Schooltijden

De schooltijden op de Oranjeschool zijn als volgt:

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
’s morgens van: 8.25 – 12.00 uur
’s middags van: 12.55 – 15.00 uur
Woensdag: 8.25 – 12.15 uur
De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen school.

De schooldeur gaat ’s ochtends om 8.15 uur open en ’s middags om 12.45 uur. De leerlingen zijn dus al vanaf dat de deur opengaat welkom in de klas. Ook de ouders van alle groepen mogen met hun kind mee naar binnen. Zo bestaat iedere dag de mogelijkheid om de meester of juf iets te vragen of door te geven.
Wanneer u de leerkracht langer wilt spreken kunt u tijdens de inloop een afspraak maken.We hopen en verwachten, dat deze extra mogelijkheid om even wat tegen elkaar te zeggen, de communicatie tussen ouders en leerkrachten ten goede komt.

We verwachten dat u uiterlijk om 08.30 uur de klas verlaat, zodat de juf of meester met de kinderen op tijd kan beginnen.

Verlof en vrije dagen
Een vakantie buiten de schoolvakantie wordt slechts in bijzondere gevallen toegestaan. Hiervoor moet een schriftelijke aanvraag worden ingediend bij de directie. Deze aanvraag moet minsten 6 weken van te voren worden ingediend.
Vakantie buiten de schoolvakantie wordt alleen toegestaan:
– Wanneer wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
– Als een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof in de schoolvakantie mogelijk is.
Dit extra vakantieverlof mag éénmaal per schooljaar worden verleend, niet langer duren dan 10 dagen en mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken van het schooljaar.
Met nadruk wordt hier vermeld dat eerder op vakantie gaan aan het eind van het schooljaar niet is toegestaan. Dat geldt ook voor wintersportvakanties of bezoek van buitenlandse leerlingen aan hun eigen land.

Indien uw kind vanwege belangrijke familieverplichtingen, zoals een begrafenis of huwelijk niet op school kan komen, kunt u bij de directie vrij vragen voor uw kind. Dat geldt ook bij religieuze feestdagen. De school zal dan vrij geven. Voor het opnemen van extra vrije dagen in geval van bijzondere omstandigheden dient u vooraf een formulier in te vullen, te verkrijgen bij de directie.
De directie moet zich strikt houden aan de aan de nieuwe richtlijnen van de leerplichtwet en is verplicht melding te maken van ongeoorloofd verzuim.

Vakanties 

De SCOH is leidraad voor vakanties van onze school. Meer informatie over vakanties vindt u in onze agenda.