Nieuwsbrief nr 8 (6 februari) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 8 (6 februari) 2016-2017

NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
De nieuwsbrief van deze maand kunt u hier lezen:
nieuwsbriefnummer-8-2016-2017