Huiswerk voor groep 5 vanaf 30-5-2016

Huiswerk voor groep 5 vanaf 30-5-2016

Sinds 30 mei 2016 hebben de kinderen van groep 5 een boekje gekregen met huiswerk om aan te pakken. Dat is voor ieder kind iets anders. Zo kunnen de kinderen rekenen, spelling, begrijpend lezen of woordenschatoefeningen hebben gekregen. Dit verschil is er om ieder kind in de laatste weken nog een extra zetje in de goede richting te geven op die punten waar hij of zij dat nog nodig heeft. Het is de bedoeling dat de kinderen met een

  • rood boekje elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag een taak maken.
  • groen boekje maken opdrachten op dinsdag, woensdag en donderdag.

Alle kinderen leveren na elke huiswerkdag hun werk in. Op school wordt dit dan afgetekend op een lijst. Natuurlijk hebben de kinderen op school voldoende tijd om vragen te stellen en soms zelfs al om wat op school te maken. Wij doen hiermee ons best uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen en hopen dat u ook uw best zult blijven doen om uw kind te stimuleren om het huiswerk te maken.
 
De kinderen hebben een samenvatting meegekregen van natuur blok 5. Dinsdag 21 juni 2016 hebben de kinderen een toets over dit blok.