Ouderraad

Doel

De ouderraad streeft ernaar de schooltijd van alle leerlingen zo aangenaam mogelijk te maken door samen te werken met het onderwijzend team, op gebieden die buiten het lesprogramma vallen. Deze samenwerking houdt in dat we overleggen en meedenken, maar ook veel praktische ondersteuning geven. Daarnaast wil de ouderraad ook het contact tussen ouders en schoolleiding bevorderen door een soort doorgeefluik van informatie over en weer te zijn.

Activiteiten

De meeste tijd van de ouderraadleden gaat zitten in de praktische uitvoering van allerlei activiteiten. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn:
– Versieren van de gang/hal in thema van kinderboekenweek , Sinterklaas, Kerst, voorjaar/Pasen
– Organiseren van Sinterklaasfeest: de aankomst, schminken van de hoofdpersonen, strooigoed inkopen etc.
– Kerstdiner: inkopen doen, zorgen voor servies en bestek, eten rondbrengen, afwassen
– Paasontbijt: zie bij kerstdiner
– Avondvierdaagse: versnapering onderweg, kraampje in Westbroekpark op de slotavond.
Daarnaast wordt zo nu en dan een fancy fair georganiseerd zoals bij het afscheidsfeest van de oude school. Ook een kinderbingo of een spelletjesmiddag behoren tot de mogelijkheden.
Een andere activiteit met een minder feestelijk karakter – maar wel belangrijk – is het maandelijks uivoeren van een luizencontrole. Samen met een paar moeders van buiten de ouderraad gaan we dan alle klassen langs. We weten dat we hiermee niet het probleem kunnen uitbannen, maar het gaat erom dat we steeds blijven signaleren naar ouders toe, zodat deze weten dat het in de gaten gehouden wordt.

Financiën

Voor alle leuke en gezellige dingen die we voor de kinderen organiseren is natuurlijk wel geld nodig. De activiteiten van de ouderraad worden betaald uit de ouderbijdrage. Bij deze dus de oproep aan alle ouders om deze vrijwillige bijdrage in het belang van hun kind(eren) te betalen.

Vergaderingen

In een schooljaar komt de ouderraad acht tot tien keer bijeen om te vergaderen. Hierbij zijn ook altijd een aantal leden van het onderwijzend team aanwezig. Een groot deel van de vergadertijd gebruiken we voor de planning van de activiteiten en taakverdeling.
Daarnaast vindt er tijdens de vergaderingen ook informatie-uitwisseling plaats tussen team en ouderraad over allerlei onderwerpen die met de school te maken hebben. Dit kan gaan over zaken als veiligheid, hygiëne/gezondheid, wijzigingen in het personeel etc.