Contactformulier overblijven

Wanneer uw kind overblijft is de school verantwoordelijk voor het welzijn van uw kind.

Het is daarom noodzakelijk dat de leerkracht zeker weet dat uw kind op school blijft tussen 12.00 en 13.00 uur.

Wij vragen u om het contactformulier in te vullen:

Mogelijkheid 1: U kunt in het contactformulier de vaste overblijfdagen van uw kind invullen.

Let op: wanneer uw kind een keer niet overblijft moet de leerkracht hiervan telefonisch of schriftelijk door de ouder op de hoogte worden gesteld.

Mogelijkheid 2: Mocht uw kind incidenteel een dag willen overblijven, dan vragen wij u ook dit contactformulier in te vullen, anders ligt de verantwoordelijkheid niet bij school.