De Oranjeschool is een Christelijke school aan de Westduinweg, vlakbij de haven van Scheveningen. We hebben als bestuur SCOH en zijn onderdeel van deze organisatie,  net als 33 andere christelijke scholen in de omgeving in en rond Den Haag. De school ligt in het Geuzenkwartier en aan de rand van het Statenkwartier. We werken samen met de peuterspeelzaal en voorschool  “de Ukkepukkies”. We zijn trots op ons mooie nieuwe gebouw.

We zijn opbrengstgericht aan het werk met de kinderen en willen het beste uit kinderen halen. Er wordt veel aandacht besteed aan de vakken: rekenen, taal en lezen. Ook vinden we de creatieve ontwikkeling van kinderen belangrijk en ok in het bijzonder  muziek. Ook de zaakvakken komen aan bod vanaf groep 5. (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur)  Vanaf groep 4 leren de kinderen een instrument bespelen. En vanaf groep 6 kunnen kinderen kiezen voor contrabas, viool of blokfluit.  Regelmatig gaan we met de kinderen naar bibliotheek en /of musea.

Engels wordt spelenderwijs gegeven vanaf groep 1 en ons doel is ervoor te zorgen dat de leerlingen met een goed spreekniveau en basisniveau grammatica naar het voortgezet onderwijs gaan. We hebben een mooie gymzaal en vakleerkracht gymnastiek. De Sporttuinen bieden de kinderen de gelegenheid na schooltijd te sporten en kennis te maken met heel veel verschillende mogelijkheden. Het aanbod wisselt iedere 3 maanden.

Onze school heeft een Nieuwkomersgroep gesubsidieerd vanuit de gemeente. We leren kinderen die de taal niet spreken Nederlands in een jaar, zodat de kinderen daarna in hun eigen leeftijdsgroep verder kunnen.

Ouders zijn erg belangrijk en we willen graag (goed) contact, iedere dag gaat om 8.15u de school open en kunnen ouders de kinderen van groep 1t/m 8 in hun lokaal brengen, Daar is dan ook de leerkracht en er kan kort informatie uitgewisseld worden. We beginnen het schooljaar met een 10 minutengesprek ouder-leerkracht, goed voor de kennismaking en ouders en leerkrachten kunnen met elkaar in gesprek over hun kind. Alle rapporten met de resultaten leerlingvolgsysteem  CITO worden besproken en regelmatig worden ouders uitgenodigd om samen met school het doel te bereiken de kinderen een goede en fijne schooltijd te bieden..