Nieuwsbrief nr 21 (februari) 2016

Nieuwsbrief nr 21 (februari) 2016

Watoto
Bijna vakantie , we wensen iedereen een fijne vakantie en hopen iedereen weer te zien op maandag 29 februari (schrikkeljaar!)Fijne vakantie.
Vakantiebijbelklub
In de voorjaarsvakantie organiseert de Prinses Julianakerk de Vakantiebijbelklub. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de informatie daarover. Er hangen door de school heen posters voor de kinderen en we hopen dat veel kinderen gaan meedoen.
VakantieBijbelclub
Parkeren/ brengen en halen
Wanneer u uw kind (eren) komt brengen of halen we willen u dringend maar vriendelijk verzoeken om een parkeerplekje in de buurt te zoeken en dan uw kind(eren) naar school te brengen/ halen. Er wordt nu vaak midden op straat geparkeerd, of op de stoep waardoor er teveel verkeershinder ontstaat, maar ook onveilige situaties. Het is ook heel vervelend voor onze buren als er een auto op de stoep staat, zodat het niet mogelijk is met fiets, kinderwagen of rollator het huis te verlaten.
We rekenen op uw medewerking! Helaas merken we dat nog niet iedereen zich bewust is van het effect van verkeerd parkeren. De wijkagent gaat ook controleren.
Ingang Jan van Houtstraat: Wanneer u deze ingang gebruikt, maar de deur is dicht (na half negen), wilt u dan aanbellen, maar zeker niet kloppen op de ramen bij groep 4. Of even omlopen naar de hoofdingang.
CITO
Alle toetsen zijn achter de rug en in het voorjaarsrapport vindt u de uitslagen.
Fietsen van groep 7 en 8 horen in het fietsenhok naast de school. De fietsen op het grote plein graag goed in de rekken.
Uitstapjes: Er zijn regelmatig uitstapjes naar de bibliotheek en Museon. Groep 4
Maandag 29 februari, dat is direct na de voorjaarsvakantie, mag groep 4 naar het Zuiderstrandtheater voor de voorstelling “De pindakaasprins”.
De voorstelling begint om 13.00 uur, daarom lunchen we die dag gezamenlijk op school. Geeft u uw kind een lunchpakket mee?
Onze klassenouder Miranda Pronk , de moeder van Quinty, zal enkele ouders benaderen voor begeleiding. Natuurlijk kunt u zich ook bij haar opgeven. Per kind wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd, graag zo snel mogelijk te betalen aan de leerkracht.
De bibliotheek (abonnement) is gratis voor kinderen.
Zagazoo, naschoolse opvang.
Wist u dit? Dat school samenwerkt met onze Buitenschoolse opvang Triodus Zagazoo. De BSO zit bij ons in de school.
Zagazoo zorgt voor opvang na school tijd van 15:00 uur tot 18:00 uur. Juf Deborah en juf Lisette zorgen er voor dat de kinderen na schooltijd nog een gezellige middag hebben, met leuke activiteiten en wat te eten en drinken. Natuurlijk zorgt Zagazoo ook voor vakantie opvang en opvang bij een studiedag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor verdere informatie loopt u gerust even langs Zagazoo. Of haal de folder info bij de directie Oranjeschool.
Leerplicht Iedere schooldag gaat de deur open voor onze leerlingen en ouders om 8.15 uur, alle kinderen gaan naar hun groep en de eerste bel gaat 8.25u en 8.30 gaat de tweede bel, dan start de juf of meester met het lesprogramma. Alle kinderen moeten op dat tijdstip binnen zijn. Te laat betekent een aantekening en 3 keer te laat een brief met vooral dringend het verzoek om op tijd te zijn. Na 6 keer een gesprek en 9 keer is natuurlijk heel erg, dan volgt er een melding bij leerplicht (dat zijn we verplicht) en na 12 keer komt er een uitnodiging van leerplicht, soms een waarschuwing, maar meestal een boete. Ongeoorloofd verzuim (luxe verzuim) wordt ook bestraft door Leerplicht met een boete. Meer info op: www.leerplicht.denhaag.nl
Ziekmelden iedere dag melden voor schooltijd of zo snel mogelijk en bij bezoek tandarts of dokter kopie inleveren van afspraak a.u.b. Dank u
Overblijven en betaling Overblijfkaarten kunnen bij juf Hanny worden gekocht op dinsdag, woensdag en vrijdag. We vinden het ook heel fijn als het per bankbetaling gedaan wordt. NL65ABNA0580598128, naam van de leerling en groep vermelden en natuurlijk aangeven dat het om een overblijfkaart gaat. Een heel jaar kost voor de bovenbouw €180,00 en een half jaar €90,00 (goedkoper dan losse kaarten). Onderbouw kost een heel jaar €140,00.Er kunnen geen losse betalingen worden gedaan voor 1 keer overblijven. Een kaart van €5,- blijft heel lang geldig. (net als andere kaarten).Heeft u betaald voor een heel jaar of half jaar, dan is de leerkracht daarvan op de hoogte en als het een half jaar betreft, dan is ook de einddatum bekend. Als er een grote betaalachterstand is voor kinderen die willen overblijven dan dat pas weer als de achterstand is verholpen. Dit wordt schriftelijk gemeld bij ouders.
