Uitnodiging informatieavond “Leraar van Buiten”

Uitnodiging informatieavond “Leraar van Buiten”

Zoekt u werk met (meer) betekenis? Dan is werken in het Haagse onderwijs mogelijk iets voor u.
Misschien denkt u er al een tijdje over na: past het onderwijs bij mij? Wat zijn de mogelijkheden?
Kom dan naar de informatieavond “Leraar van Buiten” op woensdag 7 maart 2018.
Dan kunt u kennismaken met dit prachtige vak en de mogelijkheden die er voor u zijn. We hopen u tijdens deze avond enthousiast te maken voor een overstap naar het funderend onderwijs in Den Haag en omgeving!
De locatie voor ‘Leraar van Buiten’ is de Haagse Hogeschool aan het Johanna Westerdijkplein 75, tegenover station Hollands Spoor.
Wat kunt u tijdens deze avond verwachten?
19.00 uur
Inloop met koffie en thee
19.30 uur       
Welkom door onderwijswethouder Saskia Bruines, gevolgd door Ewald van Vliet, bestuursvoorzitter van Lucas Onderwijs, namens de Haagse schoolbesturen
Panelgesprek met ervaringsdeskundigen over werken in het onderwijs,
onder leiding van programmaleiders Gert van den Ham en John Swildens
20.30 uur
Interactieve sessies over het zijinstroomtraject en de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, met lerarenopleiders, HRM’ers, ervaringsdeskundige zijinstromers en basisschooldirecteuren en rectoren/directeuren van vo-scholen.
Er wordt één ronde gehouden; elke sessie duurt circa een uur.  
21.30 uur
Gelegenheid voor een drankje met de mogelijkheid voor een ‘speeddate’ waarin u meer gedetailleerde vragen kunt stellen aan de opleiders en de andere informanten uit de interactieve sessies         
22.30 uur
Einde 
 
U kunt zich opgeven via www.klassewerkdenhaag.nl