Financiën

De rekening die u kunt gebruiken om alle betalingen aan de school over te maken is NL65ABNA0580598128 o.v.v. Oranjeschool. Wilt u bij een overschrijving aangeven om welke leerling uw betaling gaat, in welke groep deze zit en waar het voor is.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor we anders geen geld zouden hebben. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we rekenen erop dat alle ouders meebetalen. Zonder bijdrage moet u er ernstig rekening mee houden dat uw kind voor bepaalde activiteiten uitgesloten wordt. De ouderraad spant zich in om met Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere feesten leuke dingen voor de kinderen te verzinnen en te organiseren en dan is het fijn als de ouders dit ook waarderen.

De ouderbijdrage voor dit jaar is € 32,50
U kunt het bedrag ook contant op school betalen. Wanneer u het teveel vindt om het bedrag in 1X te betalen is er altijd de mogelijkheid om het in gedeelten te betalen.

Ooievaarspas

De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Wanneer uw kind een ooievaarspas heeft, moet u deze elk schooljaar laten scannen bij de administratie. Dit jaar vergoedt de gemeente de ouderbijdragen en het restant voor het schoolreisje.

Zwemmen
Het zwemmen is gratis, maar het busvervoer kost geld. Deze kosten zijn per jaar per kind € 24,00. U kunt dit bedrag storten op de schoolrekening.

Museumbezoek
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan in de loop van het jaar één of meerdere keren naar het Gemeentemuseum of naar het Museon. De lessen daar zijn niet meer gratis, maar kosten per keer € 2,- per kind.

Overblijven
In de wet staat dat ouders zelf het overblijven moeten regelen op school en dat de school ruimte beschikbaar moet stellen. Gelukkig hebben we tegenwoordig vrijwilligers die zich over de overblijvers ontfermen.
Het systeem met de overblijfkaarten bevalt goed. Daar gaan we dus dit jaar mee door.
Bij juffrouw Hannie zijn kaarten te koop van €,5- , € 10,00 en € 20,00.
Het overblijven kost € 1,25 per keer.
Voor ouders die het systeem nog niet kennen:
De kaarten blijven op school onder beheer van de leerkracht. Deze tekent de datum van overblijven af. Als de kaart vol is, krijgt het kind die mee naar huis zodat u weet dat er een nieuwe kaart gekocht moet worden.
De kinderen nemen zelf hun lunchpakketje en drinken mee van huis.
De overblijfouders zien erop toe dat de kinderen eten en drinken. Daarna mogen zij onder toezicht buiten of binnen spelen.

Wij willen u er echter op wijzen dat het overblijven een nadelige invloed op jonge kinderen kan hebben. Een ononderbroken schooldag vermindert de concentratie. Het gebeurt wel dat kleuters ’s middags in slaap vallen. Wanneer een kind tussen de middag even naar huis kan, heeft het ’s middags meer energie.

Melk drinken
Vijf dagen per week wordt er op school halfvolle melk en Optimel drink framboos verstrekt. Deze melk wordt door Campina aangeleverd voor die kinderen, die ervoor betaald hebben. De melk wordt in een koelkast op de juiste temperatuur gehouden.

Meer informatie hierover vindt u op de website www.schoolmelk.nl

De aanmeldformulieren zijn bij de administratie te krijgen. Na invulling brengt u het formulier op school en wij zorgen ervoor dat het bij Campina komt.
Na een poosje (soms 2 of 3 weken) krijgt u een acceptgirokaart thuis en als u die ondertekent en op de bus doet, krijgt uw kind vanzelf melk. U moet wel tijdig betalen anders wordt de melk weer stopgezet, en dan moet u opnieuw een aanmeldingsformulier invullen.

De eerste dagen na een vakantie zijn “aanvoerdagen” vanuit de fabriek. Er wordt dan nog geen melk uitgedeeld aan de kinderen. U kunt ze dan van thuis een pakje drinken meegeven.

Zending
Samen met de kinderen halen wij geld op voor Matoto. Dit kan elke dag, er zijn geen vaste bedragen. Elk klein beetje zorgt samen voor iets groots. Een gelukkig toekomst voor de kinderen van Matoto.

Kinderpostzegels en Jantje Beton
De leerlingen van de groepen 5 & 6 en 7 & 8 doen om het jaar mee aan deze actie.