Ouderbijdrage: De ouderbijdrage(Oranjeschool) is nog steeds €32,50. Voor dit schooljaar vanaf januari €16,00 Een vriendelijke verzoek deze over te maken voor alle extra`s die de school biedt met behulp van onze enthousiaste Ouderraad.(hartelijk dank voor alle inzet) Het zijn dure tijden, ook op school. We vragen u toch juist nu de ouderbijdrage te betalen! Het geld wordt gebruikt om de kinderen allemaal iets extra te kunnen geven. De ouderbijdrage en de bijdrage zwemmen kan ook worden betaald vanuit de Ooievaarspas. Wilt u deze laten scannen bij de administratie. Dit kan iedere dag behalve woensdag. In sommige gevallen blijft er ook nog een bedrag over voor het schoolreisje. Dit komt er ook weer aan en we proberen het bedrag om en nabij de €25,00 te houden.
Klassenouders
Na de bijeenkomst zijn de klassenouders gestart en kunt u door een klassenouder gevraagd worden om te helpen bij het organiseren van een activiteit voor de groep. Dit ter ondersteuning van de leerkracht.
Rapporten Deze week behoren alle rapporten ingeleverd te zijn.
Watoto fijn dat zoveel kinderen hun best gedaan hebben zoveel mogelijk geld in te zamelen! De opbrengst is: €1250,- Onze dank gaat ook uit naar het Watoto kinderkoor, wat een geweldig optreden.
VakantiepasClub Voorjaarsvakantie
Alweer bijna vakantie, Voorjaarsvakantie! VakantiepasClubleden hoeven zich niet te vervelen, want de makers van de ZomervakantiePas hebben ook deze vakantie supertoffe activiteiten samengesteld. Kinderen kunnen o.a. een heerlijke Falafel eten bij ‘Love and Peas’, proefjes doen in de Kinderwerkplaats, naar de voorstelling ‘20.000 mijlen onder zee ’ in het Appeltheater of naar de film in het Nutshuis.
Basisschoolkinderen kunnen zich via de website vakantiepas.nl aanmelden als VPClublid.
Zij krijgen dan 2 weken vóór elke schoolvakantie een mailtje met VakantiePas kortingsbonnen
en een link naar de website waar de activiteiten beschreven staan.
Is uw kind nog geen VPClublid, geef het dan (gratis) op via www.vakantiepas.nl
MONdriaan
Vakantieregeling 2015-2016
Voorjaarsvakantie 22 t/ 26 februari 2016
Goede Vrijdag &
2e Paasdag 25 maart/ 28 maart
Koningsdag Woensdag 27 april 2016
Meivakantie 2 t/m 16 mei
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus
Schoolmaatschappelijk werk aanwezig woensdagochtend en donderdagmiddag.
Het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis. Heeft u een vraag/zorg, neem dan gerust contact met mij op Annemieke van Mulligen, Tel: 06-41726944
e-mail: a.vanmulligen@smw-basisschool.nl
UKKEPUKKIES
De data voor de ouderactiviteiten zijn:
Thema kunst!
Donderdag 18 februari voor alle groepen.
Spelinloop van 3 maart tot de meivakantie.
Donderdag 3 maart afsluiting van het thema Kunst
Thema Regen
Woensdag 9 maart voor de rode groep
Vrijdag 11 maart voor de gele en de blauwe groep
Dinsdag 15 maart voor alle groepen
Maandag 21 maart voor alle groepen
Donderdag 31 maart voor alle groepen
Thema Eet smakelijk
Woensdag 6 april voor de rode groep
Vrijdag 8 april voor de blauwe en de gele groep
Dinsdag 12 april voor alle groepen
Maandag 18 april voor alle groepen
Donderdag 28 april voor alle groepen.
Fijne vakantie!
peuterEETsmakelijk