start van het schooljaar 2015 – 2016

start van het schooljaar 2015 – 2016

Hallo allemaal,
We zijn weer begonnen!!!! Heerlijk.
De eerste twee weken werken we nog niet met een thema. We gebruiken deze tijd om de routine en regels van de klas weer op te frissen. Deze zijn in de afgelopen 6 weken een beetje weg gezakt.
Dit jaar gymmen wij op maandag- en donderdagmiddag. De les start direct om 13.00 uur. De kinderen worden om 12.50 uur in de kleedkamer verwacht. Wanneer de kinderen overblijven gaan ze direct na het buitenspelen naar de kleedkamer. Ouders van kinderen die thuis overblijven vragen we dus eerder op school aanwezig te zijn. U kunt dan direct doorlopen naar de kleedkamer. Sommige ouders kleden hun kinderen al thuis om. Vergeet dan niet dat de gymschoenen niet buiten mogen worden gedragen in verband met hygiëne.
Op maandagmiddag en avond vinden de kennismakingsgesprekken plaats. U krijgt een uitnodiging met een tijd. We houden rekening met de tijden van eventuele broertjes en zusjes. Mocht u nu niet kunnen op het aangeboden tijdstip, dan kunt u dit even aangeven bij juf Joyce. Zij maakt dan een andere afspraak met u.
Mocht u verder nog vragen hebben of wilt u iets bespreken met ons. Dan kunt u ons ’s ochtends of aan het einde van de middag benaderen voor een afspraak. U kunt ons ook altijd mailen ( jkalshoven@oranje.scoh.nl ) of bellen 070 3540457.
We hopen op een gezellig en leerzaam jaar.
Juf Mariëlle en juf Joyce