Nieuwsbrief 9 september 2015

Nieuwsbrief 9 september 2015

kindverkeer
Welkom
Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur , alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u!
Kleuters
Tijdens het thema buitenspelen besteden we aandacht aan het buitenspelen. Dit kan op straat (de stoep), in de speeltuin, op het schoolplein, maar ook in het bos of op het strand. Het is prachtig weer om een fijne strandwandeling te maken. Dan is het leuk om te voetballen of een zandkasteel te maken. Het is ook leuk om strandschatten te zoeken zoals verschillende schelpen. Nog leuker is het om deze strandschatten mee te nemen naar school of naar opa en oma om erover te vertellen.
U kunt samen met uw zoon of dochter een doosje maken voor de strandschatten. Op de website kunt u bij de kleuterklassen het speurblad downloaden. Het speurblad kunt u uitprinten en op een eierdoos voor 10 eieren plakken. Wanneer de kinderen een strandschat gevonden hebben doen ze deze in het doosje. Thuis en op school kunnen ze het aan anderen laten zien en over hun avontuur vertellen.
Tijdens dit thema bezoeken wij de bibliotheek. Wij willen graag twee tot vier ouders vragen met ons mee te lopen. Wanneer u met ons mee wilt lopen, kunt u dit aangeven bij de groepsleerkracht.
• de Zeeslakjes gaan op donderdag 10 september om 10.00 uur en we vertrekken om 09.30 uur.
• de Zeesterren gaan op vrijdag 11 september om 09.00 uur naar de bibliotheek. We vertrekken om 8.30 uur.
• de Zeepaardjes gaan op vrijdag 11 september om 10.00 uur en vertrekken om 09.30.
• de Zeehondjes gaan vrijdag 18 september om 09.00 uur en vertrekken om 8.30 uur.
• Er hangt een nieuw infobordje in de gang daar kunt u informatie vinden van- en over de kleuter groepen, dit in plaats van alle papiertjes op de ramen van de kleuterklassen.
Onze school is rookvrij en dat geldt ook voor het schoolplein.
Niet roken bij de buren, wilt u rekening houden met onze buren en niet voor hun huis de peuken van de sigaretten achterlaten. Dank u!!!
Uitnodiging: Kinderen en social media
dinsdag 22 september 19.30 – 22.00 uur, Centrale Bibliotheek – Spui 68, Den Haag
Veel kinderen maken tegenwoordig al op jonge leeftijd gebruik van social media, zoals Facebook of Instagram. Wat zijn de risico’s? En hoe praat je hierover met je kind? GGD Haaglanden en Bibliotheek Den Haag nodigen u, ouder en/of leerkracht, uit uw kennis op dit gebied te vergroten én met elkaar in discussie te gaan. Aan het eind van deze thema-avond op de eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek, gaat u naar huis met frisse ideeën voor gesprekken over social media, zowel thuis als op school.
Wat gaan we precies doen?
Specialist mediaopvoeding Justine Pardoen zal steeds eerst een korte, prikkelende inleiding in de mediawereld van kinderen geven. Daarna spelen twee acteurs van interactief theater De Nieuwe Lichting een aantal spannende scenes. Zij gebruiken herkenbare opvoeddilemma’s rond het gebruik van sociale media: weten we genoeg om met kinderen in gesprek te gaan? Dat je moet praten met pubers – ook over seks op internet – is makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan? Hebben onze kinderen eigenlijk nog mediaopvoeding nodig, zijn ze op dat gebied al niet veel slimmer dan wij? U krijgt tips over wat u moet weten en hoe u dit vervolgens inzet.
Theater De Nieuwe Lichting
Acteurs van dit theater maken de avond interactief. Zij zijn gewend met hun projecten te prikkelen en te inspireren. Zij hebben als doel publiek én deelnemers aan het denken te zetten en nodigen uit tot het vormen van een mening. Herkenbaarheid en humor zijn hierin belangrijke ingrediënten.
Reserveren
U bent van harte welkom, de toegang is gratis. Reserveer wel even een plekje via 070 353 44 10 of dic@dobdenhaag.nl.
