Informatie

SOP

SOP Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben....


Lees verder

Schooltijden

De schooltijden op de Oranjeschool zijn als volgt: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:’s morgens van: 8.25 – 12.00 uur’s middags van: 12.55 – 15.00 uurWoensdag: 8.25 – 12.15 uurDe groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdagmiddag geen school. De schooldeur gaat ’s ochtends om 8.20 uur open en ’s middags om...


Lees verder

Schoolregels

Schoolregels – De kinderen gaan om 8.20 uur naar binnen.· Op tijd op school zijn.· Goed gedrag wordt in hoge mate op prijs gesteld.· Het gebruik van grove taal in en om de school wordt niet gewaardeerd.· Schelden, ruziezoeken, vechten zijn ten strengste verboden.· Bij onenigheden op het plein ga...


Lees verder

Schoolgids

Op deze pagina kunt u onze schoolgids vinden. U kunt door onze schoolgids bladeren of deze downloaden. Venster-schoolgids-2023-2024_-17042024Downloaden


Lees verder

Beleidsdocumenten

Door SCOH zijn gedragsregels opgesteld over sociale media en het gebruik ervan. Door onderstaande bestand te openen, kunt u dit inzien. AVG-folder-SCOH-2018Downloaden reglement_social_media_scoh__juni_2018_verzie_0_1Downloaden filesavg_2018_privacy_reglement_scoh_leerling_en_ouders_versie_20Downloaden filesprotocol_datalekken_scoh_versie_002_mei_18Downloaden


Lees verder

Klachtroutes

Heeft u een klacht? Dan kunt u in onderstaande afbeelding een samenvatting vinden van de te volgen route. De uitgebreide route en de contactpersonen zijn hieronder te vinden. KLACHTEN: Uiteraard streven we naar tevreden ouders en leerlingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen....


Lees verder

Schoolmaatschappelijk werk

Op de Oranjeschool is een schoolgericht maatschappelijk werker werkzaam.Haar naam is Tamara van Egmond. U kunt bij haar terecht wanneer u problemen met uw kind(eren) ervaart in de thuissituatie of wanneer u zelf problemen heeft die van invloed zijn op het gedrag van uw kind. U kunt met haar op de...


Lees verder

Financiën

LET OP! Deze informatie is verouderd. Momenteel werken wij achter de schermen hard aan de website, zodat wij u zo snel mogelijk van de meeste recente informatie kunnen voorzien. Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de school (070 354 0457). De rekening die u kunt gebruiken om alle...


Lees verder

Directie

Maurice Boonstra Interim Directeur Linda de Zeeuw Adjunct


Lees verder

Buitenschoolse activeiten

LET OP! Deze informatie is verouderd. Momenteel werken wij achter de schermen hard aan de website, zodat wij u zo snel mogelijk van de meeste recente informatie kunnen voorzien. Onze school heeft na schooltijd verschillende activiteiten, zoals:Verlengde schooldag.Schoolvoetbal, -handbal,- korfbal, en -basketbaltoernooi.Avondvierdaagse. Verlengde schooldagOnze school doet mee met “de Verlengde schooldag”-activiteiten...


Lees verder

Aanmelden

Aanmelden vanaf 3 jaar: Sinds 1 oktober 2018 is de manier waarop kinderen aangemeld worden op onze school veranderd. Dit hebben de schoolbesturen in Den Haag met de gemeente afgesproken. De verandering was nodig om te voldoen aan de Wet op het Primair Onderwijs. Deze procedure komt ook tegemoet aan...


Lees verder