Nieuwsbrief 1 oktober 2015

Nieuwsbrief 1 oktober 2015

Werken in de groep
De kinderboekenweek komt eraan.
Het thema van de kinderboekenweek is natuur, wetenschap en techniek. Wij doen dit rondom het prentenboek ‘Een gat in mijn emmer’ van Ingrid en Dieter Schubert. We vragen of de kinderen, vanaf volgende week, verschillende takjes mee willen nemen naar school. Blaadjes, eikels, kastanjes, beukenootjes en andere herfstvruchten zijn ook van harte welkom.
Op 14 oktober hebben we de boekenmarkt, woensdag na schooltijd bent u van harte welkom bij ons om boeken te kopen, zodat de kinderen ook thuis lekker kunnen lezen. We krijgen dit jaar “echte schrijvers” op bezoek.
Zodra de 2e bel is gegaan is het 8.30u. Alle kinderen zijn dan in de groep en de lessen beginnen. Bent u(en uw kind) te laat dan afscheid nemen op de gang en dan gaat uw zoon of dochter de groep in, op die manier stoort hij of zij de les zo min mogelijk. Dank u wel.
Klassenouders
Heel vaak leest u in de nieuwsbrief een oproep om hulp bij een bieb bezoek of uitstapje naar een museum of een spelletjesdag.
Wij zoeken klassenouders die meer betrokken willen zijn bij alle activiteiten die we organiseren. Bij deze weekbrief doen we een oproep u hiervoor op te geven. Heeft u zelf ideeën voor activiteiten dan kunnen die ook besproken worden bij de leerkracht.
Schoenen met wieltjes
De schoenen met wieltjes zijn in de school niet toegestaan. Dit betekent dat als de kinderen op school komen de wieltjes eronder uit gehaald moeten worden.
Zending
We blijven nog 1 jaar geld inzamelen voor ons goede doel Watoto. In iedere groep staat een busje waar geld in gedoneerd kan worden. We hebben tot nu toe €600,- gespaard. Een prachtig bedrag, helpt u meer er €1000,- van te maken. Het geld wordt gebruikt voor de opvang van kinderen in hun eigen dorp als ze wees geworden zijn.
Onze school is rookvrij en dat geldt ook voor het schoolplein. Niet roken bij de buren, wilt u rekening houden met onze buren en niet voor hun huis de peuken van de sigaretten achterlaten. Dank u!!!
Koor
Het enthousiasme is ook dit keer weer heel groot! Leuk! Omdat er best wel veel kinderen meedoen, is het prettiger dat het niet onder schooltijd plaatsvindt.
Daarom veranderen we het tijdstip naar half 1 tot 1 uur. De kinderen eten eerst in de groep en gaan dan nog even naar buiten. Om half 1 starten we in het lokaal van juf Joyce.
De kinderen die meedoen blijven dus op school op vrijdag.
Sinterklaas
We gaan er net als ieder jaar (Sinterklaasjournaal) weer een heel leuk Sinterkaasfeest van maken!
Overblijven en betaling
Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht, maar het is ook heel fijn als het per bank betaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Hartelijk dank. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00. Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1x overblijven. Een kaart (van bijvoorbeeld €5) blijft heel lang geldig.
De ouderbijdrage is nog steeds €32.50. Een vriendelijk verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad. De ouderbijdragen en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag.
Leerplicht
Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur , alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Pauzefit We starten dit jaar met pauzefit, de leerlingen die overblijven krijgen gedurende het schooljaar sport tijdens het overblijfuurtje door een bevoegde leerkracht van Stichting Wijs. Natuurlijk wordt er rekening mee gehouden dat de kinderen ook rustig moeten eten.
Schoolzwemmen gaat ook weer van start, dat is voor de kinderen van groep 5 en 6 op maandagochtend. We hopen dat er veel ouders zijn die meegaan. Dan kunnen we een rooster maken. De kinderen hebben busvervoer, dat moet betaald worden en kost €24,00 dit bedrag a.u.b. overmaken op onze schoolrekening (NL65ABNA0580598128).
Huiswerkbegeleiding is er alleen voor leerlingen groep 7 en 8. Aanmelden bij de leerkracht. We zijn gestart op donderdag 17 september van 15.00u tot 16.00u. We stoppen ermee op donderdag 9 juni 2016.
Goed, beter, best (oudercursus)
We zijn dit schooljaar weer gestart met de oudercursus “Goed, beter, best”
In de groep zitten moeders uit alle landen van de wereld.
Zij hebben les op woensdagochtend als hun kinderen ook op school zijn.
De moeders leren veel over de thema’s van de kleuters en de peuters.
En ze krijgen meer informatie over de school.
We wisselen ook veel ervaringen met elkaar uit en praten over de thema’s, bij voorbeeld
over: Ziek en Gezond en Eten en drinken.
Nu is het thema Buitenspelen en Hoera een baby. Welke woorden en liedjes horen daarbij?
Zo leren de moeders hoe ze hun kind nog beter kunnen helpen.
Als er nog meer ouders willen meedoen, kan dat natuurlijk.
Kom gerust eens meedoen op woensdagochtend.
Dan kun je kijken of de cursus ook iets voor jou is.
Neem wel even contact op met de directeur Janneke Demoet.
Met vriendelijke groet,
Frédérique van Waardenburg
Goed, beter, best
Vakantieregeling 2015-2016
Herfstvakantie 19 okt t/m 23 oktober
Sinterklaas alleen de middag van vrijdag 4 december
Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari 2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie van 2 t/m 17 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij voor te stellen. Mijn naam is Annemieke van Mulligen en ik ben aan de Oranjeschool verbonden als schoolmaatschappelijk werker.
Elke woensdagochtend vanaf 8.30 uur en donderdagmiddag vanaf 13.00 uur ben ik op de school aanwezig. U kunt dan langskomen voor een gesprek. De vragen waar ik me mee bezig houd, zijn heel verschillend. Bijvoorbeeld:
• Uw kind wordt gepest, pest zelf of heeft moeite met school(werk)
• Uw kind heeft iets vervelends meegemaakt
• Uw kind luistert niet, heeft vaak ruzie
• Uw kind heeft weinig zelfvertrouwen
Er zijn problemen binnen uw gezin bv. echtscheiding, woonproblemen, financiële problemen enz. In een eerste gesprek wordt er samen met u bekeken welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Soms is er andere hulp nodig. Ik kan u dan informeren over de mogelijkheden en doorverwijzen naar de juiste instanties. Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op.
Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944 e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES.
Afgelopen vrijdag hebben wij het feestje gevierd voor juf Stephanie. Het was heel erg gezellig en wij willen de ouders graag bedanken voor alle cadeautjes die zijn gegeven. Er is veel moeite gedaan voor juf Stephanie en dat stellen wij zeer op prijs.
Gesloten
In de maand oktober zijn wij gesloten op:
Herfstvakantie 19 oktober t/m 23 oktober
In de maand november zijn wij gesloten op :
Dinsdagmiddag 3 november.
Bibliotheek
Ook dit jaar bezoeken wij weer de bibliotheek! Wij verwachten u en uw kind op onderstaande datums in de bibliotheek aan de Scheveningseweg.
Rood gaat op woensdag 18 november om 10.15 uur. De kinderen gaan dan eerst nog naar school.
Geel gaat dinsdag 24 november om 09.00 uur .
Blauw gaat dinsdag 24 november om 13.00 uur.
Spelinloop “thema ontdekken”
Donderdag 8 oktober voor alle groepen.
Woensdag 14 oktober voor de rode groep.
Vrijdag 16 oktober voor de gele en blauwe groep.