Nieuwsbrief 3 februari 2015

Nieuwsbrief 3 februari 2015

Goed, beter, best
Nogmaals, iedereen kan meedoen (ouders van peuters en kleuters) en is welkom! Als u na de eerste keer alsnog wilt inschrijven is dat geen probleem! Iedere woensdag om half 9 in het lokaal boven naast de lift. U krijgt ook nog een prachtige map als naslagwerk, zodat het mogelijk is de ideeën en tips te bewaren en nog vele malen te gebruiken.
nwsbrf3-2-15
Voorleesdagen
Juf zoekt boer, zo was het toch? Goed gelukt, juf Lotte, boer Boris is een leuke boer, dat komt vast goed of toch nog even verder zoeken?
Het was heel leuk dat boer Boris er was om voor te lezen, hij voelde zich ook helemaal thuis met die leuke kinderen of eigenlijk leken het wel boerderijdieren, ik heb vooraal veel biggetjes gezien, ook koetjes en nog veel meer boerderijdieren.
Gezinsdienst
Zondag 8 februari aanstaande hebben we onze jaarlijkse gezinsdienst in de Prinses Julianakerk. De leerlingen die meedoen in het koor en sommige leerlingen die viool spelen zijn al druk aan het repeteren! Ook zijn er leerlingen die een gedicht zullen voorlezen. We hopen dat u allemaal komt, het thema van de gezinsdienst is “Welkom in de kerk”.
Groep 8
Voortgezet onderwijs. Het zijn spannende tijden in groep acht. De adviesgesprekken met ouders en kinderen zijn achter de rug en de open dagen in het voortgezet onderwijs zijn in volle gang. Overal kijken, lessen volgen, informatie vergaren. Allemaal heel belangrijk om tot een keus te komen naar welke school we gaan na de Oranjeschool. Inschrijven kan ook al, maar toegelaten worden weet je pas na de eindtoets. Daarom breken er nu nog een paar enorm belangrijke maanden aan. De eindtoets van CITO is dit jaar voor het eerst pas in april.
Dat houdt in dat we langer de tijd hebben om te leren, maar de concentratie vasthouden tot het zover is vraagt ook de nodige energie. Groep 8 en meester Rick, succes, houd vol!!! En lieve ouders ook thuis vraagt dit wat extra begeleiding om de motivatie hoog te houden.
Werkweek Maandag 9 februari komt de bus voorrijden voor groep 7 en 8, dan staat er een weekje ontspanning voor de deur. De kinderen gaan op reis. Naar een andere provincie (Drenthe) naar Wilhelminaoord, een statig herenhuis dat omgebouwd is tot een onderkomen voor de kinderen uit Den Haag. Ze kunnen daar buiten spelen, hutten bouwen, en deelnemen aan heel veel verschillende activiteiten. Het is een landelijke omgeving in de nabijheid van heidevelden en hunebedden. Ook een bezoek aan de historische stad Zwolle staat op het programma met bijbehorende fietstocht. Warme kleding en een goed humeur in de koffer dan komt het wel goed! Veel plezier allemaal.
Groep 5 moet wel een weekje meester Dirk Jan missen, hij gaat mee naar Drenthe, de invaljuf heet Marianne. De sportactiviteit op maandagmiddag na schooltijd en woensdagmiddag gaat niet door, ook gymjuf Marielle Sabee gaat mee op werkweek. Veel plezier!
Trakteren
Trakterende kinderen mogen de klassen door als ze jarig zijn. De kleuters mochten al nooit de trap op naar boven, maar we hebben nu ook als regel dat alle kinderen op hun eigen verdieping blijven. Dus de kinderen van de onderbouw trakteren alleen beneden en de kinderen vanaf groep 5 op hun verdieping boven en natuurlijk groep 6, helemaal boven. De kinderen van groep 6 mogen dan weer 1 trap lager, naar de groepen 5, 7, Taal en 8. Allemaal om de lestijd te bewaken. Natuurlijk willen we graag gezonde traktaties, kijk voor ideeën op www.kindertraktaties.nl We zagen ook deze week weer verschillende leuke gezonde traktaties rondgaan. Fijn! Snoep dat getrakteerd wordt mag thuis opgegeten worden.
