Nieuwsbrief mei 2014

Nieuwsbrief mei 2014

Scheveningen, mei 2014

Geachte ouders/verzorgers,

In de schoolgids van het schooljaar 2013-2014 heeft u kunnen lezen dat de vrijwillige ouderbijdrage dit jaar is vastgesteld op €32,50 per kind.

We vragen deze bijdrage voor alle extra activiteiten die buiten het gewone leerprogramma vallen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw ouderbijdrage zo snel mogelijk te betalen, u kunt dit storten op het bankrekening nummer ABN-AMRO: 580.598.128 (IbanNL65ABNA0580598128) van de Oranjeschool, met vermelding van de naam van de leerling en groep.

Voor sportieve kinderen en ouders :

de avond4daagse 2014

 2 juni t/m 5 juni

Natuurlijk doet de Oranjeschool weer mee!

Je kunt je opgeven door het strookje in te vullen en dat samen met €4,-  in te leveren bij juf Ilse of Juf Mariëlle Sabee.

 Inlevertijden zijn: vrijdag 9 mei tussen 12 en 13 uur en dinsdag 13 mei na 15.00u en dinsdag  20 mei na 15.00u  in de keuken.

Alle kinderen kunnen meedoen en een medaille verdienen, maar kinderen uit de peutergroepen en de groepen 1, 2, en 3 moeten begeleid worden door een volwassene.

We verzamelen om 18.20u bi j de Blinkerd.

Om de medaille te verdienen moet je minimaal 3 avonden(iedere avond 5 km) meelopen.

We hopen op veel deelnemers! (en mooi weer natuurlijk)