Nieuwsbrief nr 25 (maart) 2015-2016

Nieuwsbrief nr 25 (maart) 2015-2016

LENte16
Pasen
Verlaten. Voor altijd?
Een lege plek. Voorgoed?
Geen sporen meer te zien?
Of toch misschien.
Hij gaf ons brood en wijn.
Zijn eigen teken:
Je kunt je leven breken
En delen voor velen.
We waren in de tuin.
Daar ging Hij bidden:
Ik moet een keuze maken:
Wij konden niet waken.
Verlaten. Voor altijd?
Een lege plek. Voorgoed?
Geen sporen meer te zien?
Of toch misschien.
Schoolgezinsdienst
Zondag 10 april bent u en kinderen, allen van harte welkom in de Prinses Julianakerk (Duindorp) voor de jaarlijkse gezinsdienst.
De dienst start om 10.00u en de kerk is al open vanaf 9.45u. Na de dienst is er koffie en limonade in de kerk.
NL65ABNA0580598128(ons bankrekening nummer)
Ouderbijdrage: We hebben een overzicht gemaakt van de ouderbijdrage en bedanken iedereen die wel betaald heeft en u snapt het al: Er zijn best veel ouders die niet betaald hebben. Heeft u een ooievaarspas voor de kinderen, wilt u die aub laten scannen. Dan heeft u toch betaald en dat is fijn. U krijgt van ons een brief met de vraag of u alsnog wilt betalen. De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra’s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. (hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! NL65ABNA0580598128 Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Schoolfotograaf op school voor alle leerlingen en broertjes en zusjes dinsdag 26 april.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Paasontbijt
Donderdagochtend zijn de kinderen met een heerlijk ontbijt begonnen, direct om 8.30u. De OR heeft ervoor gezorgd dat we kunnen smikkelen van al het lekkers, gezond en gevarieerd. De Paasviering was met de eigen leerkracht in de groep. Ook de middag stond in het teken van Pasen met eieren zoeken voor de kleintjes (kleuterklassen) en spelletjes in de andere groepen.
We wensen u goede Paasdagen.
De Haagse sporttuin Duindorp wil graag kijken voor mogelijkheden tot verbetering. Hiervoor zou het erg fijn zijn als u onze enquête invult en uw mening over de Haagse sporttuin Duindorp laat deelt met ons. In de onderstaande link kunt u de enquête invullen. Deze enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. U zou ons hier enorm mee helpen om de Haagse sporttuin Duindorp nog beter te maken.
http://www.thesistools.com/web/?id=499037
Zagazoo, naschoolse opvang.
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school. Zagazoo zorgt voor opvang na schooltijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen ervoor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur. Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo. Of haal de folder info bij de directie Oranjeschool.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Schoolreis
De bestemming wordt dit jaar voor de groepen 1 t/m 3: Linnaeus hof en voor de groepen 4 t/m 8: Duinrell. We gaan op donderdag 28 april.
Het schoolreisje voor de groepen 1 t/m 3 kost € 23,50 en voor leerlingen met een ooievaarspas moet er € 5,00 bijbetaald worden.
Het schoolreisje voor de groepen 4, 7 en 8 kost € 25,00 en voor leerlingen met een ooievaarspas moet er €7,50 bijbetaald worden.
Het schoolreisje voor de groepen 5 en 6 kost € 25,00 ook voor leerlingen met een ooievaarspas. (de ooievaarspas is gebruikt voor ouderbijdrage en zwemmen)
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de ooievaarspas, moet deze wel gescand zijn bij de administratie.
Bij meer aanmeldingen dan nodig is voor begeleiding wordt zal er geloot worden. Aanmelden is nu nog niet mogelijk.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders.
Vakantieregeling 2015-2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei (17 meistudiedag)
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen
Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank(15 maart).
FIJNE WEEK!
De Ukkepukkies
Thema Regen
Maandag 21 maart voor alle groepen
Donderdag 31 maart voor alle groepen
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
Belangrijke data:
Donderdag 24 maart is er voor alle drie de groepen een paasontbijt op de peuterspeelzaal
Deze ochtend starten wij om 8.30 uur en kunt u uw kind weer op halen om 10.30 uur
Smiddags is de peuterspeelzaal gesloten.
Ook vrijdag 25 maart is de peuterspeelzaal ook gesloten i.v.m goede vrijdag.
Maandag 28 maart tweede paasdag is de peuterspeelzaal ook gesloten.
Dinsdagochtend 29 maart afscheid juf Jeana.
Dinsdag 26 april komt de schoolfotograaf voor alle groepen.
In week 15 zullen de tien minuten gesprekken van de peuters plaats gaan vinden.
De inschrijflijsten voor deze gesprekken zullen in de klassen komen te hangen.
Dinsdagochtend 24 mei is de peuterspeelzaal gesloten, de juffen hebben deze ochtend cursus s middags is de speelzaal gewoon open.
Woensdag 1 juni is de peuterspeelzaal gesloten ook deze ochtend hebben de juffen cursus.
peuterEETsmakelijk