld in gedoneerd kan worden. We hebben tot nu toe €600,- gespaard. Een prachtig bedrag, helpt u meer er €1000,- van te maken. Het geld wordt gebruikt voor de opvang van kinderen in hun eigen dorp als ze wees geworden zijn.
Onze school is rookvrij en dat geldt ook voor het schoolplein.
Niet roken bij de buren, wilt u rekening houden met onze buren en niet voor hun huis de peuken van de sigaretten achterlaten. Dank u!!!

Nieuw gezicht
We hebben een nieuw gezicht in de school, Henny Bult. Zij helpt ons in de ondersteuning die aan kinderen wordt gegeven. Vanaf volgende week krijgen leerlingen uit verschillende groepen extra ondersteuning van Astrid vd Bergh en Henny Bult. De extra ondersteuning start volgende week, u heeft dit mogelijk al tijdens de kennismakingsgesprekken van de leerkracht gehoord. Henny Bult nodigt de ouders van de leerlingen uit om het plan (extra ondersteuning) te bespreken.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. De ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur , alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u.
Pauzefit We starten dit jaar met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Schoolzwemmen gaat ook weer van start, dat is voor de kinderen van groep 5 en 6 op maandagochtend. We hopen dat er veel ouders zijn die meegaan. Dan kunnen we een rooster maken. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag a.u.b. overmaken op onze NL65ABNA0580598128schoolrekening
Huiswerkbegeleiding is er alleen voor leerlingen groep 7 en 8. Aanmelden bij de leerkracht. We starten donderdag 17 september van 15.00u tot 16.00u. We stoppen ermee op donderdag 9 juni.
Volgende week is de huiswerkbegeleiding 1X op maandag 28 september i.p.v. dinsdag 29 september.
Goed, beter, best (oudercursus)
We zijn dit schooljaar weer gestart met de oudercursus “Goed, beter, best”
In de groep zitten moeders uit alle landen van de wereld.
Zij hebben les op woensdagochtend als hun kinderen ook op school zijn.
De moeders leren veel over de thema’s van de kleuters en de peuters.
En ze krijgen meer informatie over de school.
We wisselen ook veel ervaringen met elkaar uit en praten over de thema’s, bij voorbeeld
over: Ziek en Gezond en Eten en drinken.
Nu is het thema Buitenspelen en Hoera een baby. Welke woorden en liedjes horen daarbij?
Zo leren de moeders hoe ze hun kind nog beter kunnen helpen.
Als er nog meer ouders willen meedoen, kan dat natuurlijk.
Kom gerust eens meedoen op woensdagochtend..
Dan kun je kijken of de cursus ook iets voor jou is.
Neem wel even contact op met de directeur Janneke Demoet.
Met vriendelijke groet,
Frédérique van Waardenburg
Goed, beter, best
Vakantieregeling 2015-2016
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december 15
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart 2016
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei 2016
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2016
Schoolmaatschappelijk werk
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Oranjeschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.
Elke woensdagochtend vanaf 8.30 uur en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur ben ik op de school aanwezig. U kunt dan langskomen voor een gesprek. De vragen waar ik me mee bezig houd, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:
• Uw kind wordt gepest, pest zelf of heeft moeite met school(werk)
• Uw kind heeft iets vervelends meegemaakt
• Uw kind luistert niet, heeft vaak ruzie
• Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
Er zijn problemen binnen uw gezin bv. echtscheiding, woonproblemen, financiële problemen enz. In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op. Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES.
Zoals u allen weet is juf Stephanie in verwachting en haar zwangerschapsverlof komt al in zicht. Zij zal a.s. vrijdag 25 september voor het laatst op de peuterspeelzaal zijn, wij verwachten haar dan weer terug in de loop van januari 2016. Natuurlijk moet juf Stephanie tijdelijk worden vervangen. Wij krijgen dan ook een vaste invalkracht. Haar naam is juf Priscilla Nijman en zij is deze week gestart op de dagen dat juf Stephanie er ook nog is. Zo kunnen alle kinderen al een beetje aan haar wennen.
Gesloten
In de maand september zijn wij gesloten op:
Dinsdagmiddag 29 september.
In de maand oktober zijn wij gesloten op:
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
In de maand november zijn wij gesloten op :
Dinsdagmiddag 3 november.
Bibliotheek.
Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningseweg.
Rood gaat op woensdag 18 november om 10.15 uur. De kinderen gaan dan eerst nog naar school.
Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur .
Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.
Kinder ehbo Dinsdagavond 29 September verzorgen wij voor de ouders van de spelenderwijsgroep en van de Ukkepukkies een avond Kinder EHBO. Wanneer u zich heeft opgegeven voor deze avond, zet de datum in uw agenda! Vanaf 18.30 is de inloop en staat er koffie en thee voor u klaar. Om 19.00 willen wij starten, zorg dat u op tijd bent zodat u niets mist!