Nieuwsbrief nr 11(28 maart) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 11(28 maart) 2016-2017

NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
De nieuwsbrief van de maand april kunt u hier lezen:
nummer-112016-2017ws
De verjaardagslijst voor april vindt u hier:
april2017
The English newsletter for April can be found here:
number-11en2016-2017ws