Financiën

LET OP! Deze informatie is verouderd. Momenteel werken wij achter de schermen hard aan de website, zodat wij u zo snel mogelijk van de meeste recente informatie kunnen voorzien.

Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met de school (070 354 0457).

De rekening die u kunt gebruiken om alle betalingen aan de school over te maken is NL65ABNA0580598128 o.v.v. Oranjeschool. Wilt u bij een overschrijving aangeven om welke leerling uw betaling gaat, in welke groep deze zit en waar het voor is.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor we anders geen geld zouden hebben. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we rekenen erop dat alle ouders meebetalen. Zonder bijdrage moet u er ernstig rekening mee houden dat uw kind voor bepaalde activiteiten uitgesloten wordt. De ouderraad spant zich in om met Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere feesten leuke dingen voor de kinderen te verzinnen en te organiseren en dan is het fijn als de ouders dit ook waarderen.

De ouderbijdrage voor dit jaar is € 34,50
U kunt het bedrag ook contant op school betalen. Wanneer u het teveel vindt om het bedrag in 1X te betalen is er altijd de mogelijkheid om het in gedeelten te betalen.

Zwemmen

In schooljaar 2022-2023 zal de Oranjeschool weer deelnemen aan het door de gemeente Den Haag georganiseerde schoolzwemmen. In schooljaar 2022-2023 gaan alle leerlingen uit groep 5 zwemmen en 6 zwemmen.

Het schoolzwemmen gebeurt onder begeleiding van school, gedurende ongeveer 37 weken in lessen van 35 minuten. De kinderen worden aan het begin van het schooljaar ingedeeld in groepen op basis van een beoordeling van het zwemniveau. Naast het leren zwemmen is een belangrijk doel dat een kind zich veilig voelt in het water. De ontwikkeling van de kinderen wordt tijdens de zwemlessen voortdurend in de gaten gehouden. De vorderingen en behandelde oefeningen worden bijgehouden om duidelijk te krijgen hoe zwemvaardig een kind is en of er extra hulp nodig is. Er zal alles in het werk worden gesteld om het kind in ieder geval het A-diploma te laten behalen.

Als binnen een schooljaar het A-diploma behaald is, dan kan worden doorgegaan met diploma B en/ of C. Voor de kinderen die het A-diploma niet binnen een jaar behalen is er de mogelijkheid om het volgende schooljaar dit alsnog te behalen. Deze kinderen zitten dan inmiddels in groep 6, maar wordt de mogelijkheid geboden om met groep 5 mee te gaan zwemmen. Deze regeling geldt in principe vanaf de start van schooljaar 2022-2023. De gemeente noemt dit de ‘vangnetconstructie’. Voor de Oranjeschool geldt nog dat alle leerlingen uit groep 6 deelnemen aan het schoolzwemmen. Voor de kinderen uit groep 7 en 8 is er geen mogelijkheid meer om deel te nemen aan het schoolzwemmen.

De kinderen die in groep 5 van de Taalklas zitten, zullen ook deelnemen aan het schoolzwemmen.

In een brief voorafgaand aan het schoolzwemmen krijgt u meer informatie over bijvoorbeeld de kledingeisen.

Deelname aan het schoolzwemmen is gratis. De kosten van het busvervoer moet door ouders worden betaald. U krijgt aan het begin van het schooljaar een factuur per e-mail (Wis-collect). Deze factuur moet worden voldaan voor 1 september 2022. Wij verzoeken u deze factuur tijdig te voldoen.

Museumbezoek
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan in de loop van het jaar één of meerdere keren naar het Gemeentemuseum of naar het Museon. De lessen daar zijn niet meer gratis, maar kosten per keer € 2,- per kind.

Tussenschoolse opvang
Tijdens de pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur nuttigen de kinderen in hun eigen lokaal de lunch onder begeleiding van een overblijfouder. Onder begeleiding van de overblijfouder gaan de kinderen ook buitenspelen. Tijdens het buitenspelen worden verschillende spellen aangeboden door Halo Jobbing, een extern bureau dat inzet op spelen, bewegen en beleving.

We willen u vragen een gezonde verantwoorde lunch mee te geven.

Ouders die zich willen aanmelden voor de overblijf, zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de administratief medewerker of conciërge van de school.

Per 1 december 2021 zijn de kosten voor de overblijf 1,50 euro.

Het aantal keren dat uw kind overblijft, wordt bijgehouden. In de eerste week van elke maand ontvangt u een factuur over de vorige maand. Deze dient binnen 6 dagen betaald te worden. Als de factuur niet tijdig wordt voldaan, mag een kind geen gebruik meer maken van de Tussenschoolse opvang totdat de achterstand voldaan is. Op de factuur staat het rekeningnummer vermeld: NL65ABNA0580598128 t.n.v. PC Oranjeschool.   

Kinderpostzegels en Jantje Beton
De leerlingen van de groepen 5 & 6 en 7 & 8 doen om het jaar mee aan deze actie.