Nieuwsbrief nr 23 (maart) 2016

Nieuwsbrief nr 23 (maart) 2016

cpcfoto
Afwezig: Onze directie: adjunct-directeur Lida Taal en directeur Janneke Demoet zijn afwezig in verband met de studiebijeenkomst SCOH op woensdag, donderdag en vrijdag (9,10 en 11 maart) Aanspreekpunt is Rick van den Hoven leerkracht groep 8.
Schoolfotograaf op school voor alle leerlingen en broertjes en zusjes dinsdag 26 april.
Parkeren/ brengen en halen
Helaas merken we dat nog niet iedereen zich bewust is van het effect van verkeerd parkeren.Niet op de stoep of nog erger de straat blokkeren.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Gefeliciteerd, juf Debby groep 7 is zwanger. We feliciteren haar en de toekomstige papa. Zoals het er nu uitziet gaat Debby van Baalen in augustus met verlof.
De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Bij deze nieuwsbrief (op papier) ontvangt u de vakantieregeling voor het komend schooljaar 2016-2017.
Skills For Kids – Blok 3
U kunt weer aanmelden voor een nieuwe periode naschoolse activiteiten gegeven door Skills For Kids. Deze periode start eind maart en duurt t/m juni. Het is de laatste periode voor naschoolse activiteiten van Skills For Kids.
Aanmelden kan via de site www.skillsforkids.nl/oranjeschool
Wat is er te kiezen:
Groep 1-2: Judo op maandag of dinsdagmiddag 15.15-16.15 uur (gym)
Groep 3-4: HipHop (dansen) op donderdag15.15 -16.15 uur(gym)
Groep 5-6: Chemie op donderdag 15.15-16.15 uur
Groep 7-8: Animatie tekenen op donderdag 15.15 -16.15 uur
Zagazoo, naschoolse opvang.
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school.
Zagazoo zorgt voor opvang na schooltijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen ervoor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo. Of haal de folder info bij de directie Oranjeschool.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. (hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. In sommige gevallen blijft er ook nog een bedrag over voor het schoolreisje. Dit komt er ook weer aan en we proberen het bedrag om en nabij de €25,00 te houden.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders. Woensdagochtend 2 maart.
Rapporten
Deze week behoren alle rapporten ingeleverd te zijn! De volgende rapporten gaan al weer mee in de week van 22 maart.U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek en het rapport gaat dan met u mee naar huis.
Vakantieregeling 2015-2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 16 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen
Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank(15 maart).
CPC Complimenten voor de kinderen (en de coaches)die meegelopen hebben zondag 6 maart. Geweldig! En wat een leuke foto’s.
Ukkepukkies
Thema Regen
Woensdag 9 maart voor de rode groep
Vrijdag 11 maart voor de gele en de blauwe groep
Dinsdag 15 maart voor alle groepen
Maandag 21 maart voor alle groepen
Donderdag 31 maart voor alle groepen
Donderdag 24 maart is er voor alle drie de groepen een paasontbijt op de peuterspeelzaal
Deze ochtend starten wij om 8.30 uur en kunt u uw kind weer op halen om 10.30 uur
`s Middags is de peuterspeelzaal gesloten.
Ook vrijdag 25 maart is de peuterspeelzaal ook gesloten i.v.m goede vrijdag.
Maandag 28 maart tweede paasdag is de peuterspeelzaal ook gesloten
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
26 april komt de schoolfotograaf op school voor alle de drie peutergroepen.
peuterEETsmakelijk