Algemene bijlage huiswerksysteem.

Algemene bijlage huiswerksysteem.

Geachte ouders/verzorgers,
hierbij nogmaals de inhoud wat betreft de huiswerkbrief.
De kinderen krijgen drie gekleurde snelhechters mee naar huis:
–       Het groene mapje is het woordenschatmapje. Dit mapje is een archiefmapje. Het mapje hoeft niet mee terug naar school genomen te worden door de kinderen. In dit mapje moeten de kinderen de woordenschatwoorden van de taalmethode, de woordenschatwoorden van de begrijpend- lezen-methode en overige woordenschatwoorden bewaren. Het is de bedoeling dat de kinderen deze woorden plus betekenis thuis leren. Deze woorden worden getoetst. Op de website zal ik de toetsdata vermelden.
–       Het gele mapje is het leesmapje. Dit mapje is een archiefmapje. Het mapje hoeft niet mee terug naar school genomen te worden door de kinderen. In dit mapje moeten de kinderen de woordrijen van de methode Estafette bewaren. Het is de bedoeling dat de kinderen deze woordrijen vlot en foutloos kunnen lezen. Zou u erop toe willen zien dat uw kind hardop oefent? Deze woorden worden ook getoetst. Op de website zal ik de toetsdata vermelden.
–       Het rode mapje is het rekenmapje. Dit mapje gaat elke dag mee naar huis en moet de volgende dag weer op school zijn. Het huiswerk wordt dan besproken. Op maandag krijgen alle kinderen tafelhuiswerk mee (bijvoorbeeld de tafel van 6). Op vrijdag wordt deze tafel getoetst. Op dinsdag en donderdag krijgen de kinderen aanpak-huiswerk mee. Zodoende sluit het rekenhuiswerk aan op het rekenniveau van uw kind. Op woensdag krijgen alle kinderen redactiesommen (verhaaltjessommen) mee naar huis. Ik vermeld alle inleverdata en toetsdata op de site.
–       De kinderen hebben een dicht envelopje met een gebruikersnaam en wachtwoord voor het online spellingsprogramma Bloon meegekregen. Het is de bedoeling dat de kinderen inloggen en de spellingswoorden in het programma gaan oefenen. Dit zijn de woorden die we de desbetreffende week hebben geoefend. Ook geef ik af en toe spellingskopieerbladen mee naar huis. Ook dit zal ik op de site vermelden.
–       De kinderen krijgen ook leerhuiswerk mee naar huis voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Deze leerpakketten bestaan uit een samenvatting en een moeilijke woordenlijst per hoofdstuk. De toetsdata zal ik op de site vermelden.
Hartelijke groeten,
Harm Berger.