Financiën

De rekening die u kunt gebruiken om alle betalingen aan de school over te maken is NL65ABNA0580598128 o.v.v. Oranjeschool. Wilt u bij een overschrijving aangeven om welke leerling uw betaling gaat, in welke groep deze zit en waar het voor is.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten waarvoor we anders geen geld zouden hebben. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we rekenen erop dat alle ouders meebetalen. Zonder bijdrage moet u er ernstig rekening mee houden dat uw kind voor bepaalde activiteiten uitgesloten wordt. De ouderraad spant zich in om met Sinterklaas, Kerst, Pasen en andere feesten leuke dingen voor de kinderen te verzinnen en te organiseren en dan is het fijn als de ouders dit ook waarderen.

De ouderbijdrage voor dit jaar is € 32,50
U kunt het bedrag ook contant op school betalen. Wanneer u het teveel vindt om het bedrag in 1X te betalen is er altijd de mogelijkheid om het in gedeelten te betalen.

Zwemmen
Het zwemmen is gratis, maar het busvervoer kost geld. Deze kosten zijn per jaar per kind € 24,00. U kunt dit bedrag storten op de schoolrekening.

Museumbezoek
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 gaan in de loop van het jaar één of meerdere keren naar het Gemeentemuseum of naar het Museon. De lessen daar zijn niet meer gratis, maar kosten per keer € 2,- per kind.

Tussenschoolse opvang
Tijdens de pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur nuttigen de kinderen in hun eigen lokaal de lunch onder begeleiding van een overblijfouder. Onder begeleiding van de overblijfouder gaan de kinderen ook buitenspelen. Tijdens het buitenspelen worden verschillende spellen aangeboden door Halo Jobbing, een extern bureau dat inzet op spelen, bewegen en beleving.

We willen u vragen een gezonde verantwoorde lunch mee te geven.

Ouders die zich willen aanmelden voor de overblijf, zijn van harte welkom. Aanmelden kan via de administratief medewerker of conciërge van de school.

Per 1 december 2021 zijn de kosten voor de overblijf 1,50 euro.

Het aantal keren dat uw kind overblijft, wordt bijgehouden. In de eerste week van elke maand ontvangt u een factuur over de vorige maand. Deze dient binnen 6 dagen betaald te worden. Als de factuur niet tijdig wordt voldaan, mag een kind geen gebruik meer maken van de Tussenschoolse opvang totdat de achterstand voldaan is. Op de factuur staat het rekeningnummer vermeld: NL65ABNA0580598128 t.n.v. PC Oranjeschool.   

Kinderpostzegels en Jantje Beton
De leerlingen van de groepen 5 & 6 en 7 & 8 doen om het jaar mee aan deze actie.