Nieuwsbrief 7 juli 2015

Nieuwsbrief 7 juli 2015

GR2naar3
Bijna……………………! De laatste week en daarna vakantie!!! Groep 8 heeft vanavond de eindmusical. Spannend. Morgen gaat groep 8 de groepen door om echt afscheid te nemen. Zij zijn 9 juli vrij. (maar natuurlijk van harte welkom om te komen helpen) Donderdag is dan de laatste dag en vrijdag 10 juli is het de eerste vakantiedag voor iedereen. We willen jullie allemaal een fijne vakantie wensen en we hopen u allen na de vakantie in goede gezondheid terug te zien.
Morgen gaan de rapporten mee en daarin zijn tips opgenomen om vooral in de vakantie te blijven lezen. Zelf lezen met boekjes uit de bibliotheek is prima, er zijn ook leuke tijdschriften te leen en vergeet de luisterboeken niet, heerlijk meelezen en om helemaal in het verhaal te komen. Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Kinderen genieten van de teksten en illustraties. Ondertussen doen ze meer kennis op van de wereld , vergroten ze hun woordenschat en verbeteren hun taalgebruik. Zo leggen ze alvast een goede basis voor later, als ze zelf teksten leren lezen. In de rapporten staat soms ook blijven oefenen met rekenen, tip is dan om (educatieve)spelletjes te doen. Bordspelen helpen bijvoorbeeld bij spelenderwijs tellen. Er zijn natuurlijk ook leuke taalspelletjes. Denk ook nog aan de Ipads/ tablets, apps om te doen.
Altijd leuk om te doen op een misschien wat minder zonnige vakantiedag.
kleuterNAAR3
Kleuters
Hoe bijzonder was het gisteren!! De groep 2 leerlingen haalden hun diploma, zodat ze volgend jaar echt in groep 3 mogen starten. Ze hebben direct kennis gemaakt met de nieuwe juffen.
Rapporten Alle kinderen krijgen woensdag 8 juli hun rapport! De rapporten worden eerst met de kinderen besproken en daarna mee naar huis. Wilt u de rapporten direct na de vakantie weer inleveren.
Zwemmen
De kinderen van groep 5 en 6 hebben volgend schooljaar zwemmen en we vragen u nu al: “Wie kan er van de ouders mee?” We hopen op zo veel mogelijk aanmeldingen, dan kunnen we een rooster maken. Alle schoolzwemlessen zijn op maandagochtend en de eerste keer in het nieuwe schooljaar is maandag 31 augustus. De kinderen hebben busvervoer, dus het gaat echt om de begeleiding. Alvast onze hartelijke dank.
Overblijven
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank.
Vakantieregeling 2015-2016
Eerste schooldag = dinsdag 25 augustus
Studiedag 14 september
Prinsjesdag 15 september
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvaakntie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag
en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Nieuws van de UKKEPUKKIES
Vorige week hebben wij een schitterende juffendag gehad! Het weer zat mee, de kinderen hadden een hele fijne ochtend, we hebben veel hulp gekregen van ouders. Wij willen de ouders en de kinderen bedanken voor de mooie en lekkere cadeautjes die wij hebben gekregen. Wij voelen ons zeer gewaardeerd!
Kinder EHBO Op 29 September verzorgen wij voor de ouders van de spelenderwijsgroep en van de peuters een avond Kinder EHBO. Voor deze avond kunnen zich max 20 personen opgeven. Dit betekent dat er per groep plek is voor 5 ouders. Wij hebben nog maar een paar plekjes, dus kijk even op de lijst of er voor u nog een plekje is. Wanneer de lijst vol is en u wilt heel graag, laat u dan door een van de leidsters op een reservelijst zetten.
Bedankt!
Afgelopen schooljaar hebben wij regelmatig een beroep op u gedaan als het gaan om ouderbetrokkenheid. Wij vinden het dan ook heel fijn dat u zich daar zo veel mogelijk voor heeft ingezet. Wij zijn ons zeker bewust van het feit, dat dit soms wat organisatie van u vraagt en daarom willen wij u heel graag even bedanken. Het is heel belangrijk dat de ouders en de peuterspeelzaal samenwerken! Op deze manier kunnen we er met zijn allen voor zorgen dat onze kinderen zich zo kunnen ontwikkelen, dat zij er klaar voor zij om op een goede manier naar groep 1j kunnen doorstromen. Komend jaar gaan wij weer gewoon door met alle ouderactiviteiten, spelinlopen, feesten en noem maar op. Natuurlijk verwelkomen wij u weer van harte en hopen wij dat u komend jaar ook weer graag bij ons binnen loopt. Rest ons nu alleen nog u een hele fijne vakantie toe te wensen. Wij verwelkomen u weer op dinsdag 25 augustus.
Spelenderwijs
We gaan de laatste week in van Spelenderwijs, deze willen we, gezien het weer gezellig afsluiten met de kinderen en ouders op strand. We verzamelen in de klas, en lopen gezamenlijk naar het strand. We zien de ouders en kinderen graag weer terug op woensdag 26 augustus.
Met vriendelijke groeten,
Juf Wilma, juf Enny, juf Carola, juf Jeana, juf Stephanie en juf Marjolijn