Nieuwsbrief nr 6 (22 december) 2016-2017

Nieuwsbrief nr 6 (22 december) 2016-2017

Foto’s van Oranjeschool bakt
NL65ABNA0580598128 – Dit is de bankrekening voor het overmaken van ouderbijdrage en dergelijke.
Kerst: de kerstviering is woensdag 21 december, de kinderen zijn dan gewone tijd uit en worden deze middag weer op school verwacht om 16.15u in hun lokaal voor het kerstdiner (16.30u tot 17.30u). Wilt u aan de leerkracht doorgeven wat u voor de groep wilt klaarmaken met daarbij wel onze wens dat het gezond moet zijn. Wij zorgen zelf voor het stokbrood en tomaatjes en komkommertjes en dergelijke. Daarna vertrekken we naar de kerk, daar hebben we onze viering, samen zingen en luisteren naar het koor, een verhaal en vooral de kerstgedachte in ere houden om samen te zijn en elkaar te ontmoeten en de verbinding te zoeken in de boodschap: vrede en liefde.
(17,15u klaarmaken en wandelen naar de Prinses Julianakerk. U bent van harte welkom in de kerk(aanvang 18.00u en slot 19.00u) en voorafgaand om te wachten tijdens het diner van de kinderen in de gymzaal met een versnapering en een drankje.22 december is een gewone schooldag en 23 december zijn de kinderen vrij en is het de start van de kerstvakantie. We verwachten alle leerlingen maandag 9 januari 2017 weer op school!
De Oranjeschool Bakt Na het succes van Heel Holland Bakt, met winnares Annemarie Pronk, kon het bijna niet anders dan dat er ook op de Oranjeschool iets met bakken zou gaan gebeuren.
Afgelopen dinsdag, 20 december was het zover!! In de groepen 5 t/m 7 was het een heus kerstbakfeest!
De moeder van Anne en Mirthe, Annemarie Pronk, kwam in de groepen een bakworkshop geven.
Zij zorgde er voor dat “Heel Holland Bakt” omgedoopt werd tot “De Oranjeschool bakt!”.
De leerlingen hebben de lekkerste koekjes gebakken en allemaal gelukt!
Het was geen wedstrijd dit keer, maar we kunnen wel stellen dat onze leerlingen nu experts zijn in het bakken van kerstkransjes, kerstboomspritsen en appelflappen. Het resultaat was fantastisch.
De hele school geurde heerlijk!!!
De leerlingen zullen thuis, tijdens de kerstvakantie, vast nog wel verder bakken, want bakinspiratie hebben ze er wel van gekregen!! Skills for Kids Na de vakantie starten er weer twee nieuwe activiteiten: Voor groep 1&2 “Theater” en voor groepen 5&6 “Chemie”. Het aanmelden loopt via de site van Skills for Kids: www.skillsforkids.nl/Oranjeschool
U krijgt van hen ook reactie of uw kind kan meedoen.
School(plein)regels (herinnering):
* Niet roken op het plein en bij het hek
* Niet fietsen op het schoolplein
* Niet parkeren op de stoepen in de straat
* Het verkeer niet ophouden in de straat bij het brengen en halen.
* Geen harde voetballen op het schoolplein
* 8.25 uur: eerste bel, tweede bel 8.30 uur!!! Dan beginnen de lessen. Te laat: waarschuwing leerplicht.
Ophalen leerlingen: Ouders van alle leerlingen (behalve kleuters) wachten op het schoolplein.
Trakteren er wordt volop getrakteerd. Wilt u erop letten dat het gezonde traktaties zijn? Snoep mag niet worden getrakteerd, dat gaat mee naar huis.
Klassenouders Wilt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind(eren) en u kunt dan helpen bij het organiseren van de verschillende activiteiten en ook zelf met ideeën komen, dit ter ondersteuning van de leerkracht en het goede contact met school.
Vakantieregeling 2016-2017
Kerstvakantie (vrijdag)23 december 2016 eerste dag vrij- 6 januari 2017
Voorjaarsvakantie 27 februari- 3 maart 2017
Goede vrijdag en 2e paasdag 14-17 april 2017
Meivakantie 24 april -5 mei 2017
Hemelvaart 25 en 26 mei 2017
2e Pinksterdag 5 juni 2017
Zomervakantie 10 juli-18 augustus 2017
Studiedagen: kinderen vrij Maandag 31 oktober 2016
Maandag 8 mei (aansluitend aan meivakantie)
Dinsdag 6 juni en woensdag 7 juni, donderdag 8 juni weer naar school
27 juni schoolreis (bedrag ongeveer €25,00)
WERKWEEK 13 tm 17 februari (het bedrag voor de werkweek is €115,00, nog 7 weken om het bedrag bij elkaar te sparen)
Fietsen van groep 7 en 8 in het fietsenhok.
Vervangingen Het blijft een klus voor alle groepen vervanging te vinden. Toch weer gelukt, denken we en in janauri is ook juf Debby weer terug in groep 7.Op woensdag is in groep 7 juf Dagmar Tulner, de andere dagen zal juf Debby er zijn.We bedanken juf Kim voor haar inzet en misschien…tot ziens. In groep 4 komt juf Anouk Bluemink werken op woensdag, donderdag en vrijdag en zij begint al op 9 janauri, dan is zij samen met Elise Mallegrom om de groep te leren kennen en om te wennen.
Zwemmen
Wilt u mee als begeleider naar zwemmen dan heel graag, hoe meer ouders mee kunnen, des te makkelijker wordt het om een rooster te maken. Opgeven bij de leerkracht. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag graag overmaken onze NL65ABNA0580598128. Dank u.
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten). Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven, dan kan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt gemeld bij ouders.
SMW Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Wij wensen u en jullie een heel fijne Kerst en een mooi en gelukkig 2017,
namens iedereen van de Oranjeschool en Ukkepukkies
Ukkepukkies
Kerstviering:
Op 22 december voor alle groepen van 8.30 uur tot 11.30 uur in de middag is de peuterspeelzaal gesloten, u ontvangt nog een uitnodiging.
Kerstvakantie:
Vrijdag 23 december start de kerstvakantie tot 9 januari 2017
Het team van De Ukkepukkies wenst u hele fijne feestdagen.