Nieuwsbrief nr 26 (maart) 2015-2016

Nieuwsbrief nr 26 (maart) 2015-2016

memory
Onze school (gymzaal) is stembureau op woensdag 6 april. De kinderen hebben deze dag geen gymnastiek.
Schoolgezinsdienst Zondag 10 april bent u en uw kinderen, allen van harte welkom in de Prinses Julianakerk (Duindorp)voor de jaarlijkse gezinsdienst. Schoolreis donderdag 28 april. De dienst start om 10.00u en de kerk is al open vanaf 9.45u. Na de dienst is er koffie en limonade in de kerk.
NL65ABNA0580598128(ons bankrekening nummer)
Ouderbijdrage: We hebben een overzicht gemaakt van de ouderbijdrage en bedanken iedereen die wel betaald heeft en u snapt het al: Er zijn best veel ouders die niet betaald hebben. Heeft u een ooievaarspas voor de kinderen, wilt u die aub laten scannen. Dan heeft u toch betaald en dat is fijn. U krijgt van ons een brief met de vraag of u alsnog wilt betalen. De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra’s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. (hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! NL65ABNA0580598128 Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag..
Schoolfotograaf op school voor alle leerlingen en broertjes en zusjes dinsdag 26 april.
Groep 7
De leerkracht van groep 7 juf Debby zoekt ouders die dinsdagmiddag 19 april mee willen fietsen als begeleider. Dit is voor het oefenen van het fietsexamen.
We gaan om 12:30 weg en zijn ongeveer 14:00 terug. We zoeken ook ouders die maandagmiddag 30 mei (Dit is de dag van het officiële fietsexamen)mee willen fietsen als begeleider. We gaan 14:15 weg en zijn ongeveer 15:15/15:30 terug. Alvast onze hartelijke dank.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
De Haagse sporttuin Duindorp wil graag kijken voor mogelijkheden tot verbetering. Hiervoor zou het erg fijn zijn als u onze enquête invult en uw mening over de Haagse sporttuin Duindorp deelt met ons. In de onderstaande link kunt u de enquête invullen. Deze enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. U zou ons hier enorm mee helpen om de Haagse sporttuin Duindorp nog beter te maken.
http://www.thesistools.com/web/?id=499037
Zagazoo, naschoolse opvang.
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school. Zagazoo zorgt voor opvang na schooltijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen ervoor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur. Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo. Of haal de folder info bij de directie Oranjeschool.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Schoolreis Afgelopen week heeft u de schoolreisbrief ontvangen. De eerste betalingen komen al binnen, fijn! De leerkrachten weten nu hoeveel begeleiders zij nodig hebben. Wanneer u mee wilt als begeleider kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht t/m woensdag 13 april. Na deze datum zal de leerkracht een indeling maken. Wanneer meer ouders zich aanmelden dan meekunnen als begeleider zal de leerkracht loten. Een begeleider in de groepen 4 t/m 8 betaalt 12,50 (Duinrell) en een begeleider in de groepen 1 t/m 3 betaalt 12,00 (Linnaushof). Dit betaalt u nadat de leerkracht de indeling bekend heeft gemaakt. We stellen het zeer op prijs als de betaling voor de kinderen via de bankrekening NL65ABNA0580598128, wordt gedaan! Heeft u een ooievaarspas, laat deze dan wel scannen bij de administratie.
Meten en Wegen In april gaan wij voor dit schooljaar het project Meten en Wegen uitvoeren op school. Elk kind wordt apart genomen tijdens de gymles om te worden gemeten en gewogen in hun gymkleding, met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door deze meting wordt duidelijk welke kinderen misschien wat extra hulp nodig hebben om een gezond gewicht te krijgen of te houden. Deelname aan de meting is vrijwillig. Hebt u bezwaar tegen de meting meld dit dan schriftelijk bij de groepsdocent of de gym juf. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders.
Vakantieregeling 2015-2016
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei (17 mei, studiedag)
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen
Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank.
FIJNE WEEK!
De Ukkepukkies
Thema Regen
Donderdag 31 maart voor alle groepen
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
Belangrijke data:
Dinsdag 26 april komt de schoolfotograaf voor alle drie de groepen.
In week 15 zullen de tien minuten gesprekken van de peuters plaats gaan vinden.
De inschrijflijsten voor deze gesprekken zullen in de klassen komen te hangen.
Dinsdagochtend 24 mei is de peuterspeelzaal de juffen hebben deze ochtend cursus s middags is de speelzaal gewoon open.
Woensdag 1 juni is de peuterspeelzaal gesloten ook deze ochtend hebben de juffen cursus.
peuterEETsmakelijk