Nieuwsbrief nr 15(januari) 2016

Nieuwsbrief nr 15(januari) 2016

Fireworks
Gelukkig nieuwjaar! – Happy new year! – Feliz año! – Bonne année!
Het aanbod van het tweede blok is:
Dinsdag: kleutertheater – groep 1/2(gymzaal, start direct om 3 uur)
Donderdag: wol vilten – groep 3/4 (keuken, boven)
Donderdag: hiphop – groep 6, 7 of 8 (gymzaal) Voor hip hop is weinig belangstelling tot nu toe, ook leerlingen groep 6 kunnen hiervoor inschrijven. De start van deze lessen is een week verschoven, de andere lessen zijn gestart.
Vrijdag : extreme sporten – groep 5/6 (gymzaal)
Het inschrijven kan via www.skillsforkids.nl/oranjeschool
Deze lessen vinden dus allemaal op school in de groep of gymzaal plaats.
Parkeren/ brengen en halen Wanneer u uw kind (eren) komt brengen of halen we willen u dringend maar vriendelijk verzoeken om een parkeerplekje in de buurt te zoeken en dan uw kind(eren) naar school te brengen/ halen. Er wordt nu vaak midden op straat geparkeerd, of op de stoep waardoor er teveel verkeershinder ontstaat, maar ook onveilige situaties. Het is ook heel vervelend voor onze buren als er een auto op de stoep staat, zodat het niet mogelijk is met fiets, kinderwagen of rollator het huis te verlaten.
We rekenen op uw medewerking!
CPC we hebben de Oranjeschool ingeschreven voor de CITYPIERCITY loop op zondag 6 maart 2016. U ontvangt aanstaande maandag daarover een brief en we hopen dat weer heel kinderen en hun ouders meedoen aan deze gezellige loop voor kinderen en ouders natuurlijk. De afstanden zijn: Ernst en Bobbieloop van 1 kilometer en de jeugdloop 2 1/2 km voor de leerlingen van groep 5 t/m 8.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school.
Klassenouders We willen alle klassenouders uitnodigen voor een info uurtje op donderdag 21 janauri om 15.00u. Heeft u zich opgegeven met strookje of persoonlijk bij de leerkracht dan bent u van harte welkom. Twijfelt u nog kom dan ook, want misschien vindt u het toch een goed voornemen om meer te doen op de school van uw kind(eren)
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25 u en 8.30u gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Melding In groep 5 is er melding gedaan van krentenbaard, dit is besmettelijk. Ziet u een rood plekje en is er sprake van veel jeuk, dan is een bezoek aan de huisarts niet overdreven. Met antibiotica is het euvel zo verholpen. Ook is er een melding gordelroos gedaan. Hoofdluis is gelukkig al langere tijd onder controle, bij de laatste controle zijn geen neten of luisjes aangetroffen. Dank voor de controle
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00.Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor het versieren van de school) Het zijn dure tijden, ook op school. Cadeautjes en kerstdiner. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen dit allemaal te geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Vakantieregeling 2015-2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Fijne week!
UKKEPUKKIES.
Als eerste willen wij u graag een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Hopelijk heeft u hele fijne feestdagen gehad. Bij de Ukkepukkies beginnen we weer fris aan een nieuw jaar en deze week zijn we gestart met een nieuw en gezamenlijk thema. Het thema is “wat heb je aan vandaag?” en we werken de komende weken samen met de kleuters. Zo gaan wij op bezoek bij de kleuters en zingen de peuters een liedje. Dit liedje leren de peuters nieuw en hangt in de klas. Hieronder vind u de tekst van het liedje. Wanneer u uw kind thuis hoort zingen, kunt u de tekst meezingen.
Natuurlijk zijn er ook weer de vertrouwde spelinlopen. In de gang hangen de roosters tot de voorjaarsvakantie. Let dus goed op wanneer de spelinlopen zijn! Hieronder vindt u ook het rooster van de spelinloop,
Wij hopen weer op een leuk, leerzaam thema waar de kinderen bewust worden, van wat zij of iemand anders aan heeft. Wanneer draag je warme kleren en wanneer luchtige kleren. En wat zijn nu eigenlijk warme kleren en luchtige kleren? Bespreekt u het thuis ook met uw kind?