Nieuwsbrief nr 36 (juli) 2015-2016

Nieuwsbrief nr 36 (juli) 2015-2016

8eGRoup
8eGRoup2
Sponsorloop
Er is heel veel geld binnen gekomen voor de stichting van het Wilhelminaziekenhuis voor Moya Moya. Iedereen ontzettend bedankt! Er komt nog steeds geld binnen, maar de teller is al over de € 3000,- Super!
In het artikel, toegevoegd bij de papieren versie van de nieuwsbrief, kunt u meer lezen over onze sponsorloop.
Afscheid juf Hanny Woensdag 6 juli gaan we afscheid nemen van onze juf Hanny. Jarenlang was zij voor de kinderen, ouders en team een rots in de branding; overblijfkaarten, overblijven met de kinderen, kopiëren, kopjes thee en koffie, schoolmelk etc. Eigenlijk teveel om op te noemen. Juf Hanny was er en deed rustig, vriendelijk en vrolijk haar werk.
We gaan je missen en bedanken je vooral voor al je inzet. Helemaal kwijt zijn we je gelukkig niet, want het overblijven wil je nog blijven doen (2 keer per week). Fijn!
Woensdag 6 juli van 12.15 uur tot 13.00 uur bent u en de kinderen welkom in de teamkamer om juf Hanny te bedanken en een beetje afscheid van haar te nemen.
Rapporten woensdag 6 juli gaan ook de rapporten mee naar huis.
Voor deze rapporten is geen rapportenavond. U kunt wel, als u daar prijs op stelt contact opnemen met de leerkracht voor een gesprek.
Het is ook mogelijk dat de leerkracht u nog benadert om het rapport toe te lichten.
Entree toetsen De uitslag van groep 7 is besproken. De uitslag van groep 6 is ook binnen. U krijgt de uitslag met het rapport op 6 juli mee. Wanneer u prijs stelt op een gesprek, kan dit aan het begin van het schooljaar.
Kinderen in hun sas met de VakantiePas
In de VakantiePas van 2016 staan heel veel activiteiten waar kinderen power van krijgen. Power zit overal: in spieren, hart, hoofd en buik. Al die powers kunnen groter en sterker worden. Met praten, sporten, spelen, leren, tekenen, muziek maken, eten, musea bezoeken, noem maar op. Met de VakantiePas kunnen kinderen deze zomervakantie heel wat powerrrrr krijgen! Ze kunnen een instrument proberen, leren klimmen of op hockeykamp, hun eigen boontjes doppen, dansen, jongleren en nog veel meer.
Bovendien kunnen kinderen een fiets winnen of vrijkaartjes voor Duinrell. In de VakantiePas staat precies wat ze daarvoor moeten doen.
Op de website vakantiepas.nl staan eventuele wijzigingen én activiteiten die niet in de ‘papieren’ VakantiePas staan. Ga naar vakantiepas.nl voor meer informatie. Alle kinderen hebben de Vakantiepas vorige kweek al ontvangen!
Van groep 2 naar groep 3 Op maandag 4 juli zullen de kinderen van groep 2 laten zien dat ze naar groep 3 kunnen volgend jaar. En maken dan kennis met hun (soms) nieuwe juf Joyce.
Kennismaken Ook de leerlingen van de overige groepen zullen deze dag (deze week) ’s ochtends even kennismaken met hun nieuwe juf of meester.
Groep 8 neemt afscheid met een musical op dinsdag 5 juli en heeft de generale repetitie ook op die dag. Woensdag 6 juli komt groep 8 nog een keer op school en gaat dan de groepen door om ook van alle kinderen en leerkrachten afscheid te nemen voor de grote stap naar het Voortgezet Onderwijs. Groep 8 heel veel succes op dinsdag met de musical en natuurlijk op je nieuwe VO school.
Brengen en halen Wilt u, wanneer u uw kind binnenbrengt of ophaalt, de auto niet op de stoep parkeren, maar even een plekje in de straat of aan de Westduinweg zoeken. Dit zorgt ervoor dat iedereen gewoon door kan rijden en er geen hinder is. Tevens is het ook veiliger.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen altijd in de rekken plaatsen.
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u.
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Zagazoo Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school.
Zagazoo zorgt voor opvang na school tijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen er voor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en studie dag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo.
Vakantieregeling 2015-2016
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Vakantieregeling 2016-2017
Studiedag SCOH (Oranjeschool) Maandag 19 september 2016
Prinsjesdag Dinsdag 20 september 2016
Herfstvakantie 17-21 oktober 2016
Kerstvakantie 26 december 2016- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus
Studiedagen: Maandag 31 oktober
(op dit moment bekend) Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Gevonden voorwerpen Bij de gymzaal blijven steeds spullen over: jassen, tassen, sokken, gymschoenen en nog veel meer. Deze week graag meenemen wat van uw kind is. Kleding en schoenen die overblijven en niet opgehaald worden, gaan naar de kledingbank of het Rode Kruis.
Fijne week toegewenst!