Nieuwsbrief 6 januari 2015

Nieuwsbrief 6 januari 2015

We wensen iedereen een heel mooi, gezond 2015 toe. Een heel nieuw jaar ligt voor ons en we gaan ons best doen samen met de kinderen en u er een mooi, leerzaam jaar van te maken !!
2014-15kerstviering
Gevonden voorwerpen
Er zijn heel veel handdoeken, kledingstukken en eigenlijk teveel om op te noemen spulletjes blijven liggen na de gymnastiek maar ook aan de kapstokken na de eerste maanden van dit schooljaar op school. Morgen worden deze uitgestald in de ruimte voor de gymzaal. Wilt u komen kijken of er iets bij is van uw kind en de kinderen van de bovenbouwgroepen kunnen misschien zelf even een kijkje nemen en hopelijk kan er veel verloren gewaande spullen weer bij hun rechtmatige eigenaar terugkomen. Alles wat niet wordt opgehaald gaat naar het Leger des Heils.
Trakteren
Trakterende kinderen mogen de klassen door als ze jarig zijn. De kleuters mochten al nooit de trap op naar boven, maar we hebben nu ook als regel dat alle kinderen op hun eigen verdieping blijven. Dus de kinderen van de onderbouw trakteren alleen beneden en de kinderen vanaf groep 5 op hun verdieping boven en natuurlijk groep 6, helemaal boven. De kinderen van groep 6 mogen dan weer naar 1 trap lager, naar de groepen 5, 7, Taal en 8. Allemaal om de lestijd te bewaken.
Kleuters Het thema bij de kleuters is “een nieuw jaar” een jaar dat natuurlijk is begonnen met vuurwerk. Het uitgangspunt is onze methode Schatkist met het Ankerverhaal: Gelukkig nieuwjaar, Slak!
Kinderen gaan met TIJD (tijdbesef) aan de slag. Klokkijken (hele uren), verschillende activiteiten met tijdsbegrippen zoals: seconde, minuten, maanden van het jaar, dagen van de week, snel, langzaam, kort. Ook het boek `Kikker is jarig` komt aan bod, ook hij begint aan een nieuw(levens)jaar. Maandag 12 januari ontvangt u de themabrief met meer informatie.
Vakanties schooljaar 2014-2015 en vrije dagen:
Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari
Goede vrijdag en 3 april
2e Paasdag 6 april en 7 april (na het paasweekend) studiedag voor het team, kinderen zijn vrij.
Koningsdag 27 april
Meivakantie 4 mei t/m 15 mei
2e Pinksterdag 25 mei
Zomervakantie 10 juli t/m 24 augustus
Luizencontrole: Hoera luizen en netenvrijvrij! Blijft u goed controleren! (nat kammen)? Volgende controle is woensdag 7 januari 2015
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag. Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekende soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen.
Ziek/afwezig melden. Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft.
Skill voor Kids(verlengde schooldag)
Vanaf volgende week starten de nieuwe lessen, u ontvangt daarover thuis mail. Er is nog plaats bij verschillende activiteiten o.a. streetdance! Inschrijven dus! Deze week worden de laatste lessen nog afgerond van koken en striptekenen.
Taalklas voor kleuters Op 12 januari start een pilot op onze school, het is een Taalklas voorkleuters, de nadruk in deze groep is het Nederlands leren en dat natuurlijk wel op een wijze die past bij 4- en 5- jarigen. Dus spelenderwijs. De juf heet Saskia van der Schans en de groep en resultaten zullen gemonitord worden door HCO (organisatie voor begeleiding primair onderwijs en Den Haag.) Succes!
Uitstapjes: Op 13 januari in de ochtend gaat groep 3 naar de bibliotheek en donderdagmiddag 15 januari gaat groep 6 en daarna nog groep 8 naar de bibliotheek.
Zondag 8 februari hebben we onze jaarlijkse gezinsdienst in de Prinses Julianakerk. We hopen dat u allemaal komt en de kinderen van groep 5 en 6 gaan 5 februari ter voorbereiding naar de kerk voor een speurtocht.
Ukkepukkies
De kerstvakantie is al weer achter de rug en wat is de tijd omgevlogen! Wij hopen dat iedereen hele fijne feestdagen heeft gehad en dat we allemaal weer fris kunnen beginnen aan een nieuw jaar. Dit komende jaar gaan wij natuurlijk weer door met onze thema’s en de spelinlopen. Voor de nieuwkomers een korte uitleg wat dit inhoud. Iedere vier weken draaien wij thema’s waarbij de kinderen spelenderwijs met de taal vertrouwd raken en waar alle ontwikkelingsgebieden zoals rekenen, bewegen enz. aan bod komen. De spelinloop wordt gemiddeld 1 x per week georganiseerd tijdens de thema’s. Wij zouden het fijn vinden als er zoveel mogelijk ouders tijd kunnen vrijmaken om een kwartiertje langer te blijven. Er is ook gebleken dat er regelmatig kinderen niet 4 x per week komen, dit is wel de bedoeling! Wilt u hier op letten!?
Hieronder vind u het schema voor de komende maand.
Spelinloop thema Hatsjoe!
Maandag 12 januari voor alle groepen.
Dinsdag 20 januari voor alle groepen.
Donderdag 29 januari voor alle groepen.
Aan het begin van het dagdeel vragen wij u ongeveer een kwartier te blijven, wij doen dan samen met u en uw kind een activiteit. U komt toch ook?