Nieuwsbrief nr 27 (apr) 2015-2016

Nieuwsbrief nr 27 (apr) 2015-2016

PrJulianakerk
Schoolgezinsdienst
Zondag 10 april bent u met uw kinderen, allen van harte welkom in de Prinses Julianakerk Vlielandsestraat 1 (Duindorp)voor de jaarlijkse gezinsdienst. De dienst start om 10.00u en de kerk is al open vanaf 9.45u. Na de dienst is er koffie en limonade in de kerk. We hebben met alle kinderen geoefend en het koor en de vioolkinderen zullen ook bij de dienst zijn en van zich laten horen. We hopen u te zien.
Donderdag 8 april komt de dominee Ds. F.J. van Harten bij ons op school alle groepen bezoeken.
De Prinses Julianakerk is gelegen op de hoek van de Tesselsestraat en de Nieboerweg te Scheveningen.
NL65ABNA0580598128(ons bankrekening nummer)
Ouderbijdrage: We hebben een overzicht gemaakt van de ouderbijdrage en bedanken iedereen die wel betaald heeft en u snapt het al: Er zijn best veel ouders die niet betaald hebben. Heeft u een ooievaarspas voor de kinderen, wilt u die a.u.b. laten scannen. Dan heeft u toch betaald en dat is fijn. U krijgt van ons een brief met de vraag of u alsnog wilt betalen. De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra’s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. (hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! NL65ABNA0580598128 Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Circus Maandag 25 april hebben we circus Kristal bij ons op school. Deze maandag wordt er een circusvoorstelling bij ons op school gegeven. En door wie?? De leerlingen van de Oranjeschool, ze gaan oefenen met de mensen van het circus en kunnen daarna een voorstelling geven.
Dat gaat niet zomaar, daar hebben we veel hulp bij nodig. Onze vraag is natuurlijk: Komt u ons deze dag helpen???
We hebben veel ouders, opa`s , oma`s nodig om te assisteren bij het oefenen en rondbrengen van wat lekkers en klaar te zetten en nog veel meer. Wilt u er bij zijn, dan graag zo snel mogelijk opgeven bij de meester of juf en een oproep aan alle klassenouders te komen helpen met veel extra ouders.
Schoolfotograaf op school voor alle leerlingen en broertjes en zusjes dinsdag 26 april.
Luizencontrole vrijdag(ochtend 8.30u) 8 april, we hopen dat zoveel mogelijk klassenouders daar ook bij aanwezig willen zijn. (Om de kneepjes van het vak te leren)
Groep 7De leerkracht van groep 7,juf Debby, zoekt ouders die dinsdagmiddag 19 april mee willen fietsen als begeleider. Dit is voor het oefenen van het fietsexamen.
We gaan om 12.30 uur weg en zijn ongeveer 14.00 uur terug. We zoeken ook ouders die maandagmiddag 30 mei (Dit is de dag van het officiële fietsexamen)mee willen fietsen als begeleider. We gaan 14.15 uur weg en zijn ongeveer 15.15/15.30 uur terug. Alvast onze hartelijke dank.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Schoolreis Afgelopen week heeft u de schoolreisbrief ontvangen. De eerste betalingen komen al binnen, fijn! De leerkrachten weten nu hoeveel begeleiders zij nodig hebben. Wanneer u mee wilt als begeleider kunt u zich aanmelden bij de groepsleerkracht t/m woensdag 13 april. Na deze datum zal de leerkracht een indeling maken. Wanneer meer ouders zich aanmelden dan meekunnen als begeleider zal de leerkracht loten. Een begeleider in de groepen 4 t/m 8 betaalt €12,50 (Duinrell) en een begeleider in de groepen 1 t/m 3 betaalt €12,00 (Linnaushof). Dit betaalt u nadat de leerkracht de indeling bekend heeft gemaakt. We stellen het zeer op prijs als de betaling voor de kinderen via de bankrekening NL65ABNA0580598128, wordt gedaan! (anders contant en gepast bij de directie)
Heeft u een ooievaarspas, laat deze dan wel scannen bij de administratie.
Meten en Wegen In april gaan wij voor dit schooljaar het project Meten en Wegen uitvoeren op school. Elk kind wordt apart genomen tijdens de gymles om te worden gemeten en gewogen in hun gymkleding, met deze gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Door deze meting wordt duidelijk welke kinderen misschien wat extra hulp nodig hebben om een gezond gewicht te krijgen of te houden. Deelname aan de meting is vrijwillig. Hebt u bezwaar tegen de meting meld dit dan schriftelijk bij de groepsdocent of de gym juf. We hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk kinderen meedoen.
Klassenouders Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht. We komen nog klassenouders tekort, wilt u zich opgeven? Graag! Luizencontrole wordt nu weer gedaan door OR ouders en/of klassenouders.
Vakantieregeling 2015-2016
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei (17 mei studiedag)
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank of het Rode Kruis.
FIJNE WEEK!
De Ukkepukkies
Vanaf maandag 4 april zijn wij met de voorbereidingen voor het thema eet smakelijk gestart.
In dit thema staat eten centraal. De hoeken worden tijdens dit thema verandert zo zal de huishoek het restaurant worden en het atelier de winkel.
Ouderinloop:
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
Belangrijke data:
Dinsdag 26 april komt de schoolfotograaf voor alle drie groepen.
In week 15 zullen de tien minuten gesprekken van de peuters plaats gaan vinden.
De inschrijflijsten voor deze gesprekken hangen in de gang.
Dinsdagochtend 24 mei is de peuterspeelzaal de juffen hebben deze ochtend cursus s middags is de speelzaal gewoon open.
Woensdag 1 juni is de peuterspeelzaal gesloten, ook deze ochtend hebben de juffen cursus.
peuterEETsmakelijk