Nieuwsbrief nr 10(16 maart) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 10(16 maart) 2016-2017

NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
De nieuwsbrief van de maand maart kunt u hier lezen:
2017-maart16inclkwink
De verjaardagslijst voor maart vindt u hier: maart2017