Ouders

Contactformulier overblijven

Wanneer uw kind overblijft is de school verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind. Het is daarom noodzakelijk dat de leerkracht zeker weet dat uw kind op school blijft tussen 12.00 en 13.00 uur. Wij vragen u om het contactformulier in te vullen: Mogelijkheid 1: U kunt in het contactformulier de...


Lees verder

MR

De Oranjeschool is vanaf het schooljaar 2006-2007 een zelfstandige school en heeft een eigen MR. Elke school is verplicht een medezeggenschapsraad te hebben. Deze wordt gevormd door ouders en personeelsleden. De interim - directeur, dhr Sander Glas is adviseur van de raad. Dan bestaat de oudergeleding uit: Jolanda Reyntjes, moeder...


Lees verder

Ouderraad

Doel De ouderraad streeft ernaar de schooltijd van alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken door samen te werken met het onderwijzend team, op gebieden die buiten het lesprogramma vallen. Deze samenwerking houdt in dat we overleggen en meedenken, maar ook veel praktische ondersteuning geven. Daarnaast wil de ouderraad ook...


Lees verder