Luizencontrole:
Hoera luizen vrij. Jammer genoeg niet neten vrij. Desbetreffende groepen hebben een brief meegekregen en worden een keer extra gecontroleerd. Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is vrijdag 6 februari aanstaande.
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnenkomt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen. Natuurlijk mogen kinderen ook niet eerder naar huis zonder geldige reden. Er moet een geldige(arts, tandarts, fysio of logopedie etc.) reden voor zijn, die gemeld is (met briefje) bij de leerkracht en/of directie.
Schoolreis:
Donderdag 30 april 2015 is het zo ver: de schoolreis van de Oranjeschool! Deze keer staat een bezoek aan attractiepark Drievliet op het programma.
De kosten van de schoolreis bedragen ongeveer 25 euro per kind. Wij zijn nu nog druk aan het rekenen, dus u krijgt zo spoedig mogelijk het exacte bedrag van ons door.
U hoeft zich nu nog niet aan te melden als begeleider, ook daarover krijgt u bericht wanneer we alle aantallen weten. De schoolreis is voor de groepen 1 t/m 6. Groep 7 en groep 8 gaan niet mee, zij gaan op werkweek. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk!
Ziek/afwezig melden.
Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en dit al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft. De leerkracht heeft een standaardbriefje dat ook ingevuld kan worden.
Taalklas voor kleuters
Op 12 januari is een pilot gestart op onze school, het is een Taalklas voor kleuters, de nadruk in deze groep is het Nederlands leren en dat natuurlijk wel op een wijze die past bij 4- en 5- jarigen. Dus spelenderwijs. De juf heet Saskia van der Schans en de groep en resultaten zullen gemonitord worden door HCO (organisatie voor begeleiding primair onderwijs in Den Haag.) Succes! Weet u kinderen die voor deze groep in aanmerking komen geef het door aan de ouders en ons. Dank u.
Spelenderwijs:
Iedere woensdag van 8.30 uur tot 10.30 hebben wij een spelenderwijs groep bij de Ukkepukkies. Vanaf 2 t/m 2,5 jaar spelen de ouders met hun kind.
Spelenderwijs loopt mee met de thema’s van de Ukkepukkies. De kinderen kunnen alvast wennen aan de juffen, structuur en het ritme v.d. dagindeling.
‘’Ukkepukkies”
Aanstaande zondag is er de gezinsdienst in de Prinses Julianakerk, deze is georganiseerd door de Oranjeschool. U bent natuurlijk van harte welkom.
In de maand februari bezoeken wij de bibliotheek, onderstaand vind u het schema voor de data en de tijden. Het is de bedoeling dat u samen met uw kind naar de bibliotheek gaat. Zet deze datum dus in uw agenda!!!
Donderdag 5 februari om 10.15 uur gaat de blauwe groep naar de bibliotheek.
Donderdag 5 februari om 13.00 uur gaat de gele groep naar de bibliotheek.
Maandag 9 februari om 13.00 uur gaat de rode groep naar de bibliotheek.
Vorige week hebben wij het thema Hatsjoe afgesloten samen met de kinderen. De kinderen mochten hun knuffel/ pop meenemen om het beter te laten maken door de dokter. Helaas waren er niet zo veel zieke knuffels en poppen. Of kunnen we beter zeggen; gelukkig maar…
Volgende week gaan we starten met het nieuwe thema, dit is het thema Circus! Ook tijdens dit thema hebben we weer de spelinlopen gepland. Hieronder vind u het schema voor de komende weken.
Spelinloop thema Circus:
Donderdag 12 februari voor alle groepen.
Woensdag 18 februari voor de Rode groep.
Vrijdag 20 februari voor de Gele en de Blauwe groep.
Maandag 2 maart voor alle groepen.
Donderdag 12 maart voor alle groepen.
Dinsdag 24 maart voor alle groepen.
Let op! Dit is de afsluiting van het thema, dus het zou leuk zijn als u erbij kunt zijn.
We wensen u een fijne week toe!