Toetsen en adviezen groep 7

Toetsen en adviezen groep 7

Dit jaar is het protocol rondom toetsen en voorlopig advies anders. Het is belangrijk om een zo goed mogelijk kloppend voorlopig advies te geven en door het bijzondere schooljaar, dat bijna achter ons ligt, is het protocol iets gewijzigd. 
De leerlingen van groep 7 hebben in de afgelopen weken een NSCCT test gedaan en CITO E toetsen gemaakt.
De resultaten van deze testen geven ons informatie waar de leerlingen  nu staan, zeker na de thuiswerkperiode.
Aan de hand van deze resultaten maken we ons plan voor het aankomend schooljaar.
In oktober maken de leerlingen de CITO Entree toets. Met de uitslagen van al deze toetsen kunnen wij als school een voorlopig advies geven. 
Dit zal in november zijn.
Hierna maken de leerlingen in januari 2021 de CITO M8 toetsen, aan de hand hiervan, samen met het gegeven voorlopig advies, krijgen de leerlingen het definitieve advies.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, heeft u vragen, laat het ons weten via Schoudercom.
Directie en IB Oranjeschool