Informatie

Schooltijden

De schooltijden op de Oranjeschool zijn als volgt: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:’s morgens van: 8.25 – 12.00 uur’s middags van: 12.55 – 15.00 uurWoensdag: 8.25 – 12.15 uurDe groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen school. De schooldeur gaat ’s ochtends om 8.15 uur open en ’s middags om...


Lees verder

Schoolregels

Schoolregels – De kinderen gaan om 8.15 uur naar binnen.· Op tijd op school zijn.· Goed gedrag wordt in hoge mate op prijs gesteld.· Het gebruik van grove taal in en om de school wordt niet gewaardeerd.· Schelden, ruziezoeken, vechten zijn ten strengste verboden.· Bij onenigheden op het plein ga...


Lees verder

Schoolgids

Op deze pagina kunt u onze schoolgids vinden. U kunt door onze schoolgids bladeren of deze downloaden. [dflip id="27283"][/dflip]


Lees verder

Gedragsregels Social media

Door SCOH zijn gedragsregels opgesteld over sociale media en het gebruik ervan. Door onderstaande bestand te openen, kunt u dit inzien.


Lees verder

Klachtroutes

Heeft u een klacht? Dan kunt u in onderstaande afbeelding een samenvatting vinden van de te volgen route. De uitgebreide route en de contactpersonen zijn hieronder te vinden. KLACHTEN: Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen....


Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Op de Oranjeschool is een schoolgericht maatschappelijk werker werkzaam.Haar naam is Annemieke van Mulligen-Bakker. Zij is op woensdagochtend en donderdagmiddag op school aanwezig. U kunt bij haar terecht wanneer u problemen met uw kind(eren) ervaart in de thuissituatie of wanneer u zelf problemen heeft die van invloed zijn op het...


Lees verder

Financiën

De rekening die u kunt gebruiken om alle betalingen aan de school over te maken is NL65ABNA0580598128 o.v.v. Oranjeschool. Wilt u bij een overschrijving aangeven om welke leerling uw betaling gaat, in welke groep deze zit en waar het voor is. OuderbijdrageDe ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor we anders geen geld zouden hebben....


Lees verder

Directie

Janneke Demoet Directeur Mijn naam is Janneke Demoet en ik ben sinds 2006 directeur van de Oranjeschool. Ik woon in Leiden en was hiervoor schoolleider in Leiderdorp en heb in Schipluiden gewerkt als locatiedirecteur. Jarenlang was ik leerkracht en daarna IB-er. Gelukkig kan ik op de Oranjeschool soms nog een...


Lees verder

Buitenschoolse activeiten

Onze school heeft na schooltijd verschillende activiteiten, zoals:Verlengde schooldag.Schoolvoetbal, -handbal,- korfbal, en -basketbaltoernooi.Avondvierdaagse. Verlengde schooldagOnze school doet mee met “de Verlengde schooldag”-activiteiten via de organisatie Skills for Kids. Uit een ruim aanbod kiezen we die activiteiten waarvan we denken dat de kinderen ze leuk vinden om na schooltijd te doen. Het...


Lees verder