Nieuw gezicht
We hebben een nieuw gezicht in de school, Henny Bult. Zij helpt ons in de ondersteuning die aan kinderen wordt gegeven. Vanaf volgende week krijgen leerlingen uit verschillende groepen extra ondersteuning van Astrid vd Bergh en Henny Bult. De extra ondersteuning start volgende week, u heeft dit mogelijk al tijdens de kennismakingsgesprekken van de leerkracht gehoord. Henny Bult nodigt de ouders van de leerlingen uit om het plan (extra ondersteuning) te bespreken.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.
Pauzefit We starten dit jaar met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Schoolzwemmen gaat ook weer van start, dat is voor de kinderen van groep 5 en 6 op maandagochtend. We hopen dat er veel ouders zijn die meegaan. Dan kunnen we een rooster maken. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag aub overmaken op onze NL65ABNA0580598128 schoolrekening
Huiswerkbegeleiding is er alleen voor leerlingen groep 7 en 8. Aanmelden bij de leerkracht. We starten donderdag 17 september van 15.00u tot 16.00u. We stoppen ermee op donderdag 9 juni.
Sporttuinen De nieuwe folder is gearriveerd, u krijgt daarbij van ons de informatie wanneer er ingeschreven kan worden.
Vakantieregeling 2015-2016
Studiedag 14 september
Prinsjesdag 15 september
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2016
Schoolmaatschappelijk werk
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Oranjeschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.
Elke woensdagochtend vanaf 8.30 uur en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur ben ik op de school aanwezig. U kunt dan langskomen voor een gesprek. De vragen waar ik me mee bezig houd, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:
• Uw kind wordt gepest, pest zelf of heeft moeite met school(werk)
• Uw kind heeft iets vervelends meegemaakt
• Uw kind luistert niet, heeft vaak ruzie
• Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
• Er zijn problemen binnen uw gezin bv. echtscheiding, woonproblemen, financiële problemen enz.
In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op.
Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES.
Zoals u allen weet is juf Stephanie in verwachting en haar zwangerschapsverlof komt al in zicht. Zij zal vrijdag 25 september voor het laatst op de peuterspeelzaal zijn, wij verwachten haar dan weer terug in de loop van januari 2016. Natuurlijk moet juf Stephanie tijdelijk worden vervangen. Wij krijgen dan ook een vaste invalkracht. Haar naam is juf Priscilla Nijman en zij zal 20 september starten op de dagen dat juf Stephanie er ook nog is. Zo kunnen alle kinderen al een beetje aan haar wennen.
Gymles.
De gymles voor de rode en de gele groep veranderd. Deze twee groepen zullen voortaan op dinsdagochtend gymles krijgen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind kleding draagt waar hij/ zij zich makkelijk in kan bewegen? Denk hierbij aan een legging, joggingbroek enz. Wij willen u ook vragen geen maillots aan te doen op deze dag, maar sokken.
Gesloten
In de maand september zijn wij gesloten op.
Maandagmiddag 14 september.
Dinsdag 15 september zijn wij de hele dag gesloten i.v.m. Prinsjesdag.
Dinsdagmiddag 29 september.
In de maand november zijn wij gesloten op :
Dinsdagmiddag 3 november.
Kinder EHBO 29 September verzorgen wij voor de ouders van de spelenderwijsgroep en van de Ukkepukkies een avond Kinder EHBO. Wanneer u zich heeft opgegeven voor deze avond, zet de datum in uw agenda! De aanvangtijd wordt later bekend gemaakt.
Spelinloop
Tijdens het thema “Hoera, een baby!” hebben wij weer zoals u van ons gewend bent een spelinloop. Tijdens het thema is er elke week een inloop waar wij u vragen ongeveer een kwartier langer te blijven. Dit zal zijn tijdens het brengmoment. Hieronder vindt u het rooster, dan kunt u er al rekening mee houden in uw agenda. Natuurlijk hangt dit schema ook in de gang op het witte bord. Houdt dit bord in de gaten! Er hangen regelmatig belangrijke boodschappen op.
Spelinloop “hoera, een baby!”
Woensdag 9 september voor de rode groep.
Vrijdag 11 september voor de gele en blauwe groep.
Donderdag 17 september voor alle groepen.
Dinsdag 22 september voor alle groepen. >>> dit is een activiteit in de gymzaal die iets langer duurt dan 15 minuten. Houdt hier rekening mee in uw agenda
Fijne week!