Nieuwsbrief nr 4 (3 oktober) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 4 (3 oktober) 2016-2017

jumbo
NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
Trakteren er wordt volop getrakteerd. Wat veel jarigen. Wilt u erop letten dat het gezonde traktaties zijn? Dank u wel. De juffen en meesters delen graag mee in de gezonde traktatie. De kinderen trakteren (gaan de klassen door) alleen op hun eigen verdieping. Kleuters en onderbouw beneden, midden-en bovenbouw (ook groep 6) eerste verdieping.
Zwemmen en overblijven
De zwemlessen zijn gestart, de leerlingen van groep 5 en 5/6 zwemmen in de Blinkerd en de kinderen van groep 6 en taaklas (meester Dirk-Jan in de Waterthor). De kinderen van groep 5 en groep 5/6 zijn wat eerder terug dan groep 6. Voor hen geldt de regel dat iedereen mag overblijven op maandag, maar naar huis om te lunchen mag ook. De kinderen van groep 6 blijven allemaal over en dat is ook gratis op maandag.
Kinderboekenweek
Woensdag 5 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is “opa`s en oma`s” en daar past ook wel een stukje geschiedenis bij. Dat is weer te vertalen naar de historie van Scheveningen en heel leuk: samen met de andere Scheveningse scholen van SCOH gaan we dit thema verder onderzoeken. We gaan samen met de scholen, met de groepen 4 t/m 8 naar het Zuiderstrandtheater op 11 oktober. De groepen 1 t/m 3 hebben lessen in Muzee, daar gaan we met het treintje naar toe. Ook zullen er bibliotheekbezoeken zijn.
Net als vorig jaar komen er bij ons op school “echte schrijvers” vertellen over hun werk en boeken en als afsluiting is er natuurlijk de Boekenmarkt en dat is woensdag 12 oktober. De Ouderraad heeft de school mooi versierd met het thema historie Scheveningen (opa`s en oma`s) en ook alvast in het thema van de herfst.
Kwink
We starten dit jaar met Kwink, dit is een methode voor sociaal-emotioneel leren(SEL) op school Het is een onlinemethode voor groep 1 t/m 8 van het Basisonderwijs. De methode is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Ook onderwerpen zoals burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid komen aan bod. Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus ook met u als ouder. Kinderen ervaren een groot gevoel van veiligheid als er duidelijkheid is over de normen en waarden. Als een kind weet dat er bij een probleem ouders en school daar samen goed over kunnen praten. Kwink stimuleert de samenwerking met ouders d.m.v. opdrachten en info voor thuis. Kwink is de methode die we gekozen hebben zodat we voldoen aan de wettelijke eisen voor het voeren van een sociaal veiligheidsbeleid en werken aan de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en wereld”. Heeft u vragen, dan kunt u die stellen bij de kennismakingsgesprekken.
Hoera een schooljaar waarin heel wat baby’s geboren en verwacht worden. Zo ook voor juf Jessica. (groep 4a)Zij verwacht haar baby in januari. In december zal de juf met verlof gaan. Gefeliciteerd, we wensen juf Jessica en haar man veel geluk.
Klassenouders
Wilt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) en u kunt dan helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten en ook zelf met ideeën komen, dit ter ondersteuning van de leerkracht en het goede contact met school.
Vakantieregeling 2016-2017
Herfstvakantie 17-21 oktober 2016
Sint middag 5 december (middag)
Kerstvakantie (vrijdag)23 december 2016- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2017
Studiedagen: kinderen vrij Maandag 31 oktober 2016
Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Dinsdag 6 juni (jaarvergadering)
Project het zakmes
De leerlingen van de groepen 5, 6 en 5/6 hebben iedere woensdagochtend een project uurtje met als thema de sociale beleving, vriendjes zijn, vriendjes worden en houden.
Deze lessen worden gegeven door mevrouw Wil van Kessel van Centrum 1622. Iedere week krijgen de leerlingen een stukje film naar het gelijknamige boek “Het zakmes”.
Gymrooster 2016-2017
Maandagochtend hebben de kleuters gymnastiek, Zeesterren, Zeehondjes, Zeepaardjes, maandagmiddag groep 7 en 8
Woensdagochtend groep 4A, 4B, groep 3.
Donderdagochtend groep 8,7, 6 en groep 5/6
Donderdagmiddag groep 5
Vrijdagochtend groep 4A, 4B en groep 3
Fietsen van groep 7 en 8 in het fietsenhok en niet op het schoolplein.
Jumbo sparen
Dit is de laatste week, allemaal nog boodschappen doen en de kaartjes inleveren op school dan kunnen de punten er nog bijgeteld worden!!! (We zitten inmiddels al op meer dan 1000 punten)
Zwemmen
Wilt u mee als begeleider naar zwemmen dan heel graag, hoe meer ouders meer kunnen, des te makkelijker wordt het om een rooster te maken. Opgeven bij de leerkracht. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag graag overmaken onze NL65ABNA0580598128. Dank u.
Rapporten
De rapporten gaan mee op maandag 28 en dinsdag 29 november.
De nieuwsbrief kreeg u steeds iedere week, dat gaat veranderen. De nieuwsbrief gaat iedere eerste week van de maand mee, met de agenda voor deze maand. De nieuwsbrief staat ook op de site.
Leest u de brief alstublieft goed. Er staan belangrijke mededelingen in over school, ons onderwijs en veel meer.
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven, dat kan pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij ouders.
Oudercursus
Iedere woensdagochtend om 8.30 uur is er voor de ouders van jonge kinderen (peuters en kleuters) de cursus Goed, Beter, Best. U krijgt hierbij de cursusmap die veel info geeft over de ontwikkeling van het jonge kind en hoe u goed kunt aansluiten thuis bij de thema’s die op de peuterspeelzaal en kleuterklassen aan bod komen.
Iedere vrijdagochtend is er Nederlandse Taalles voor ouders, gegeven door een docent van ROC Mondriaan. Deze lessen beginnen ook om 8.30 uur.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 of e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
kinderboekenweek
Nieuws van de Ukkepukkies
Vanaf maandag 3 oktober starten de peuters met het nieuwe thema ”Dit ben ik”
Tijdens dit thema staan de peuters zelf en hun familie centraal.
Dinsdag 4 oktober hebben wij de opa’s en oma’s van de peuters uitgenodigd voor een leuke gymactiviteit. Ook zal er deze ochtend voorgelezen worden uit het boek dat tijdens de kinderboeken week centraal staat “Voor altijd jong”
Er is een leuke thuisopdracht over wie wij zijn waar wij wonen en ons gezin.
De kinderen gaan naar zichzelf en naar anderen kijken doormiddel van een spiegel.
De hoeken zijn weer uitdagend ingericht en aangevuld met bakken met verschillende materialen waar de peuters heerlijk kunnen ontdekken.
Oktober:
Spelinloop: 4 oktober opa en oma activiteit, 10 oktober en 25 oktober.
Herfstvakantie:17 oktober tot 21 oktober
Fijne week!!!
zonnetje