Nieuwsbrief nr 28 (apr) 2015-2016

Nieuwsbrief nr 28 (apr) 2015-2016

OranjeGezinsdienst
Schoolgezinsdienst Fijn dat je er bij was!
Centrale Eindtoets
Groep 8 begint op dinsdag 19 april en de laatste dag is 21 april. We wensen de leerlingen van groep 8 veel succes en we hopen op een mooie score voor de Oranjeschool en jullie allemaal.
Lekker vroeg naar bed en uitgerust op school verschijnen, dat is de beste voorbereiding. Succes!.
Gevonden er is een telefoon gevonden op het plein en een sleutelbos. Info bij de directie.
Vrijdag 22 april hebben we geen Koningsspelen, maar maandag 25 april wel circus op school met de kinderen.
Wilt u ons komen helpen???
Circus Kristal
Maandag 25 april hebben we circus Kristal bij ons op school. Deze maandag wordt er een circusvoorstelling bij ons op school gegeven. En door wie?? De leerlingen van de Oranjeschool, ze gaan oefenen met de mensen van het circus en kunnen daarna een voorstelling geven.
Dat gaat niet zomaar, daar hebben we veel hulp bij nodig. Onze vraag is natuurlijk: Komt u ons deze dag helpen???
We hebben veel ouders, opa’s , oma’s nodig om te assisteren bij het oefenen en rondbrengen van wat lekkers en klaar te zetten en nog veel meer. Wilt u er bij zijn, dan graag zo snel mogelijk opgeven bij de meester of juf en een oproep aan alle klassenouders te komen helpen met veel extra ouders.
Schoolfotograaf voor alle leerlingen en broertjes en zusjes op dinsdag 26 april. Het is na schooltijd mogelijk om met broertjes en zusjes, die niet bij ons op school zitten, op de foto te gaan. De lijst wordt volgende week neergelegd, zodat u kunt inschrijven, de tijden moet elkaar opvolgen, want de fotograaf heeft geen tijd om een langere tijd te wachten op de volgende. (broertjes en zusjes die samen op onze school zitten gaan overdag samen op de foto.)
Schoolreis
De betalingen komen binnen, fijn! De leerkracht van de groep zal na vandaag bekijken welke ouders meegaan als begeleider. Bij meer aanmeldingen zal er de leerkracht loten. Een begeleider in de groepen 4 t/m 8 betaalt €12,50 (Duinrell) en een begeleider in de groepen 1 t/m 3 betaalt €12,00 (Linnaushof). Dit betaalt u nadat de leerkracht de indeling bekend heeft gemaakt. We stellen het zeer op prijs als de betaling voor de kinderen via de bankrekening NL65ABNA0580598128, wordt gedaan! (anders contant en gepast bij de directie) Heeft u een ooievaarspas, laat deze dan wel scannen bij de administratie.
Groep 7
De leerkracht van groep 7,juf Debby, zoekt ouders die dinsdagmiddag 19 april mee willen fietsen als begeleider. Dit is voor het oefenen van het fietsexamen. Er zijn nu pas 2 begeleiders, dit is te weinig, dus als u kunt, graag!
We gaan om 12.30 uur weg en zijn ongeveer 14.00 uur terug. We zoeken ook ouders die maandagmiddag 30 mei (Dit is de dag van het officiële fietsexamen)mee willen fietsen als begeleider. We gaan 14.15 uur weg en zijn ongeveer 15.15/15.30 uur terug. Alvast onze hartelijke dank.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Avondvierdaagse vorige week heeft u de aanmeldbrief ontvangen voor de avondvierdaagse. Aanmelden kan volgens het schema bij juf Ilse t/m donderdag 21 april.
Doe je ook mee?
Ziekmelden; iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u.
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan is dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Meten en Wegen
In april gaan wij voor dit schooljaar het project Meten en Wegen uitvoeren op school. Elk kind wordt apart genomen tijdens de gymles om te worden gemeten en gewogen in hun gymkleding, met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door deze meting wordt duidelijk welke kinderen misschien wat extra hulp nodig hebben om een gezond gewicht te krijgen of te houden. Deelname aan de meting is vrijwillig. Hebt u bezwaar tegen de meting meld dit dan schriftelijk bij de groepsdocent of de gym juf. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders.
Vakantieregeling 2015-2016
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei (17 mei studiedag)
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank of het Rode Kruis.
Super leuke bingo 2 mei bij het Trefpunt 13.30u (zaal open 13.00u) Entree voor de kinderen €2,00
en volwassenene €4,00.
Muziekkamp Solleveld Heb je de eerste week van de schoolvakantie nog niets te doen? Doe dan mee met het muziekkamp Solleveld voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. Van 11 t/m 15 juli 2016. Verrassend, leuk en betaalbaar. Een belevenis die je moet meemaken. In 5 dagen leren we je kennis maken en experimenteren met muziek, dans en zang in de buitenlucht maar we doen ook spelletjes, sporten en creatief. Locatie: Kampeerterrein Solleveld aan de Monsterseweg, achter Kijkduin. Op dit terrein staan grote tenten. Het is een dagkamp dus uw kind iedere dag brengen tussen 8.30 en 9.30 uur en ophalen tussen 16.30 en 17.00 uur. Dit kamp kost € 85,00 per kind per week.
Inschrijven kunt u via de website: www.werkenaanwelzijndenhaag.nl/activiteiten/kinderen/muziekkamp.
Meer informatie: Martin Bruijn 06-12534207 en Ernst Fortunati 06-20715109
info@werkenaanwelzijndenhaag.nl
FIJNE WEEK!
De Ukkepukkies
Vanaf maandag 4 april zijn wij met de voorbereidingen voor het thema eet smakelijk gestart.
In dit thema staat eten centraal. De hoeken worden tijdens dit thema verandert zo zal de huishoek het restaurant worden en het atelier de winkel.
Ouderinloop:
Thema Eet smakelijk
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
Belangrijke data:
Dinsdag 26 april komt de schoolfotograaf voor alle drie groepen.
In week 15 zullen de tien minuten gesprekken van de peuters plaats gaan vinden.
De inschrijflijsten voor deze gesprekken hangen in de gang.
Dinsdagochtend 24 mei is de peuterspeelzaal de juffen hebben deze ochtend cursus, ‘s middags is de speelzaal gewoon open.
Woensdag 1 juni is de peuterspeelzaal gesloten, ook deze ochtend hebben de juffen cursus.
peuterEETsmakelijk