Nieuwsbrief 9 december 2014

Nieuwsbrief 9 december 2014

SintiMAG0473Onze Sinterklaasviering was heel gezellig met de Pieten op het dak en onze eigen hulppieten. Ook Sint was er weer, gebracht met de leuke paardjes en wagen. Alle kinderen hebben in hun groep het feest gevierd. Wat een prachtige surprises en gedichten!!!
Kerst Dinsdagmiddag 9 december gaan de kinderen van het koor en de kinderen die blokfluiten en ook nog een aantal vioolkinderen naar Thabor, waar ze zoals ieder jaar meewerken aan het kerstfeest voor ouderen. Sinterklaas is weer met de boot naar Spanje vertrokken. Daarom tellen we af naar het volgende grote feest. De klassen worden gezellig versierd en de school wordt weer in kerstsfeer gebracht.
Op donderdagmiddag 18 december houden we een kerstmarkt in de school. De kinderen zijn die dag om 12 uur uit. Om 13.30 uur verwachten we dan alle kinderen weer op school (onderbouw met een begeleider) om aan de kerstfestiviteiten te beginnen. We beginnen de middag met een miniconcert op het plein en daar luisteren we naar het kerstkoor, de contrabassen, de violen en de blokfluit spelers. Om 14:00 uur starten dan de activiteiten in de klassen. De kinderen kunnen in de school kerstknutsels maken (inschrijven in de groep) en er is een kraampje met warme chocolademelk, kortom we gaan er een gezellige middag van maken! We sluiten deze dag om 15:30 uur weer af.
Vrijdag 19 december vieren we het kerstfeest in alle groepen met een kerstontbijt en aansluitend een kerstviering in de eigen klas.
Om 12 uur start voor zowel de onder -en bovenbouw de kerstvakantie.
Om 12 uur start voor zowel de onder -en bovenbouw de kerstvakantie.
Vakantiepas Club Kerstvakantie
De makers van de ZomervakantiePas hebben ook voor de kerstvakantie weer een leuk activiteitenaanbod (met korting) samengesteld. VakantiepasClubleden kunnen o.a. prachtige kunstwerken maken in het Haags Kinderatelier, een kerstduik nemen in het Tikibad, zich laten verrassen door een theatervoorstelling of oliebollen eten bij de Oliebollenkraam op het Spui.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website kindervakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan. Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.kindervakantiepas.nl
Verlengde schooldag periode januari-april 2015
Vandaag gaat de nieuwe folder mee van Skills for Kids. Voor alle groepen zijn er weer activiteiten waar ongeveer 15 leerlingen aan mee kunnen. De activiteiten van Skills for Kids vinden allemaal op school plaats.
Het zijn weer heel verschillende activiteiten van streetdance, muziek tot creatief ontwerpen.
Inschrijven kan alleen via de website, zoals in de folder staat aangegeven.
U krijgt per mail dan bericht of alles doorgaat. Inschrijven kan t/m vrijdag 19 december 2014.
Als u gebruik wilt maken van een computer bij ons op school om aan te melden, dan kan dat natuurlijk.
Schrijf snel in!! De activiteiten gaan door bij minimaal 10 deelnemers.
“Ukkepukkies”
Na een fantastisch Sinterklaasfeest zijn we al weer met de voorbereidingen voor de kerst bezig. Wat gaat de tijd snel! Volgende week donderdag vieren het kerstfeest. Hieronder vindt u het rooster voor het kerstfeest. Lees het goed door.
Spelinloop thema Kerst.
Donderdag 18 december Kerstfeest
Blauw 8.30 – 9.30 uur
Geel 9.30 – 10.30 uur
Rood 10.30 – 11.30 uur
Wij vieren donderdag 18 december ’s morgens het kerstfeest. Hierboven vind u het rooster dat wij hebben gemaakt voor de kinderen. Wij verwachten u samen met uw kind op de speelzaal op bovenstaande tijden. ‘s Middags zijn de kinderen vrij. Tussen 16.15 en 16.30 uur kunt u uw kind weer brengen voor het kerstdiner. Dit duurt tot ongeveer half 6 waar u door de kinderen wordt opgewacht en wij vervolgens met zijn allen een lampionnenoptochtje gaan maken door de wijk. Daarna begint voor de peuters de kerstvakantie. Vrijdagochtend zijn alle peuters vrij!
Uitstapjes
Donderdag 11 december groep 5 naar Museon les Burgerschap. De kinderen zijn niet op tijd terug om 12u naar huis te gaan voor de lunchpauze en mogen die dag allemaal overblijven. Wilt u uw kind €5,00 meegeven voor museumbezoek. Kunt u meelopen naar het Museon dan graag opgeven bij meester Dirk-Jan
Vakanties schooljaar 2014-2015 en vrije dagen:
Kerstvakantie 19 december vanaf 12.00u voor alle groepen en we starten weer in het nieuwe jaar op maandag 5 januari 2015
Dinsdag 7 april (na het paasweekend) studiedag voor het team, kinderen zijn vrij.
Luizencontrole:
Hoera luizen en netenvrijvrij! Blijft u goed controleren!? Volgende controle is woensdag 10 december!!!
Overblijven Er kan alleen overgebleven worden met een overblijfkaart, deze kan gekocht worden bij juf Hannie in de keuken boven. Juf Hannie is er op dinsdag, woensdag en vrijdag.
Wilt u ook het overblijfformulier op de site invullen, zodat we een overzicht kunnen maken voor de leerkracht wat de vaste (overblijf)dagen zijn van uw kind. Zonder overblijfkaart kan er niet worden overgebleven op school. Dank u wel.
Te laat komen: Nog steeds komen er kinderen te laat binnen (na de 2e bel). Wij verzoeken u dringend op tijd naar school te komen. Het is voor niemand leuk om de groep binnen te gaan als de lessen al gestart zijn. Een rode kaart halen doen we niet meer, vanwege tijdverlies en het betekent soms 2 keer storen in de groep. Te laat dan direct naar de klas en de leerkracht noteert te laat. De bel gaat 8.25 u en dan willen we iedereen binnen hebben en 8.30u gaat de 2e bel, dat is aanvang lessen, dat is ook de tijd om in de klas te zijn. Wie daarna nog binnen komt is te laat.
Te vaak (9 keer) te laat, betekent dat we verplicht zijn Leerplicht op de hoogte te stellen.
Ziek/afwezig melden. Wilt u bellen als uw kind ziek is (070-3540457), iedere dag opnieuw zolang uw kind ziek thuisblijft. Dit is nieuw voor u, maar verplichting van de leerplicht gemeente Den Haag. Wilt u het liefst voor schooltijd bellen, in ieder geval voor half 9. Onze administratie maakt een ronde langs alle groepen om de afwezigen door te geven voor 8.45u. Als we niets gehoord hebben, wordt er gebeld. Hebben we geen bericht, dan moeten we uw zoon of dochter ongeoorloofd afwezig melden en al na 2 dagen doorgeven aan Leerplicht. We verzoeken u dus dringend om op tijd door te geven dat uw kind ziek is en afwezig. En dat iedere dag opnieuw. Onze hartelijke dank.
Bezoekt uw kind tandarts, dokter of anders dan altijd briefje meegeven welke afspraak het betreft.
Schoolmaatschappelijk werk In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op. Annemieke Bakker, Tel: 06-43167421 e-mail: annemieke.bakker@welzijnscheveningen.nl
Fijne week!
SintPaardjes476