Nieuwsbrief nr 6 (oktober) 2015

Nieuwsbrief nr 6 (oktober) 2015

Kinderboekenweek: Raar maar waar!
kinderboekenweek
De kinderboekenweek komt eraan. Het thema van de kinderboekenweek is natuur, wetenschap en techniek. Wij doen dit rondom het prentenboek ‘Een gat in mijn emmer’ van Ingrid en Dieter Schubert. We vragen of de kinderen, vanaf volgende week, verschillende takjes mee willen nemen naar school. Blaadjes, eikels, kastanjes, beukenootjes en andere herfstvruchten zijn ook van harte welkom.
Op 14 oktober hebben we de boekenmarkt, woensdag na schooltijd 12.15u bent u van harte welkom bij ons om boeken te kopen, zodat de kinderen ook thuis lekker kunnen lezen. We krijgen dit jaar “echte schrijvers” op bezoek. In groep5, 6, 7 en 8 is dat Aby Hartog, het gaat over de ontdekkingen en natuur en dieren. In groep 3 en 4 komt op bezoek schrijver Gerard van Gemert. In de kleuterklassen komt het schrijversechtpaar Marc en Louise Sekreve (en o, wat is dat leuk!) De bezoeken zullen plaatsvinden op 8 (kleuters) en 9 oktober (bovenbouw).
Op de boekenmarkt zullen ook titels van deze schrijvers aanwezig zijn.
De school begint als de 2e bel is gegaan en dat is 8.30u. Alle kinderen zijn dan in hun groep en de lessen beginnen. Bent u (en uw kind) te laat dan afscheid nemen op de gang en dan gaat uw zoon of dochter de groep in, op die manier stoort hij of zij de les dan zo min mogelijk. Dank u wel.
Klassenouders Heel vaak leest u in de nieuwsbrief een oproep om hulp bij een bieb bezoek of uitstapje naar een museum of een spelletjesdag.
Wij zoeken klassenouders die meer betrokken willen zijn bij alle activiteiten die we organiseren. Bij deze weekbrief doen we een oproep u hiervoor op te geven. Heeft u zelf ideeen voor activiteiten dan kunnen die ook besproken worden bij de leerkrkacht.
Er is een aparte brief bijgevoegd.
Schoenen met wieltjes
De schoenen met wieltjes zijn in de school niet toegestaan. Dit betekent dat als de kinderen op school komen de wieltjes eronder uit gehaald moeten worden.
Zending
We blijven nog 1 jaar geld inzamelen voor ons goede doel Watoto. In iedere groep staat een busje waar geld in gedoneerd kan worden. We hebben tot nu toe €600,- gespaard. Een prachtig bedrag, helpt u meer er €1000,- van te maken. Het geld wordt gebruikt voor de opvang en onderwijs van kinderen in hun eigen dorp als ze wees geworden zijn.
Koor
Het enthousiasme is ook dit keer weer heel groot! Leuk! Omdat er best wel veel kinderen meedoen, is het prettiger dat het niet onder schooltijd plaatsvindt.
Daarom veranderen we het tijdstip naar half 1 tot 1 uur. De kinderen eten eerst in de groep en gaan dan nog even naar buiten. Om half 1 starten we in het lokaal van juf Joyce.
De kinderen die meedoen blijven dus over (gratis) op school op vrijdag.
Sinterklaas
We gaan er net als ieder jaar (Sinterklaasjournaal) weer een heel leuk Sinterkaasfeest voor de kinderen van maken!
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. De ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u.
Pauzefit We starten dit jaar met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Huiswerkbegeleiding is er alleen voor leerlingen groep 7 en 8. Aanmelden bij de leerkracht. We starten donderdag 17 september van 15.00u tot 16.00u. We stoppen ermee op donderdag 9 juni
Vakantieregeling 2015-2016
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Oranjeschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.
Elke woensdagochtend vanaf 8.30 uur en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur ben ik op de school aanwezig. U kunt dan langskomen voor een gesprek. De vragen waar ik me mee bezig houd, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:
• Uw kind wordt gepest, pest zelf of heeft moeite met school(werk)
• Uw kind heeft iets vervelends meegemaakt
• Uw kind luistert niet, heeft vaak ruzie
• Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
Er zijn problemen binnen uw gezin bv. echtscheiding, woonproblemen, financiële problemen enz. In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
Kleuters
Deze week start de Kinderboekenweek. Het centrale thema is dit jaar natuur, wetenschap en techniek. Bij de kleuters plannen we verschillende activiteiten rondom het prentenboek ‘Een gat in mijn emmer’ van Ingrid en Dieter Schubert. De emmer van beer heeft een gat. Hoe kunnen wij dit gat dichtmaken, zodat we de emmer weer kunnen gebruiken. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen. Aanstaande donderdag krijgen we de schrijvers Mark en Louise Sekrève op bezoek. Zij vertellen ons over het schrijven en illustreren van een boek.
In de klassen wordt ook aandacht besteed aan het weer en de seizoenen. De herfst staat weer voor de deur. Mooi weer voor een herfstwandeling. De kinderen mogen materialen meenemen om een mooie herfsttafel te maken voor in de klas. Wij verzamelen ook glazen potjes. Dit potje moet het formaat hebben van een groot Hakpotje.
VakantiepasClub Herfstvakantie (Zomer)vakantiePas hebben ook deze vakantie supertoffe activiteiten samengesteld. Kinderen kunnen o.a. een lekker omeletje bakken in de ecologische kookschool van Yael, een dagje uitrazen in Duinrell of een potje Bingo spelen met de bewoners van woonzorgcentrum Oostduin.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen
en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl
UKKEPUKKIES.
Deze week zijn wij gestart met het thema ”Ontdekken”. De komende twee weken gaan de kinderen ontdekken wat er gebeurt met water wanneer je er een stukje crêpepapier in doet, of wat er gebeurt wanneer je zand in een zeef doet. Ook maken de kinderen kennis met een trechter, vergiet, stenen, mos enz. Wat kun je er mee doen en hoe voelt het en soms ook, hoe ruikt het? Wij hopen op een heel leerzaam thema, waar de kinderen fijn kunnen ontdekken wat je kunt doen met verschillende materialen.
Uk themaontdekken
Spelinloop thema ”ontdekken”
Donderdag 8 oktober voor alle groepen. Woensdag 14 oktober voor de rode groep.
Vrijdag 16 oktober voor de gele en blauwe groep.
EHBO voor ouders.
Zoals u weet hebben wij vorige week de EHBO avond voor ouders georganiseerd! Er was een mooie opkomst en de ouders hebben veel geleerd , zij weten nu hoe zij het beste kunnen handelen wanneer er een ongelukje gebeurt bij hun kind. En zoals wij allen weten, een ongelukje zit in een klein hoekje!
Gesloten.
In de maand oktober zijn wij gesloten op:
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
In de maand november zijn wij gesloten op :
Dinsdagmiddag 3 november.
Bibliotheek.
Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningse weg.
Rood gaat op woensdag 18 november om 10.15 uur. De kinderen gaan dan eerst nog naar school.
Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur .
Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.